рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту  
Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту

- можливість щомісячного збільшення ліміту кредитування при зростанні обсягів надходження коштів на поточний рахунок;

- автоматичне погашення кредиту за рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта (без складання окремого платіжного доручення);

- нарахування відсотків тільки на обсяг реально використаних клієнтом позикових коштів (економія коштів клієнта на відсотках);

- відсутність обмежень за цільовим використанням.

Також можна додати, що погашення звичайного кредиту не гарантує отримання нового, а овердрафт відновлюється разом із поверненням боргу.

Овердрафт надається для забезпечення безперебійних платежів клієнта в умовах нестачі або відсутності коштів на його поточному рахунку (для покриття «касових» розривів) на поповнення обігових коштів:

- для оплати товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг);

- виплати заробітної плати, відрядних;

- здійснення платежів у бюджет та позабюджетні фонди;

- фінансування інших господарських витрат.[13, c. 131]

Відсотки, сплачені за овердрафтом, включається до складу валових витрат на підставі підпункту 5.5.1 Закону про прибуток.[9] Головна умова - сума отриманого кредиту повинна використовуватись в господарській діяльності підприємства. Інші витрати підприємства за договором овердрафту (сплата комісійних за встановлення ліміту та надання кредиту) можуть бути віднесені до складу валових на підставі підпункту 5.2.1 Закону про прибуток [18].

Оскільки овердрафт є операцією з розміщення та повернення коштів за договором позики, то відповідно до підпункту 3.2.5 Закону про ПДВ така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ [19]. Витрати на сплату штрафів чи пені, передбачені договором овердрафту за несвоєчасне погашення основної суми кредиту, не відносяться до складу валових (пп. 5.3.5 Закону про прибуток)[9].

З даних спостережень ми вважаємо, що овердрафт являється резервним, проте оптимальним варіантом для українських підприємств, оскільки даний вид кредитування забезпечує нормальну діяльність підприємства і стабільне фінансове забезпечення господарської діяльності. Сьогоднішнє становище України диктує майбутній дефолт для економіки. Цей варіант є досить вірогідним оскільки рефінансування банків не виконується належним чином і замість того, щоб наданий Міжнародним Валютним Фондом кредит забезпечив належну діяльність банків і зменшив процентні ставки на кредит, відбувається спекуляція на курсах іноземної валюти.

Ситуація, яка нависла над Україно є згубна для економіки, оскільки, на наш погляд, курс збільшився в 2 рази, зарплати в кращому випадку не змінились, збільшився рівень безробіття (тобто збільшилось кількість людей, які не змозі заплатити за задоволення своїх потреб). Замість того, щоб посприяти економіці і зменшити кредитну ставку, для збільшення обсягу кредитних видач, що призвело б до збільшення швидкості обігу грошового масиву, запроваджується протилежний варіант, який погіршує фінансове становище підприємств, яке і так не в найкращому стані. В результаті ліцензія на видачі кредиту належить одному банку, який скористався монопольним становищем і запровадив досить високу планку процентних ставок на кредит. Так наприклад, у постанові «Правління Національного банку України» від 2 лютого 2009р №39, вказано про функціонування СЕП в особливий період, де встановленні наступні слова «Національний банк у разі потреби може дозволити овердрафт за технічними кореспондентськими розрахунками учасників СЕП»[20].

Овердрафт – це один із найоптимальніших і найвагоміших елементів у фінансуванні підприємства, від якого залежить стан господарської діяльності. Отже, кредит не може ігноруватися при державній фінансовій політиці, приділивши належну увагу саме овердрафту, який покращує конкурентоспроможність підприємства, як на національній так і на світовій арені ринку товарів та послуг.

Овердрафт має незліченні переваги таких як: відсутність жорстких вимог до цільового використання; можливість отримувати транші без проведення узгоджувальних дій з банком; простий механізм проведення овердрафту без відкриття окремого позичкового рахунку; кредит погашається автоматично – при надходжень коштів на рахунок клієнта. Ці переваги виділяють овердрафт посеред інших видів короткострокових кредитів. Провідну роль при здійсненні кредитних операцій у вигляді овердрафт досліджуються поточні рахунки підприємства і надаються виплати в залежності від спроможності підприємства. А при виникненні ризиків використовують забезпечений овердрафт, при якому кредит дається під заставу. Будь якому разі даний вид кредитування є найбільш оптимальний і найбільш вигіднішим для українських підприємств, тому він потребує державної підтримки для розвитку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р.

2.  Закон України «Про заставу» № 2654-ХІІ від 02.10.1992р.

3.  Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001р.

4.  Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків: Закон України // Закони України. - Т. 13. - К., 1998. – 367с.

5.  Постанова Правління НБУ № 79 від 05.03.2003 р. «Про внесення змін до Положення про кредитування» // Законодавчі інформативні акти з банківської діяльності. - 2003. - Вип. 4. - С. 3 - 4.

6.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затверджено постановою № 280 Правління НБУ від 17.06.2004р., зі змінами і доповненнями.

7.  Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затверджено постановою № 481 Правління НБУ від 27.12.2007р.

8.  Положення про кредитування, затверджене постановою №246 Правління НБУ від 28.09.1995 р.

9.  Вишневський А.А. Банковское право Англии. - М.: Статут, 2000. - С. 206.

10.  Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – С.25-127.

11.  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 432 с.

12.  Ковальчук А.Т. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. - К.: Парламентське видавництво, 2004. - 259 с.

13.  Лагутін В.Д. Кредитування теорія і практика:Навч. посіб. – К.: Знання, 2004.- С. 130-132.

14.  Гроші та кредит: Підручник / М.І.Савлук та ін.. – К.: КНЕУ, 2001р.

15.  Панченко Е., Селезнева Е. Контроль кредитного портфеля как составляющая часть банковского менеджмета. // Экономика Украины. – 2002. - №6. С. 13 – 16.

16.  Короткострокове кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств українськими банками/ Курищук В.В // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008р. - №12. – С. 143-148.

17.  Овердрафт: що це за кредит і як його обліковувати/ Ірина Арсеньєва// ГоловБух. – 2007р.- №68. – С. 19-21.

18.  www.1520mm.com/r/ua/p/94-334.html

19.  www.1520mm.com/r/ua/p/97-168.htm

20.  www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2009&st=400

21.  www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=16&19ze9=435-15


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости