рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Якість послуг у готельному господарстві  
Курсовая работа: Якість послуг у готельному господарстві
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Якість послуг у готельному господарстві

Протягом 2006-2007 років готельний комплекс „Русь” господарював прибутково. Так, у 2007 р. валовий прибуток становив 176,16 тис. грн., що на 71,46 тис. грн., або 68,25% більше ніж у попередньому році. Разом з тим спостерігається збільшення загальної величини витрат готельного комплексу „Русь” на 2526,4 тис. грн., або на 66,3%. Чистий прибуток у поточному році зріс на 50,02 тис. грн., або 68,25%. Одночасно у звітному році очікується збільшення рентабельності надання послуг на 0,78%.

Позитивним є збільшення чистого доходу (за відрахуванням податку на додану вартість та готельного збору) готельного комплексу на 9,36% до попереднього року. Зазначимо, що стабільне значення чистого доходу у готельному господарстві при збільшенні обсягів обслуговування та експлуатаційних доходів пов'язане з гнучкою ціновою політикою підприємства.

Проаналізуємо динаміку поточних витрат підприємства за 2006-2007 роки (табл. 2.4).


Таблиця 2.4

Динаміка поточних витрат готельного комплексу „Русь”

тис. грн.

Витрати 2006р. 2007 р.

Відх.

(+-)

темпи росту, %
матеріальні затрати 350,00 371,00 21,00 106,00
витрати на оплату праці 1085,00 1115,00 30,00 102,76
соціальні відрахування 338,00 342,00 4,00 101,18
амортизація 545,00 551,00 6,00 101,10
інші витрати 1492,30 1726,30 234,00 115,68
Всього, поточні витрати 3810,30 4105,30 295,00 107,74
Структура витрат, % 2005 р. 2006 р. відх.
матеріальні затрати 9,19 9,04 -0,15
витрати на оплату праці 28,48 27,16 -1,32
соціальні відрахування 8,87 8,33 -0,54
амортизація 14,30 13,42 -0,88
інші витрати 39,16 42,05 2,89
Всього, поточні витрати 100,00 100,00

Спостерігається зростання поточних витрат у готельному комплексі „Русь”. Так, у звітному році темпи росту поточних витрат становлять 7,74%. Як зазначалося вище, темпи росту поточних витрат поступаються темпам росту валового доходу готельного комплексу. В той же час по статтях витрат їх збільшення відбувається нерівномірно. Найбільш високі темпи росту спостерігаються по статтях матеріальні затрати та інші витрати. По статтях витрати на оплату праці на соціальні відрахування, амортизація темпи росту витрат є незначними. Можна зробити висновок про сталість витрат на оплату праці, соціальні відрахування та амортизацію, що пов'язане з стабільним кадровим складом підприємства та незначними змінами у складі основних фондів. В цілому можна зробити висновок, що склад та структура поточних витрат готельного комплексу „Русь” не змінилися. Ефективність використання основних фондів готельного комплексу „Русь” є складовою системи якості (табл. 2.5).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

рефераты
Новости