рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

При визначенні фінансових результатів від реалізації продукції виділяють валовий доход, чистий доход і прибуток.

Валовий доход – це частина валової продукції, яка залишається після виключення усіх затрат на виробництво і реалізацію продукції, крім оплата праці і відрахувань на соціальні заходи.

Чистий доход – це частка валової продукції, яка залишається після виключення витрат на її виробництво.

Прибуток – це реалізована частина чистого доходу, яка розраховується як різниця між товарною продукцією і затратами на виробництво і реалізацію товарної продукції. Таким чином, прибуток в загалі заступає як перевищення доходів від продажу товарів (робіт, послуг) над витратами.

На рівні підприємства виділяють наступні види прибутку:

прибуток від реалізації продукції;

балансовий прибуток;

чистий прибуток.

Прибуток від реалізації визначається як різниця між виручкою (без акцизного збору і ПДВ) і повною собівартістю продукції.

Балансовий прибуток - це фінансовий результат від усіх видів діяльності підприємства (реалізація продукції, нематеріальних активів, цінних паперів, прибуток від роялті і інших внереалізаційних операцій).

Чистий прибуток утворюється після сплати із балансового прибутку податків і інших обов'язкових платежів.

Якщо підприємство одержує від реалізації прибуток, тоді воно рентабельне. Тому рентабельність означає доходність (прибутковість). Рівень рентабельності визначається із: відношення прибутку від реалізації продукції до повної собівартості реалізованої продукції і виражається у відсотках.

Рівень рентабельності показує величину прибутку на 1 грн. затрат і характеризує їх використання у поточному році. При цьому кожний відсоток рентабельності відповідає отриманню однієї копійки прибутку з розрахунку на 1 грн. затрат.

Показники валового і чистого доходу підприємства за 2000-2002 роки. Розглянемо у таблиці 2.7 1.


Таблиця 2.7 1.

ВАЛОВИЙ І ЧИСТИЙ ДОХОД ПІДПРИЄМСТВА

Показники Один вимір. Роки

2002 р.

в% до

2001 р.

2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6
1. Валова продукція (поточні ціни) тис. грн 1210,6 1528,9 1285,4 84,1
2. Затрати на основне виробництво, крім оплати праці і відрахувань на соціальні заходи тис. грн 1302,7 1393,8 1397,5 100,3
3. Оплата праці тис. грн 318,5 340,8 380,4 111,6
4. Відрахування на соціальні заходи тис. грн 36,6 4,8 33,5 69,8
5. Валовий доход (1-2) тис. грн 317,2 135,1 -112,1 -
6. Чистий доход (5-3-4) тис. грн -37,9 -210,5 -526 -

Аналізуючи таблицю 2.7 1., ми бачимо, що у 2002 році валової продукції було вироблено на 1285,4 тис. грн., це на 74,8 тис. грн. більше, ніж у 2000 р. і на 243,5 тис. грн. менше ніж у 2001 р. Що стосується затрат на основне виробництво, крім оплати праці і відрахувань на соціальні заходи, то вони були найнижчі за останні три роки – 1302,7 тис. грн у 2000 році., у 2001 р. цей показник становив 1393,8 тис. грн., а у 2002 р. - 1397,5 тис. грн. . Оплата праці у 2002р. зросла на 39,6 тис. грн. у порівнянні з 2001р. і на 61,9 тис. грн. - з 2000р. . Відрахування на соціальні заходи у2002р. зросли відносно 2001р. на 28,7 тис. грн., відносно 2000р. на 3,1 тис. грн. зменшились. Валовий доход, отримуваний підприємством, з кожним роком зменшується. Так у 2000р. він становив 317,2 тис. грн., у 2001р. він зменшився на 182,4 тис. грн., а у 2002р. цей показник взагалі був від’ємним – підприємство отримало 112,1 тис. грн. збитку. Що стосується чистого доходу, то у 2000 році він склав 37,9 тис. грн. збитку, у 2001р. – 210,5 тис. грн., а у 2002р. – 526 тис. грн чистого збитку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости