рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

Тракторозабезпеченість – це відношення середньорічної кількості умовних еталонних тракторів до площі ріллі в розрахунку на 100га. В 2000 році на 100 га ріллі припадало 1,46 ум. ет. тр., в 2001 році – 1,40 ум. ет. тр., а в 2002 році цей показник зменшився до 1,22 ум. ет. тр. .

Виробка на 1 фізичний трактор за зміну (за день, за рік) – це відношення загального річного об’єму виконаних робіт до кількості відроблених тракторами за рік машино-днів (машино-змін, середньорічне число фізичних тракторів). На протязі вивчаємого періоду виробка на 1 фізичний трактор за зміну і за день зменшились, а за рік – збільшилась.

Коефіцієнт змінності розраховується як відношення кількості відпрацьованих машино-змін до машино-днів. На протязі 2000-2002 років коефіцієнт змінності становив 1,0.

Коефіцієнт використання робочого часу визначається як відношення кількості днів, відроблених одним умовним трактором за рік до кількості днів у році (365) днів. У 2002 році цей показник збільшився на 13,3% відносно 2001 року і на 10,9% проти 2000 року.

Собівартість 1 ум. ет. га у 2002 році зросла порівняно з 2000 роком на 8,55 грн і склала 18,10 грн.

В таблиці 2.4.5 розраховано забезпеченість і ефективність використання комбайнів на підприємстві за 2000-2002 роки.

Таблиця 2.4.5

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

КОМБАЙНІВ

Показники Один. вимір.

Умовні

позначення

Зерно-

збиральні

Буряко-

збиральні

2000 2001 2002 2000 2001 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вихідні дані
1. Кількість комбайнів шт Кк 5 3 3 1 1 1
2. Відроблено комбайнами машино-днів, всього МДв 75 60 60 - - -
3. Зібрана площа, всього га Плз 485 385 445 - - -
4. Зібрано продукції, всього т Прз 971,0 1137,7 909,0 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рішення
1. Машинозабезпече-ність ш/га Мз 10,3 8,2 7,8 - - -
2. Зібрано площі 1 комбайном:
а) за день га Упд 6,5 6,1 6,4 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
б) за сезон га Упс 97 121,7 128,3 - - -
3. Відроблено 1 комбайном машино-днів МДк 15 20 20 - - -
4. Зібрано продукції 1 комбайном:
а) за день т Пд 12,95 18,96 15,15 - - -
б) за сезон т Пс 194,2 379,2 303 - - -

Що стосується автомобілів, то їх кількість у господарстві з роками скорочується. Так за 2 роки їх стало менше на 2 шт., всього –21 шт. Автомобіле-дні перебування у господарстві за вивчаємий період зменшили свою кількість у2002 році на 14,4% у порівнянні з 2000 роком і на 6,4% проти 2001 року. Зменшилась у тому числі кількість перебування в роботі: у 2000 році становила 7.5 тис. автомобіле-днів, а у 2002 році цей показник склав 3,6 тис. автомобіле-днів. У 2002 р. значно знизився показник автомобіле-днів перебування в ремонті, у 2000 р. він складав 2,21 тис. автомобіле-днів, а у 2002р – 1,35. Також зменшився загальний пробіг автомобілів з вантажем, з 140,1 тис. км у 2000 р., до 97 тис. км у 2002 р. Вантажооборот у 2002 році склав 384,5 тис. ткм, це на 8,9% менше, ніж у 2000 р. і на 6,1% більше ніж у 2001 р. .

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости