рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

Содержание

Вступ. 2

1. Проблеми виробництва молока: зміст та шляхи вирішення. 4

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 14

2.1 Природно-кліматичні умови, місце розташування та організаційна характеристика підприємства. 14

2.2 Спеціалізація, концентрація та рівень інтенсифікації виробництва. 16

2.3 Земельний фонд і ефективність його використання. 19

2.4 Виробничі фонди і ефективність їх використання. 22

2.5 Трудові ресурси і ефективність їх використання. 34

2.6 Розвиток галузей рослинництва та тваринництва. 40

2.7 Економічна ефективність роботи підприємства. 64

3. Економічна ефективність виробництва молока. 73

3.1 Технологія виробництва молока. 73

3.2 Організація, нормування і оплата праці при виробництві молока. 75

3.3 Економічна ефективність виробництва молока. 76

4. Маркетингова діяльність підприємства та аналіз виконання бізнес-планів  83

4.1 Маркетингова діяльність підприємства. 83

4.2 Виконання бізнес-планів. 84

5. Шляхи підвищення ефективності роботи галузі 89

5.1 Удосконалення організації виробництва молока. 89

5.2 Резерви підвищення ефективності виробництва молока. 91

5.3 Економічна ефективність галузі на перспективу. 93

Висновки та пропозиції 96

Список використаної літератури. 100


Вступ

Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незамінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості. У результаті господарського використання великої рогатої худоби одержують молоко, що відзначається високими харчовими якостями і є сировиною для виробництва молочних продуктів. Молоко, як і хліб, людство початок використовувати в їжу більш п'яти тисячоріч назад. Молоко - єдиний продукт харчування в перші місяці життя людини. Винятково важливе значення воно має й у харчуванні дорослого. Для старих, ослабілих і хворих людей молоко є незамінною їжею. "Молоко, - писав академік Й.П. Павлов, - це дивна їжа, приготовлена самою природою". Доведено ним, що цей продукт містить понад ста найцінніших компонентів. У нього входять усі необхідні для життєдіяльності організму речовини: білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни. Ці компоненти молока добре збалансовані, завдяки чому легко і цілком засвоюються. З давніх часів молоко використовується і як лікувальний засіб від багатьох хвороб: при лікуванні серця, бруньок і інших органів. Молочні продукти (кисляк, кумис, кефір і ін) є прекрасним лікувальним засобом для людей, що страждають шлунково-кишковими захворюваннями, туберкульозом; гарний ефект вони дають і при отруєннях.

Це актуально, особливо тепер, коли економічна ситуація в Україні не сприяє розвитку галузі. Це ускладнює роботу кожного сільськогосподарського підприємства і вимагає від них розробки цілеспрямованих заходів щодо найповнішого використання потенціалу галузі і підвищення її ролі в економіці господарства.

Метою дипломної роботи є вивчення кризового становища на ринку молока в Україні, аналіз економічної ефективності виробництва молока, визначення резервів підвищення ефективності виробництва молока, та заходи щодо виходу цієї галузі з кризового становища.

В дипломній роботі були використані наступні методи досліджень: економіко-статистичні і економіко-математичні методи, графічний метод, метод порівняння.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі виступає ДГ “Комунар”, яке знаходиться в Харківському районі Харківської області і спеціалізується на виробництві зернових та молока.

До джерел інформації належать: річні звіти за останні 3 роки, методична література та довідники, бізнес-плани за 2000-2002рр., статут підприємства, первинні бухгалтерські документи, поточна статистична звітність, загальні положення щодо оплати праці на підприємстві та деякі особисті спостереження.


1. Проблеми виробництва молока: зміст та шляхи вирішення

Виробництво молока в Україні належить до провідних галузей сільського господарства, що визвано сприятливими умовами для розвитку молочного скотарства та високою питомою вагою молока і молочних продуктів у структурі споживання харчових продуктів населення. За загальною чисельністю молочного стада і валовим виробництвом молока Україна в 1990 році займала відповідно 2 і 3 місце серед країн Європейського континенту. В розрахунку на душу населення було одержано за рік 472,3 кг молока, що значно більше у порівнянні з багатьма високорозвинутими країнами світу. Середньорічне споживання молока і молокопродуктів у перерахунку на молоко досягло 373,2 кг, впритул наблизивши цей показник до раціональних норм харчування.

За 12-річний період ринкової трансформації в молочному скотарстві України відбувся катастрофічний занепад. Співставлення показників розвитку молочного скотарства сільськогосподарських підприємств дозволяє стверджувати, що за вказаний період, починаючи з 1990 року, поголів'я корів у зазначених підприємствах знизилось з 6,19 до 1,8 млн. голів, або в 3,35 рази, річний надій молока на одну корову – з 2941 до 1588 кг, або в 1,85 раза, а рівень споживання молока на душу населення – з 373 до 198 кг, або в 1,88 рази, і в 2000 році наблизився до критично небезпечної межі. Виробнича собівартість 1 ц цільного молока збільшилась з 32,26 руб до 58,64 грн., а комерційна – з 32,90 руб. до 57,98 грн. Значно зросли затрати праці на 1 ц молока з 6.99 до 15.77 люд. - год, що зумовлено прискоренням темпів зменшення поголів'я порівняно з темпами скорочення працівників галузі. Витрати кормів на 1 ц молока підвищились з 1,47 до 1,63 ц к. од., проте їх якісний склад дає змогу лише підтримувати життєздатність поголів'я, а не його продуктивність. Що до концентрованих кормів, то витрати на 1 ц молока зменшились з 0,34 до 0,20 ц к. од. Вихід телят від 100 корів зменшився від 88 до 68 голів, зростає падіж. Реалізаційна ціна 1 ц молока, яке пройшло промислову переробку, збільшилась з 27,81 до 51,82 грн., а собівартість відповідно з 31,45 до 69,45 грн. Рівень рентабельності виробництва молока в 1990 році становив 32,2%, а в 2000 році – мінус 6% [1].

Отже, до кінця 1999 року відбувався процес згортання галузі в сільськогосподарських підприємствах, проте з 2000 року намітились деякі позитивні зрушення. Зокрема, почало збільшуватись поголів'я корів, дещо підвищились надої молока на корову, збільшився середньодобовий приріст молодняку, збільшилось виробництво свинини і яєць. За 2001 рік в цілому галузь спрацювала рентабельне і одержала більше 747 млн. грн., прибутку [4].

Проте слід зазначити, що більшість причин, які зумовили сучасний стан молочного скотарства, лежать не в самій галузі, а в сфері міжгалузевих, насамперед, макроекономічних відносин. А це означає, що економічний механізм працює не на користь сільського товаровиробника, що зумовлює зниження конкурентоспроможності його продукції на ринку. Стосується це в першу чергу цінової паритетності на продукцію сільського господарства і матеріально-технічні ресурси, які поставляються різними галузями промисловості.

Заглиблення народного господарства в стихію ринку спонукає виробників молока до пошуку та впровадження додаткових заходів до зниження собівартості молока, тобто оптимізації затрат на виробництво продукції.

В умовах переходу до ринкової економіки всі вищезазначені доплати було скасовано. Зважаючи на складний стан у тваринництві, останнім часом Президентом України, Верховною Радою та Урядом України прийнято ряд важливих рішень, спрямованих на поліпшення ситуації в галузі. В останні роки створена необхідна нормативно-правова база. Прийнято Закони України "Про племінну справу у тваринництві", "Про молоко і молочні продукти" та "Про м'ясо і м'ясні продукти". У лютому 2001 року видано спеціальний Указ Президента України "Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001-2002 роках". У липні 2001 року прийнята відповідна постанова Кабінету Міністрів України, якою затверджено програму розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки.

На Україні діє механізм державної підтримки, який введено у дію у 1998р. Це, зокрема, дотація на молоко і м'ясо, які продають сільськогосптоваровиробники переробним підприємствам. У 2003р. держава заплатила дотації понад 400 млн. грн., або в 1,7 рази більше порівняно з 2001р [6].

У 2003р. держава компенсувала селянам країни 647 млн. грн. за здане молоко та м'ясо, або по 14 копійок на кожний кілограм продукції, це не так багато, проте є вагомою державною підтримкою. Уряд зберіг до 1 січня 2004р. діючий порядок виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, забезпечуватиметься механізм пільгового кредитування і фінансування за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Не дивлячись на всі ці заходи виробництво молока залишається збитковим. Звичайно ніколи не буде рентабельним виробництво, якщо доїти від корови 2,5 тис. літрів молока. При такій продуктивності ніякі закупівельні ціни і дотації не врятують.

Розвиток молокопереробної промисловості тісно пов'язаний із ситуацією в молочному скотарстві. Протягом 1991-2000 років відбулося різке скорочення поголів’я всіх видів худоби, знизилися його продуктивність та обсяги виробництва продукції. На кінець 2000 року порівняно з 1990 поголів'я великої рогатої худоби усіх категоріях господарів зменшилось в 2,6 рази, в тому числі у сільськогосподарські підприємствах – у 4,3 рази; поголів'я корів – відповідно в 1,7 і 3,4 рази [2].

У тваринництві її найважливішим пріоритетом є зупинення зменшення поголів'я в усіх категоріях господарств та інтенсифікація введення тваринницьких галузей підвищення ефективності виробництва м'яса, молока й інших видів продукції. Господарства населення та ферми залишаються основними товаровиробниками молока, що пов'язано з трансформаційними перетвореннями у сільському господарстві. Питома вага господарств населення в 2003 році становила 75,5% загального обсягу молока, виробленого усіма категоріями господарств, що на 2,6 вище, ніж за попередній період (табл.1.1) [3].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости