рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Якість послуг у готельному господарстві  
Курсовая работа: Якість послуг у готельному господарстві
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Якість послуг у готельному господарстві

На частку туризму припадає близько 10% валового продукту нашої планети, приблизно 30% світової торгівлі послугами і близько 70% світових капіталовкладень. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) в 2006 р. кількість міжнародних туристських поїздок зросла майже в три рази і досягла 1,6 млрд. При цьому доходи від готельно-туристських послуг підвищились до 445 млрд.

Готельний комплекс „Русь” – унікальний готель у самому серці древньої столиці України. За останні роки тут проведена ретельна реконструкція, і сьогодні готель цілком відповідає вимогам часу і світових стандартів. Це перший і поки єдиний в Києві готель такого високого класу.

Готельний комплекс „Русь” – це не просто готель, а дійсний готельний комплекс. Він включає бізнес-центр і кімнати для переговорів, оснащені по останньому слову техніки. Готель славиться одним із кращих у місті ресторанів.

Незважаючи на великий штат персоналу, співробітники готельного комплексу „Русь” досить добре навчені і свою роботу з обслуговування гостей виконують з дуже високим професіоналізмом. Що ж стосується керівництва готельного комплексу „Русь”, то воно прагне максимально використовувати сучасну технологію, знижуючи експлуатаційні витрати і, отже, ціни, дотримуючись середнього рівня цін по Києву.

Особливістю забезпечення якості роботи готельного комплексу „Русь” є високий клас обслуговування відвідувачів. У даному готелі забезпечений високий рівень комфортності за рахунок обладнання його зручними меблями, створення належного мікроклімату. А якщо додати до цього високий рівень професіоналізму працівників готелю, то можна з впевненістю стверджувати, що дане підприємство надає відвідувачам послуги дуже високого класу.

Готельний комплекс „Русь” повинен проходити обов’язкову сертифікацію в системі УкрСЕПРО, що забезпечить дотримання відповідного рівня якості послуг.

Пропозиції, щодо удосконалення якості готельного обслуговування в готельному комплексі „Русь”, приведуть, на мою думку, до значного поліпшення стану готелю, збільшать приплив туристів і, відповідно, зростуть доходи готельного комплексу.

 


Список використаних джерел

1.  Закон України "Про туризм" (ВР України, Закон № 324/95-ВР від 15 вересня 1995 р. (із змінами та доповненнями)

2.  Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Навч. посібник. — К.: Знання України, 2002. - 358 с.

3.  Агеева О.А., Акуленок Д.Н., Васильев Н.М., Васянин Ю.Л., Жукова М.А. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". - М.: Экмос, 2000. — 400 с.

4.  Алейникова Г.М. Организация и управление турбизнесом: Учеб. пособие. - Донецк, 2002. — 184 с.

5.  Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник / А.Ю. Александрова. — М.: Аспект Пресс, 2002.— 470 с.

6.  Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и направлениям. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 174 с.

7.  Бейдик О.О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географія туризму): Роздавальний матеріал для студ. географ. фак. - К., 1993. — 56 с.

8.  Биржаков М.Б. Введение в туризм. - М., 1999. — 192 с.

9.  Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. - К., 2002. — 162 с.

10.  Герасименко В.Г. Основы туристского бизнеса: Учебное пособие. — Одесса: Черноморье, 1997. — 150 с.

11.  Гудзенко М.Г. TOURISMUS. Туризм: Учеб. пособие по немецкому языку. — М.: НВИ - ТЕЗАУРУС, 2001. — 86 с.

12.  Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме: Учеб. пособие. — М.: Приор, 1998. — 127 с.

13.  Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учеб. пособие. - Донецк, 2000. — 146 с.

14.  Денисюк В.Т. Волинь: Події. Факти. Цифри: Туристичні маршрути. - 2. вид. — Луцьк: Надстир'я, 2000. — 52 с.

15.  Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферы" вузов. — 2. изд., перераб. — Минск: ООО "Новое знание", 2001. — 44 с.

16.  Лабскір В.М., Любієв А.Г., Юшко О.В., Курило С.І., Копієвська Л.А. Туристичні об'єкти України: Навч. посіб. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. — 175 с.

17.  Лук'янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Вища школа, 2001. — 236 с.

18.  Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1 трав. 2002 р. - К.: Юрінком Інтер, 2002. — 640 с.

19.  Скопень М.М. Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку в туризмі: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 94 с.

20.  Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. для студ. вузів. — К.: Вища школа, 2002. — 195 с.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

рефераты
Новости