рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784  
Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784


Розміщення ткацьких верстатів

Без човникові ткацькі верстати розміщені трійками по парах. Така розстановка дозволяє найбільш ефективно використовувати площу цеха.

На листі нанесена сітка колон з кроком 1200×1800 мм який передбачений будівельними нормами.

Відстань між грудницями двох станків прийнято рівною 600 мм. Між скалами 1200 мм. Відстань між стінкою та верстатом 4000мм. Ширина станка 3800 мм, а глибина -1875 мм.

Центральний прохід знаходиться між п’ятою та четвертою парами ткацьких верстатів і складає 4000 мм.

Ткацький цех містить 216 ткацьких верстатів, ця кількість не перевищує заданого діапазону 200-250 ткацьких верстатів.


4. Вибір та розрахунок параметрів по переходам ткацького виробництва

Технологічні параметри перемотування

Лінійна швидкість перемотування пряжі, яка пройшла процес фарбування у пакуваннях, знижується на 10-20%, тому приймаємо лінійну швидкість перемотування рівною 800 м ⁄ хв.

Vпер=600 м ⁄ хв.

Натяг нитки при перемотуванні:

, сН (4.1)

, сН

, сН

де Ор - відносне розривне навантаження, сН/текс

ап - коефіцієнт який залежить від волокнистого складу нитки, для бавовняної пряжі цей коефіцієнт дорівнює 0,07 [ 3 ]

Розводка контрольно-очисної щілини

Розводка контрольно-очисної щілини залежить від лінійної щільності (діаметру) ниток.

Діаметр ниток:

, мм (4.2)

, мм


Розводка контрольно-очисної щілини ощо = 2, lощу = 2

Об’ємну щільність перемотування, витяжку, та обривність ниток приймаємо з довідкової літератури [2]

Об’ємна щільність намотки γп = 0,42 , г⁄см3

Витяжка ниток Bc=0,2 %

Обривність ниток rп= 3 об/млн.м

Пороки перемотування

Пороки, які виникають в процесі перемотування представлені в таблиці 14

Таблиця 14 Пороки перемотування та причини їх виникнення

Вид пороку Причина виникнення пороків
нахльости мотальниця не прив’язує кінець нитки, а замотує його на мотальній паковці без вузла
джгутове намотування внаслідок співпадання витків
неправильна форма намотки отримується в результаті розладки в роботі мотального механізму
намотування в два кінця мотальниця захвачує кінець сусідньої нитки.

Технологічні параметри снування

Партіонне снування розраховується для різнокольорових основ з метою визначення числа ниток на снувальних валиках.

Лінійна швидкість снування

Бавовняну пряжу рекомендовано снувати з швидкістю 600-1000 м/хв., але для фарбованої пряжі швидкість зменшується на 5 %.

Приймаємо

 м/хв.

Натяг нитки при снуванні:


,сН (4.3)

де ас - коефіцієнт який залежить від волокнистого складу нитки. для бавовняної пряжі цей коефіцієнт дорівнює 0.06

 сН

Число ниток на снувальному валику

Для визначення числа ниток на снувальному валику враховується ємність шпулярника, попередньо визначається число снувальних валиків в партії :

 ;  (4.1)

де Нш - ємність шпулярник

Приймаєм,.

,ниток ; , ниток (4.2)

де К’с- прийняте число снувальних валиків в партії

Приймаємо, манір по основі:

1.  жовтих – 50 ниток

2.  зелений – 50 ниток

Всього: 100 ниток

Визначення рапорту кольору:

ниток; ,ниток (4.3)


де  - число ниток першого кольору;

 - число ниток другого кольору.

Число рапортів кольору:

 ;  (4.4)

Приймаємо число рапорту .

Число ниток в додатковому рапорті:

 ниток (4.5)

, ниток

Кількість ниток кожного кольору:

 ниток (4.6)

, ниток

Число снувальних валиків для кожного кольору:

 (4.7)

Приймаємо число снувальних валиків рівним 3.


Число ниток на кожному валику:

 ниток (4.8)

, ниток

, ниток

Розподілення ниток на снувальних валиках представлені в таблиці 15

Таблиця 15 Розподілення ниток на снувальних валиках

Манір Номер валика
1 2 3 4 5 6 7
1.зелені 3 3 4 592 616 616
2.жовті 589 589 588 - - -

Снувальна партія

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

рефераты
Новости