рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"


Аналізуючи дані табл.2.2.2 можна зробити висновки, що показники рівня інтенсифікації виробництва і показники ефективності інтенсифікації виробництва в 2002р. значно зменшились в порівнянні з 2000р., лише збільшилась кількість валової продукції в розрахунку на 100 грн. матеріальних витрат на 21,4% і на 100 грн. основних виробничих фондів і оборотних засобів – на 2,1%, а також прямих витрат праці – на 21,5%.

2.3 Земельний фонд і ефективність його використання

Земля - це головний засіб виробництва в сільському господарстві. Вона служить тою основою сільського господарства, в якій відбувається переплетення економічних процесів виробництва і відтворення з натуральними. На відміну від інших засобів виробництва, які по мірі використання зношуються і в кінці кінців виходять із строю, земля може постійно покращуватись, отримувати нові якості, підвищувати свою родючість, але лише при правильному її використанні. Всі особливості землі необхідно враховувати комплексно, головну увагу слід приділяти покращенню землі та її родючості.

Склад і структуру земельного фонду ДГ "Комунар" розглянемо в таблиці 2.3.1

Таблиця 2.3.1

СКЛАД І СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ

Показники Площа, га Структура,%

Відхилення

у 2002 р в

співставленні

з 2001 р га

2000 2001 2002 2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Загальна земельна площа 2478 2478 2478 100 100 100 -
2. Всього с. - г. угідь 2174 2174 2174 87,7 87,7 87,7 -
Із них: рілля 1643 1643 1643 66,3 66,3 66,3 -
 сінокоси 10 10 10 0,4 0,4 0,4 -
 пасовища 475 475 475 19,17 19,17 19,17 -
багаторічні насадження 46 46 46 1,86 1,86 1,86 -
3. Площа лісу 134 134 134 - - - -
4. Ставки і водоймища 31,4 31,4 31,4 - - - -
5. Площа ріллі в короткостроковому користуванні господарства - - - - - - -

Аналізуючи таблицю 2.3.1 ми бачимо, що загальна земельна площа підприємства за останні 3 роки не змінювалась. Вона складає2478. Також не змінювались і площі усіх сільськогосподарських угідь, площа лісу, ставків та водоймищ. . Питома вага сільськогосподарських угідь із загальної земельної площі становить 87,7%, рілля – 66,3%. ДГ "Комунар" не є великим підприємством, так як його земельна площа нижча за середню по Україні.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости