рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"  
Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Виробництво молока на ДГ "Комунар"

2.2 Спеціалізація, концентрація та рівень інтенсифікації виробництва

Далі необхідно визначити спеціалізацію підприємства. Спеціалізація складається в тому, що кожне сільськогосподарське підприємство використовує свої ресурси на виробництво певного виду продукції, у найбільшому ступені відповідного конкретним природним і економічним умовам. При цьому важливими факторами являються площа угідь, якість ґрунту і рельєф місцевості розташування по відношенню до місця збуту або переробному підприємству, забезпеченість трудовими ресурсами і основними фондами. Вірна внутрішньогосподарська спеціалізація і концентрація виробництва - запорука отримання максимальної кількості продукції з одиниці площі при мінімальних витратах.

Основним показником спеціалізації підприємства є структура товарної продукції. Об'єм і структуру товарної продукції ДГ "Комунар" розглянемо в таблиці 2.2.1

Аналізуючи табл.2.2.1 ми бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції досліджуваного підприємства як в 2001 так і в 2002 роках займає молоко, відповідно 42,5 і 38,3%, друге місце займає в 2001р і в 2002р. . зернові і зернобобові – 30,3% і 36,2%, третє в обидва вивчаємі роки займало м’ясо ВРХ: в 2001р. – 12,7%, в 2002р. – 12,2%. Отже, робимо висновок, що підприємство в 2001р. і в 2002р. мало молочно-зерно-м’ясну направленість.

Таблиця 2.2.1

ОБ`ЄМ І СТРУКТУРА ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукція 2001 і Рі(2*і-1) 2002 і Рі(2*і-1)
тис. грн в% до підсумку (Рі)

тис.

грн

в% до підсумку (Рі)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Зернові і зернобобові 218,4 30,3 2 90,9 293,6 36,2 2 108,6
2. Соняшник 41,0 5,7 5 51,3 66,4 8,2 4 57,4
3. Овочі відкритого грунту 3,1 0,43 7 5,59 1,5 0,2 8 3
4. Плоди (зерняткові, кісточкові) 1,7 0,23 8 3,45 0,3 0,04 9 0,68
5. Інша продукція рослинництва 53,9 7,5 4 52,5 24,5 3,02 5 27,18
Разом по рослинництву 318,1 44,16 - - 386,3 47,66 - -
6. М`ясо: ВРХ 91,3 12,7 3 63,5 99,2 12,2 3 61
7. Свиней 3,2 0,44 6 4,84 6,5 0,8 7 10,4
8. Молоко цільне 306,3 42,5 1 42,5 310,3 38,3 1 38,3
9. Інша продукція тваринництва 1,2 0,17 9 2,89 8,0 1,0 6 11
Разом по тваринництву 402,0 55,81 - - 424,0 52,3 - -
Всього по рослинництву і тваринництву 720,1 100 - 317,47 810,3 100 - 317,56

Розрахуємо коефіцієнт спеціалізації за формулою:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

рефераты
Новости