рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

На сьогодні головною перешкодою розвитку виробництва молочних продуктів є зменшення обсягів виробництва молокосировини. Диспаритет цін на сільсько-господарську та промислову продукцію призведе до того, що колективне молочне тваринництво може взагалі зникнути як таке. І якщо молокопереробні підприємства не змінять свого ставлення до сільськогосподарського виробника, то у недалекому майбутньому у них виникнуть серйозні проблеми з завантаженням своїх виробничих потужностей [10].


2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Природно-кліматичні умови, місце розташування та організаційна характеристика підприємства

ДГ "Комунар'' знаходиться в північно-західній частині Харківської області в приміській зоні м. Харкова Харківського району Харківської області.

Колишня експериментальна база „Комунар” УНДІГА імені О.Н. Соколовського у відповідності з наказом № 292 від 3.12. 1991 р. по УААН експериментальну базу переіменовано в Дослідне господарство „Комунар”. Центральна садиба цього підприємства знаходиться в селищі Коротич Харківської області. Найближча залізно-дорожня колія знаходиться в 1,5 км. За 1 км від господарства пролягає траса Харків-Київ.

В управлінській конторі ДГ „Комунар” розташовані бухгалтерія, економічний відділ, агрономічна служба, інженерна служба, диспетчерська, керівник підприємства. Форма власності на підприємстві - державна. Загальна земельна площа підприємства у 2002 році склала 2478 га, це нижче ніж в середньому по Україні. Площа с/г угідь складає 2174 га або 87,7% від загальної.

Клімат району, в якому знаходиться підприємство, сприяє розвитку сільського господарства, помірно-континентальний, зима м’яка, триває близько 125 днів. Морози чергуються з відлигами, хоча в окремі роки зима буває суворою, з достатком снігу, і більш тривалою, ніж звичайно. Літо переважно жарке, тривалість його до 140 днів. Часто дують вітри: влітку і восени – західні, узимку і навесні – південно-східні і східні. Осінь, як правило, тепла, суха, з великою кількістю сонячних днів. Середньорічна кількість опадів становить 500 мм, випаровування становить також 500 мм. Таким чином, район відноситься до зони недостатнього зволоження, запас вологи в грунті не завжди достатній для зростання сільськогосподарських культур. В окремі роки тривала відсутність опадів у сполученні з високою температурою повітря, відносно низькою вологістю і вітром створюють умови для посушливих і суховійних явищ. Зрідка спостерігаються пильні бурі. Самий дощовий місяць - червень. Що стосується ґрунтів, то переважають могутні українські чорноземи і сірі опідзолені лесові ґрунти. Потужність ґрунтового покриву як правило 110-120 см. Зверху до глибини 40-50 см розташовується гумусовий шар з кількістю гумусу до 8%.

Розмір підприємства визначається розмірами виробничих ресурсів (площею сільськогосподарських угідь, ріллі, засобами виробництва, працівниками) і розмірами виробництва (валовою продукцією, прибутком). Розміри ДГ "Комунар" показані в таблиці 2.1.1

Таблиця 2.1 1

Показники розміру і відтворення сільськогосподарського підприємства

Показники Од. виміру Роки

2002р

в% до

2001р

2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6
1. Валова продукція тис. грн 633,5 531,8 483,9 90,9
2. Загальна земельна площа га 2478 2478 2478 100
в т. ч.: с. - г. угіддя га 2174 2174 2174 100
із них рілля га 1643 1643 1643 100
Середньорічна чисельність робітників чол. 224 209 192 91,8
Середньорічна вартість основних виробничих фондів та оборотних засобів тис. грн 9912,8 9821,4 9792 98,7
5. Поголів`я тварин в перерахунку в умовну ВРХ голів 650 561 516 91,9

Аналізуючи дані таблиці 2.1 1 можна зробити висновок, що на підприємстві присутні ознаки звернутого типу відтворення: у 2002р. обсяг валової продукції склав 483,9 тис. грн., це нижчій показник ніж у попередньому 2001р. на 9,1%. Аналізуючи забезпеченість господарства земельними ресурсами, ми бачимо, що у 2002 р. загальна земельна площа склала 2478 га. Площа сільськогосподарських угідь залишилась незмінною в порівнянні з 2001р. . Середньорічна вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів у 2002р. склала 9792 тис. грн., це на 0,8% менше ніж у 2001 р. Показник кількості робітників на підприємстві у 2002р. найменший за останні 3 роки – 192 чоловік, це на 8,1% менше, ніж у 2001р. та на 16,67% менше, ніж у 2000р. .

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости