рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту  
Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Документальне оформлення та облік овердрафту

Сплачуються проценти з поточного рахунку контрагента (кореспондентського рахунку банку) у терміни, що передбачені угодою.

Простежимо облік операцій за овердрафтом, скориставшись таким умовним прикладом.

Умови договору короткострокового кредитування за овердрафтом (далі - договір) виконувалися таким чином.

З 11 вересня по 17 вересня за поточним рахунком контрагента обліковувалось дебетове сальдо — 20000 грн., а з 18 вересня по 2 жовтня — 8000 грн. Процентна ставка визначена угодою за овердрафтом — 54 %. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата — в перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом «30 / 360».

•        11 вересня при виникненні дебетового сальдо за поточним рахунком контрагента банк проводить запис:

Д-т 2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом» - 20000 грн.
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» -              20000 грн.

•        18 вересня в обліку виконується бухгалтерське проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» - 12000 грн.
К-т 2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом» - 12000грн.

•        Застосовуючи метод процентного числа, обчислимо проценти за овердрафтом контрагента за вересень:

Сума овердрафту Кількість днів дії овердрафту за даною сумою

Сума коштів за овердрафтом

за зазначений період

20000 7 140 000
8000 13 104 000
244 000

Цей метод використовується для розрахунку процентів у разі постійної процентної ставки та змінного номіналу фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку, множачи номінал на кількість днів, відшукують число до якого потім застосовується процентна ставка. Зрештою, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерський запис:

Д-т 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» - 366 грн.
К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом» - 366 грн.

У разі своєчасної сплати контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» - 366 грн.
К-т 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом»   - 366 грн.

У разі несвоєчасної сплати процентів за овердрафтом, нарахована сума переноситься на відповідні рахунки простроченої заборгованості за кредитами. З огляду на це у Плані рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків доречно внести рахунок простроченої заборгованості у групу 200 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом».

Погашення овердрафту проходить з поточного рахунку у сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» - 8366 грн.
К-т 2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом» - 8366 грн.

З огляду на умови прикладу, слід зазначити кілька особливостей договору кредитування у вигляді овердрафту. По-перше, за договором кредитування за овердрафтом, банк має перераховувати одержувачу суму платіжного доручення, а не різницю між сумою платіжного доручення та сумою залишку на поточному рахунку підприємства в банку. По-друге, банк, навіть за наявності в підприємства перед ним заборгованості, після першого платежу має право здійснювати платіж за другим платіжним дорученням, але тільки до досягнення суми ліміту овердрафту. По-третє, банк нараховує відсотки на суму дебетового залишку по поточному рахунку підприємства в банку (від’ємний залишок для підприємства).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости