рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

Продукція тваринництва на підприємстві є збитковою. Так у 2000 р. збиток на 1 ц молока склав 16,62 грн., у 2001 р. – 16,45 грн., у 2002р. – 28,16 грн. Причиною збитковості виробництва молока є висока собівартість його виробництва і низька ціна реалізації. Розглядаючи показники трудоємкості виробництва молока ми бачимо, що вони збільшуються з кожним роком, це стосується і затрат кормів на 1 ц виробленої продукції. Що стосується рівня товарності молока, то він тримається близько 80%.

В 2000 році було заплановано реалізувати 1260 т зерна і при цьому отримати 169,3 тис. гри. виручки, при цьому 364 т планувалось реалізувати на погашення боргів, а 896 т – на поточні витрати. Але фактично було отримано зовсім інші результати: кількість реалізованого зерна склала 548,0 т., а виручка від реалізації – 97,9 тис. грн. Така ж ситуація склалась і з іншою продукцією рослинництва: планувалось реалізувати і отримати виручки більше, ніж довелось фактично.

Що стосується продукції тваринництва, то тут також не був виконаний план реалізації У 2002 році було заплановано реалізувати 380 ц м'яса ВРХ і отримати 180,9 тис. грн. виручки, але реально було реалізовано 418 ц і отримано 121,3 тис. грн. виручки Те ж можна сказати і про реалізацію молока, планувалось реалізувати 498,5 т, а фактично було продано 450,7 т, отримано виручки менше, ніж заплановано на 32,9 тис. грн.

Господарство навіть в 2002р. отримало дуже низькі реалізаційні ціни за продукцію тваринництва. За 1ц молока воно отримало 68,85 грн, за 1ц живої маса ВРХ 290,11 грн. В той час при продажі молока не на молокозавод, а м’яса не на м'ясокомбінат, реалізуючи продукцію на ринку можна було б в 2002 р. отримати за молоко не менш 80 грн. за 1ц, а м’яса ВРХ не менш 500 грн за 1ц Звідси прибутки за продукцію тваринництва були б у 2 рази вищими, ніж вони фактично склалися в господарстві. Тобто господарству необхідно звернути увагу на питання маркетингу і, в першу чергу, знаходження вигідних каналів реалізації продукції. Ці заходи в поєднанні з підвищенням урожайності і продуктивністю дадуть змогу поступово перетворювати молочне скотарство в рентабельну галузь.

У майбутньому, при виході підприємства з кризового стану буде розроблятися проект створення маркетингового підрозділу. До складу його планується включити 4 чоловіка. Річний фонд оплати відділу буде складати приблизно 25000 грн. Планується, що додатковий прибуток, отриманий підприємством завдяки маркетинговій службі становить 143500 грн. на рік.

Виходу галузі з кризового стану має передувати впровадження у господарствах організаційно-економічних заходів, спрямованих на стабілізацію і дальше нарощування обсягів виробництва та реалізації молока, продуктів його переробки. Насамперед потрібно не допустити дальшого спаду виробництва молока і скорочення поголів'я, домогтись істотного підвищення їх продуктивності, поліпшення відтворення стада і збереження худоби. З цією метою необхідно вирішити ряд невідкладних питань забезпечення паритету цін на сільськогосподарську продукцію і промислові товари, а також на зерно і продукцію тваринництва; своєчасне проведення розрахунків з виробниками молока за реалізовану продукцію переробним підприємствам і торговельним організаціям; удосконалення системи заготівлі молока шляхом формування загальнодержавних та регіональних фондів молока і молокопродуктів в обсягах, які б повністю забезпечили потреби держави (включаючи експортні поставки) і міське населення в цих продуктах [10].

Таким чином, стабілізація і дальше нарощування виробництва молока пов'язані із забезпеченням економічного стимулювання виробників усіх форм власності в розвитку молочного скотарства; посиленням державного регулювання економічними процесами розвитку галузі; підвищенням використання продуктивного використання землі, збільшенням виробництва високоякісних кормів; поліпшенням використання генетичного потенціалу продуктивності худоби; впровадженням комплексної механізації на фермах і енергозберігаючих технологій; поліпшенням умов праці і підвищенням платоспроможного попиту населення [7].


Список використаної літератури

1.  Олійник О.В. Проблеми виробництва молока: зміст та шляхи вирішення // Пропозиція, № 8-9, 2003, с. 20-23.

