рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту  
Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту

Рішення щодо можливості проведення кредитної операції приймається колегіально Кредитним комітетом установи банку (або особою, що уповноважена приймати рішення про можливість кредитування з урахуванням самостійних повноважень відділень (ТТ)) та оформлюється відповідним протоколом, якщо це передбачено нормативними документами банку.

У філіях (Регіональних Департаментах, Територіальних управліннях, відділеннях) рішення щодо можливості проведення кредитної операції приймається Кредитним комітетом філії (РД, ТУ, відділення) в межах наданих їм повноважень.

 У випадку перевищення обсягу кредитної операції філії над обсягом наданих повноважень, рішення щодо надання кредиту приймається Кредитним комітетом відповідного рівня в порядку, що визначений Положенням «Про кредитний комітет банку», затвердженого Наказом №266 від 08.07.2004.

Порядок надання кредитів овердрафт та їх бухгалтерський облік визначено:

-  «Положенням про овердрафтне кредитування суб’єктів господарської діяльності», затвердженого Наказом № 65-а від 27.02.2004р.;

-  «Положення про овердрафтне кредитування фізичних осіб з використанням платіжних карток Міжнародних платіжних систем», затвердженого наказом № 442-а від 02.12.03;

Враховуючи особливості кредиту овердрафт та з метою дотримання черговості погашення кредитів та процентів за користування ним, встановленої чинним законодавством та визначеної договорами кредиту, при порушенні позичальником умов договору кредиту Банк класифікує таку заборгованість як заборгованість за кредитами на поточну діяльність.

Установи Банку надають овердрафтні кредити з використанням платіжних карт, які емітовані Банком. При цьому Банк страхує ризик неповернення кредитів і процентів за кредитами по програмам, за якими передбачено страхування нормативними документами банку.

Перерахована страхова премія на рахунок страхової компанії:

Д-т 3500 – К-т 2650, к/рахунок.

Щомісячно 1/12 частина страхової премії відноситься на операційні витрати банку:

Д-т 7399 – К-т 3500    

Це стосується усіх договорів страхування незалежно від сплаченої суми страхової премії.

Після укладення договору про надання овердрафту, установлена сума ліміту позичальника відображається на позабалансових рахунках, а облік нарахування та сплати комісії за овердрафтом здійснюється таким чином:

Д-т К-т Призначення платежу
9129 9900 Облік ліміту за овердрафтом (на суму ліміту)
3578 6111 нарахована комісія за встановлення, збільшення ліміту
2600, 2650 3578 сплата комісії клієнтом

Якщо по закінченні операційного дня на рахунку клієнта виникає активний залишок, на цю суму зменшується встановлений ліміт, та нараховуються проценти на залишок овердрафту:

Д-т К-т Призначення платежу
9900 9129 на суму використаного ліміту
2607 6020 нараховані доходи за кредитами овердрафт в нац. валюті
2607 3800 нараховані доходи за овердрафтом в інвалюті
3801 6020 гривневий еквівалент доходу в інвалюті
2607 6111 Нарахована комісія за проведення платежів за рахунок наданого овердрафту

При надходженні коштів на поточний рахунок клієнта вони спрямовуються на погашення овердрафту та процентів відповідно до умов договору:

Д-т К-т Призначення платежу
2600 2607 погашення доходів за овердрафтом
9129 9900 збільшення ліміту овердрафта на суму зменшення Дт сальдо

Облік зобов'язань за наданим кредитом овердрафт ведеться до закінчення строку договору.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости