рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784  
Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784

 (1.24)

де Г΄max – число галев на найбільш навантаженій ремізці;

Врем – ширина ремізки, см

Ширина ремізки зазвичай перевищує ширину берда на 2 см, тому


Врем = Вз + 2, см (1.25)

Врем = 180 + 2 = 182 см

5,15=Ргал≤Рг.доп=12

Розрахунок зроблений вірно.

Розрахунок ламельного пристрою

Щільність ламелей на кожній рейці:

 (1.26)

де Вл – ширина ламельного пристрою;

Кл – число ламельних рейок на ткацькому верстаті.

Вл = Врем + 2, см (1.27)

Вл = 182 + 2 = 184см

10,272 = Рл≤Рл.доп = 8-10

розрахунок зроблений вірно

Розрахунок маси ниток основи і утоку в 100 пог.м. сурової тканини

Маса тканини складається з маси основних та утокових ниток.

Маса основних ниток в 100 пог. м сурової тканини

 (1.28)


де Мо –маса м’яких основних ниток в 100 пог.м сурової тканини

μо- втрати маси ниток при фарбуванні і відбілюванні.

 (1.29)

де bо – відсоток витяжки в процесах підготовки пряжі до ткацтва, %.

Оскільки пряжа однониткова bо = 1,5 %.

, кг

Оскільки використовується процес шліхтування, масу основних ниток з урахуванням величини залишкового приклею

 (1.30)

де Пзал – величина залишкового приклею, %.

Пзал = 2/3∙Піст (1.31)

де Піст – величина істинного приклею, %.

Для тканин полотняного переплетення Піст розраховується за формулою

 (1.32)

де Кп р – коефіцієнт проборки (для 2 ниток – 1);

Ро, Ру – відповідно число ниток основи і утоку на 1 см тканини, нит/см;

Кт – коефіцієнт, що залежить від технологічних умов виготовлення тканини (для бавовняних тканин із крученої пряжі – 1);

Кс – коефіцієнт враховуючий систему прядіння (кардна 1,25).

Приймаємо Піст = 4%

Оскільки вибрана шліхта

 (1.33)

 

 

Розрахунок норми витрат утокової пряжі на 100 пог. м. сурової тканини без відходів

Для безчовникового ткацького верстата із закладними кромками

 (1.34)

Загальна норма витрат ниток основи та утоку на 100 пог. м. сурової тканини

 ;  кг (1.35)


Поверхнева щільність тканини

 (1.36)

де М΄ – маса основи з урахуванням приклею, кг;

Вс – ширина сурової тканини, м

Перевірка проведеного розрахунку

 (1.37)

 

Розрахунок зроблено вірно, так як перевірка дала незначну похибку в розрахунках.


2. Вибір та обгрунтування технологічного плану ткацтва

Фарбована основна і утокова пряжа на бобінах м’якої мотки надходить у склад сировини де зберігається у ящиках – піддонах до моменту її використання. Пряжа під час зберігання на складі стабілізується і набуває необхідної вологості, що покращує іі властивості.

Перемотування основи і утоку здійснюється на мотальних машинах М-150-2. метою перемотування являється створення необхідного пакування, яке б забезпечило ефективне проведення наступного процесу снування, а також очищення пряжі від пуху і домішок, ліквідація пороків.

Наступним етапом підготовки пряжі до тканиноформування є процес снування. Снування здійснюється на машина СП – 180. Метою снування являється навивання на одне пакування певного числа ниток основи встановленої розрахунком довжини.

Вибір шпулярника, Ш-616-2 обумовлений видом снування – партіонне приривне, при якому значно вищий швидкісний режим, оскільки радіус змотуваних паковок відносно-однаковий.

Наступний етап – процес шліхтування, який необхідний для формування ткацького навою та надання ниткам необхідних фізичних властивостей для більш високої якості. Шліхта надає ниткам необхідної міцності та гладкості, що сприяє меншому стиранню в процесі ткацтва. Процес шліхтування виконується на машині ШБ-11/180.

Пробирання ниток в зйомні органи ткацького верстата виконуються при зміні зношених ремізок , галев та берд. Пробирання основ проводиться на проборних верстатах ПСМ-230. Особливості використання верстату є те, що він обладнаний механічною подачею і його може обслужити одна людина.

На вузлов’язальних машинах нитки основи, доробленої на ткацькому верстаті: зв’язують з нитками знов встановлюваної основи. Механічні зв’язування застосовують, якщо немає необхідності в ручному пробиранні. Процес вузлов`язання виконується на пересувній вузлов’язальній машині УП-5. Особливість даної машини є те, що вона забезпечує надійну якість вузлів.

Процес ткацтва виконується на безчовниковому ткацькому верстаті СТБ-2-180

Знята з верстату тканина надходить приймально-конструктивної дільниці ткацької фабрики. Тут визначають сорт тканини та виявляють пороки зовнішнього вигляду, а також проводиться облік кількості виготовленої тканини.

На рис.2 зображено схему технологічного плану ткацтва

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\2011-01-18_125409.png


3. Обгрунтування вибору обладнання та його розміщення

Обґрунтування вибору обладнання

При виборі технологічного обладнання необхідно враховувати:

- асортимент тканини

- особливості вибраного технологічного процесу вироблення тканини

- вид поковок які надходять в ткацьке виробництво

- розмір виробничих приміщень, розмір станків, колон

Перемотування пряжі

При підготовці до виготовлення тканини арт.4784 перемотування ниток основи і утоку здійснюється на мотальній машині М – 150 – 2.

Процес перемотування неповинен погіршувати фізичні властивості пряжі, натяг пряжі повинен бути рівномірним, забезпечуючи постійність умов перемотування.

Мотальна машина М – 150 – 2 призначена для перемотування ниток з прядильних початків і бобін на конічні бобіни хрестового намотування. На машині встановлений мотальний барабанчик з канавками змінного шагу. Машина двостороння на 100 барабанчиків.

Для поліпшення структури намотування машина обладнана механізмом сфероутворювання і механізмом електроперервача. Для створення необхідного натягу ниток використовується двозонний шайбовий натяжний прилад. Для вирівнювання натягу ниток при перемотуванні на великих швидкостях застосовано балоногасник.

Технічна характеристика мотальної машини представлена у таблиці 6.

Таблиця 6 Технічна характеристика мотальної машини М – 150 – 2

Елемент характеристики Показники
Лінійна швидкість перемотування, 500 - 1200
Тип вихідного пакування конічна бобіна

Розміри вихідного пакування:

максимальний діаметр,мм

довжина

питома щільність намотування,

230

145 – 150

0,38 – 0,42

Габаритні розміри, мм

довжина

висота

ширина

маса,кг

число мотальних барабанчиків

14200

1600

1300

1750

100

Снування пряжі

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

рефераты
Новости