2.  Окопний О.М. Відродження тваринництва в України та напрями його розвитку. // Економіка АПК - 2003. - № 5. - с.8-15

3.  Чабан Г.В. Молочна промисловість: стан, проблеми та перспективи // Економіка АПК - 2003. - № 5. - с.51-56

4.  Кудлай В.Г. Розвиток ринку молока і молочних продуктів в Україні // Економіка АПК - 2003. - № 9. - с.97-110

5.  Ільчук М.Н. Зовнішня діяльність України на ринку молочної продукції // Агросвіт України - 2003. - № 9. - с.90-95

6.  Голомша Н.Е. Молокопродуктовий підкомплекс в перехідний період до ринку // Економіка АПК - 2002. - № 7. - с.22-24

7.  Шпак В.Ф. Тенденції розвитку виробництва молока і формування його ринку // Економіка АПК. - 2003. - № 3. - с.57-62

8.  Котков В.П. Подолання кризової ситуації в молокопродуктовому комплексі // Економіка АПК. - 2003. № 8. - с.26-28

9.  Савицька В.Г. Маркетинг у формуванні ринку молока і молочних продуктів // Тваринництво України. - 2003. - № 12. - с.75-78

10.  Шапунов Д.Л. Молочна галузь і Україна // Економіка АПК. - 2003. - № 4. с.23-26

11.  Самарін В.О. Стан та основні напрямки розвитку тваринництва Харківщини. Харків, КНУ, 2003р.

12.  Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. - К.: Вища школа, 1994. - 363с.

13.  Ринок молока на Україні: 42 наук. пр. - К.: Либідь, 2002. - 35с.

14.  Мірошниченко О.О. Розвиток молочної промисловості в Україні. К.: - Наукова думка, 2000, 252с.

15.  Арзуманян В.Д. Животноводство: Учебник. - М.: Агропромиздат, 1991. - 226с.

16.  Зимовець В.Н. Ціноутворення в молокопродуктовому під комплексі АПК // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - с.130-132

17.  Котков В.П. Формування цінового механізму в інтегрованому молокопродуктовому виробництві // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - с.69-73

18.  Денисенко О.Г. Технологія виробництва молока // Настільна книга сільського господаря (фермера). - К.: Урожай, 1993. - с.305-322.

19.  Горфинкель В.Я., Куприкова Е.М. Економіка предприятия. - Москва: Юнига 2000. - 250с.

20.  Н. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник. - К.: Высшая школа, 1991. - 40с.

21.  Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: Урожай, 1992. - 47с.

22.  Лопатина О.Ф., Фраер Н.В., Карпова К.Н. Экономика сельского хозяйства - М: Колос, 1982. - 327с.

23.  Волков О.Й. Экономика предприятия: Учебник. - М.: Инфра, 1998.315с.

24.  Кованов С.И., Свободин В.А. Економические показатели деятельности сельскохозяйственних предприятий: Справочник. - М.: Агропромиздат, 1991. - 304с.

25.  Бодди Д., Пегон Р. Основи менеджмента: Учебник. - Санкт-Петербург: Пигер, 1999. - 440с.

26.  Попова В. М Бізнес-план для сільськогосподарських підприємств. К.: Століття, 2000. - 86с.

27.  Ковальов В.І. Стан галузі рослинництва // Агро перспектива №10 - 2003р.

28.  Бупцький О.А., Опря А.Т. та інші // Під редакцією Бугуцького О.А. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики. - К.: Виша школа. Головне вид-во, 1984. - 294 с.

29.  Андрєєв И.Ф. Проблеми в АПК. // Економіка сільського господарства України, 2002, №6

30.  П.Т. Саблук Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. Основи організації сільськогосподарського ринку. - К., 1997р.

31.  С.В. Зінчук. Про хід виконання указу президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" // Агро перспектива №7. - 2000р.

32.  П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнецов / Растениеводство. - М: Колос, 1979. - 519с.

33.  Земельний кодекс України

34.  Андохин И.П. й др. Основи управлення производством. - ІС: Издательское объединение "Вища школа", 1975, - 320с

35.  Методологічні та методичні питання створення концепції розвитку сільського господарства // Економіка України - 1994 - №1-1с

36.  Клочко В. Організаційно-економічні заходи по приватизації в системі АПК // Економіка України - 1993 - №2 - с.33-41


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости