рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту  
Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту

В разі порушення строків сплати основного боргу або процентів за овердрафтом, а також у випадку накладання арешту на рахунок клієнта банк переносить заборгованість за овердрафтом та нараховані за його користування проценти на відповідні рахунки кредитів (короткострокові, прострочені, сумнівні).

В разі непогашення в строк процентів за овердрафтом, сума нарахованих процентів переноситься на рахунки прострочених доходів, заборгованість за овердрафтом відноситься на відповідний рахунок короткострокових кредитів.

Д-т К-т Призначення платежу
2069 2607 на суму прострочених процентів
2062 2600 Перенос суми овердрафта на рахунок короткострокового кредиту

У разі прострочення строку погашення основної суми боргу за овердрафтом залишок за овердрафтом переноситься на рахунок простроченої заборгованості за наданими кредитами:

Д-т 2067

К-т 2600 на суму простроченого кредиту

В разі визнання простроченої заборгованості за овердрафтом сумнівною:

Д-т К-т Призначення платежу
2096 2067 на суму заборгованості за кредитом
2480 2069 на суму заборгованості по доходам

Бухгалтерський облік кредитних операцій повинен забезпечити своєчасне і повне відображення кредитних операцій та зобов'язань і активів, які виникають у зв'язку з ними, за рахунками бухгалтерського обліку та статтями фінансової звітності, що відповідають реальному стану кредитного портфелю; створення умов, необхідних для здійснення оперативного контролю за своєчасним поверненням кредитів і сплатою Банку належних доходів у терміни, визначені відповідними договорами.


ВИСНОВКИ

На сьогоднішній день економіка України зазнала труднощів пов’язаних з виникненням несприятливих умов на фінансовому ринку. Це призвело до втручання держави у роботу банківської діяльності, що призвело до збільшення кредитних ставок і обмеження кількості видач кредитних операцій. А оскільки кредит прискорює розвиток економіки всієї країни, тоді не буде доцільним обмежувати діяльність овердрафту як фінансування підприємства.

В українській банківській практиці основну частину кредитних вкладень, наданих суб’єктам господарювання, становлять короткострокові кредити, що надаються строком до одного року та використовуються на покриття тимчасових розривів у русі оборотних коштів.

На ринку кредитів, банки використовують різні методи кредитування, які визначають форму позикового рахунку, порядок видачі та погашення коштів, методи контролю за цільовим використанням та засобами регулювання заборгованості.

Овердрафт – це форма короткострокового кредиту, при якій банк надає у користування клієнту грошові кошти шляхом оплати платіжних доручень в обсязі, більшому, ніж залишок коштів на поточному рахунку (на рахунку фіксується дебетове сальдо), але на суму не більшу, ніж попередньо визначений ліміт овердрафту.

Банк, який за договором банківського рахунку здійснює платежі з рахунку клієнта, попри те, що на ньому немає коштів, вважається таким, що надав власнику рахунку кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу (п. 1 ст. 1069 Цивільного кодексу України). [8]

Погашення кредиту і відсотків здійснюється автоматично, за рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта. Овердрафт обслуговується за такою схемою: якщо сума платежу, зазначена у платіжному документі клієнта, перевищує залишок коштів на розрахунковому рахунку, різниці (дебетове сальдо) автоматично оплачується банком за рахунок кредиту але в межах невикористаного ліміту. Якщо сума платежу перевищує залишок ліміту, плата банком не здійснюється. Ліміт овердрафта зазвичай обмежується сумою, не перевищуючи 30% від місячного надходження доходу реалізації продукції на поточний рахунок в банку. Строк погашення, як правило, складає 2-3 тижні.[16,с.145]

Звичайно овердрафт надається в гривні. Надання овердрафту в іноземній валюті не заборонено законодавством, тому кожний банк самостійно вирішує, надавати чи ні таку послугу своїм клієнтам. Проте овердрафт в іноземній валюті може бути наданий лише підприємству, яке має стабільні надходження в іноземній валюті на поточний рахунок. На даний час відсотки за овердрафтом у середньому становить 15-18% річних – у гривнях і 10-13% річних – у валюті. [17, с.21] Вони вищі ніж при звичайному кредитуванні, але якщо врахувати той факт, що з використанням овердрафту розрахунки можна здійснити в будь-який необхідний момент (що є важливим для погашення зобов’язань перед бюджетом), то доцільніше сплатити відсотки банку з віднесенням їх до валових витрат, ніж сплачувати штрафні санкції за несвоєчасну сплату податків.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами не лише за допомогою електронних і паперових документів на переказ, але й документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, то банківський кредит може надаватись їм у формі кредитування як поточного, так і карткового рахунків підприємства.

Основою для пред’явлення овердрафта зазвичай являється наявність поточного рахунку в банку, надходження на нього виручки від господарської діяльності підприємства, а також належні фінансово-економічні показники і відсутність істотних ризиків, що можуть бути присутні у бізнесі позичальника.

Вимоги до забезпечення овердрафту є більш лояльними порівняно зі звичайними кредитами. Як основне забезпечення банки можуть приймати в заставі товари в обороті, майнові права на дебіторську заборгованість та на інкасовану банком-кредитором виручку. А також гарантії та поруки платоспроможних юридичних та фізичних осіб [10, c. 125].

На нашу думку, овердрафт – найпростіший вид нецільового банківського короткострокового кредит. Для підприємства овердрафт вигідний, насамперед, тим, що у будь-який момент за рахунок банка може поповнити свої обігові кошти, яких бракує для проведення розрахунків. Тобто завдяки овердрафту підприємство отримує можливість належним чином працювати та здійснювати необхідні платежі навіть за тимчасової відсутності коштів на рахунку. Це є важливим, зокрема, для своєчасної сплати податкових зобов’язань, виплати заробітної плати, розрахунків з контрагентами. При власноручному порівнянні овердрафту з іншими кредитами, що надаються банком виділяються наступні переваги:

- спрощений процес надання кредиту;

- простота отримання кредитних коштів (шляхом надання до банку платіжних документів на оплату або розпорядження на проведення платежу за системою «Клієнт-Банк»);

- отримання коштів без відкриття окремого позикового рахунку;

- можливість отримання кредиту без оформлення застави в межах розрахункового бланкового ліміту кредитування;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости