рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

Що стосується галузі тваринництва, то вона як в 2002 році, так і в попередні була не рентабельною. Так рівень рентабельності виробництва молока в 2002 році становив - 29,1%, в 2001р. – (-19,8%), а в 2000р. – (-24,3%); рентабельність м'яса ВРХ, починаючи з 2001р., теж стала від’ємною: у 2001р. – (-76,6%), у 2002р. – (-72,7%). Загальний рівень рентабельності виробництва по галузі у 2000 р. склав - 38,8%, у 2001р. – (-32,0%), у 2002р. – (-33,1%).

Загальний рівень рентабельності виробництва продукції по підприємству хоча й поступово підвищується, та все ж таки залишається від’ємним: у 2000 р. склав – 25,3%, у 2001 р. – (-11,5%) і у 2002 р. – (-7,8%).

Інтегральну ефективність роботи підприємства характеризують показники, що наведені в таблиці 2.7 3:

виробниче-технологічної ефективності, які відображають ступінь використання виробничих ресурсів. До цих показників відносяться виробництво валової продукції в співставних цінах на 100 га с. - г. угідь.

В 2002р. цей показник склав 22,2 тис. грн, що на 9,4% більше, ніж у 2001р. і на 23,7% менше, ніж у 2000р.; виробництво валової продукції на 100 грн. основних виробничих фондів і оборотних засобів. Цей показник у 2000 р. становив 4,8 тис. грн., у 2001 р. – 4,0 тис. грн., у 2002 р. – 4,9 тис. грн.; виробництво валової продукції на 1 середньорічного робітника. У 2002 р. цей показник зріс відносно 2001 р. на 1,7%, зменшився відносно 2000 р. на 23,7%;

виробниче-економічної ефективності, які відображають рівень економічної ефективності виробництва продукції у вартісному виразі.

Як видно з таблиці, рівень товарної с. - г. продукції на 100 га с. - г. угідь мав тенденцію зростання, а валовий доход на середньорічного робітника навпаки – спадання. Рівень рентабельності по фондам по всім рокам вивчаємого періоду був збитковим;

соціально-економічної ефективності, які відображають економічні інтереси суспільства, підприємства і робітника. З позиції суспільства підприємство ефективне, якщо воно виробляє продукцію при затратах, які не перевищують раціональний рівень, з позиції підприємства – якщо забезпечуються умови розширеного відтворення; з позиції робітника – якщо створюються умови для задоволення матеріальних і духовних потреб.

Таблиця 2.7.3.

ІНТЕГРАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

Показники Один. вимір Роки

2002 р

в% до

2001 р

2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6
А. Виробниче-технологічна
1. Валова продукція сільського господарства (вспівставних цінах 1996р):
 - на 100 га с/г угідь тис. грн 29,1 24,5 22,2 90,6
 - на 100 грн основних виробничих фондів і оборотних засобів грн 4,8 4,0 4,9 122,5
-на 1середньорічного робітника тис. грн 3,25 2,92 2,97 101,7
Б. Виробниче-економічна
1. Товарна продукція сільського господарства на 100 га с/г угідь тис. грн 31,2 33,1 34,9 105,4
2. Валовий доход на середньорічного робітника тис. грн 1,42 0,65 -0,58 -
3. Рівень рентабельності по фондам % -9,8 -0,5 -14,15 -
В. Соціально-економічна
1. Рівень сукупної рентабельності % -11,5 -7,8 -25,3 -

Для характеристики фінансового стану підприємства використовуються показники балансу форми 1 річного звіту підприємства;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости