рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784  
Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проект ткацького виробництва потужністю ткацьких верстатів для виготовлення тканини артикул 4784

Описание: ткацкий навой

Рис. 5.4 Ткацький навій


Об’єм пряжі розраховується за формулою (5.10):

 см3

Маса шліхтованої основи:

, кг (5.13)

, кг

Маса м`якої пряжі на навої:

, кг (5.14)

 кг

Довжина ниток на навої:

, м (5.15)

, м


6. Розрахунок довжини відходів ниток

Перемотування ниток. Довжина відходів ниток при перемотуванні на бобіни:

, м (6.1)

де  - довжина нитки, яка необхідна для оправлення вхідного пакування перед установкою на мотальну машину, ,5 м;  - довжина нитки, що видаляється при зв’язуванні кінців у момент зміни вхідного пакування або ліквідації обриву м;  - довжина нитки з вхідного пакування, необхідна для ліквідації обриву, включаючи втрати при зльотах м;  - середня довжина нитки, що залишається на недопрацьованому вхідному пакуванні м;  - число обривів, що доводиться на одне вхідне пакування.

Норми відходів при перемотуванні взяті з довідкової літератури [3].

Число обривів розраховують виходячи з розрахунку обривів на 1 млн.м одиночної нитки за формулою:

, обр;  (6.2)

де - число обривів нитки на 1 млн.м.

Число обривів прийняте з довідкової літератури [3].

, обр;  (6.3)

 


Снування ниток

Довжина відходів ниток при перервному партіонному способі снування:

 , м (6.4)

l- довжина кінців нитки видалених при ліквідації обриву, м;

l1- довжина кінців нитки з бобіни, яка йде на зв’язування з видаленням слабкого місця, l1=0.75 м;

l2- середня довжина нитки на снувальному валу включаючи розшук кінця нитки при змотуванні її на валу , l2=6 м;

l3- довжина ниток, які залишаються на патроні та йдуть у відходи, крім начинків, l3=3 м

- число обривів на одному снувальному валу.

 (6.5)

де ro- число обривів ниток на 1 млн. м. , ro=1,5 обр.

м

Шліхтування ниток

Довжина технологічних відходів ниток в процесі шліхтування;


, м (6.6)

l1- довжина м`яких кінців, відрізаних при з’єднані ниток зі всіх снувальних валиків в одне полотно, м. Для бобіні l1=2.5 м

l2- середня довжина м`яких кінців, які залишилися на снувальних валах після доробітки партії в результаті нерівномірної витяжки пряжі на окремих снувальних валах, розміщених на стойці, приймається 0,2% довжини на снувальному валу. l2=42,2 м

l3- довжина клеючих кінців, які включають кінці затрачені на звязувані начала і кінця партії, м. l3=26 м

Kc- число снувальних валів в партії (мінус одиниця, так як на одному зі снувальних валиків партії пряжа буде дороблена до кінця)

 м

Пробирання та прив’язування ниток

Довжина відходів при пробиранні:

, м ; , м (6.7)

де - довжина, кінців, що зрізуються, необхідних для паралелізації ниток на навої перед пробиранням.

Довжина відходів при прив’язуванні:

 ;  (6.8)

де l1 – довжина зрізаємих кінців;

l2 – довжина кінців, які зрізаються разом з ремізним приладом.

Норми відходів ниток прийняті з довідкової літератури [3].

Ткацтво

Відходи по основі в ткацтві:

, м; , м (6.9)

де l1, l2- довжина кінців ниток основи відповідно які залишаються на основі при доробці основи [3].

Відходи ниток утоку на ткацькому верстаті

Довжина відходів утоку:

, м (6.10)

де l1, l2- довжина кінців ниток основи відповідно на заправку бобіни та її виправлення при ліквідації обриву l1=5 м l2=3 м ;

l3 - довжина кінців ниток утоку відповідно що залишаються на бобіні при доробці та відрізаних від тканини з ткацького верстата, l3=30 м ;

- число обривів нитки утоку, які приходяться на бобіну.

 (6.11)

rу - число обривів ниток утоку на 1м;

Впр- довжина прокладуючої уточної нитки, см;

Lб- довжина ниток відповідно утоку на бобіні, м

l3 - довжина кінців ниток утоку, які залишаються на бобіні при її до робітці

Для бавовняної пряжі довжина кінців ниток утоку, які залишаються на бобіні, при до робітці на верстатах СТБ l3=30 м


Впр=Вз+Вкр,м (6.12)

Впр=180+0,6=180,6,

 

 м


7. Розрахунок спрягомої довжини ниток

Спрягомість пакувань – відповідність між довжинами ниток на вхідній та вихідній паковках по переходам ткацького виробництва .

Спрягома довжина ниток на пакувань забезпечує задану довжину шматка сурової тканини , сприяє зменшенню угарів в ткацькому виробництві та найбільш повному використанню об’єму пакувань . Спрягому довжину ниток на пакуваннях розраховують виходячи зі встановленої довжини шматка сурової тканини.

Розрахунок спрягомої довжини та маси ниток на ткацькому навої

Довжина основи для виготовлення куска сурової тканини:

 ;  (7.1)

де lс.к. - довжина куска сурової тканини, яка рівна 60 м згідно з поверхневою щільністю[3].

Тканину знімають рулонами. Довжина основи в рулоні:

lo.p = 3 . lo.к , м; lo.p = 3 . 65,431 = 196,292, м (7.2)

Кількість рулонів основи в одному навої:

, шт.;  (7.3)

Приймаємо К=10 шт.

Спрягома довжина основи на навої:


 

  (7.4)

Маса ниток на навої з урахуванням спрягомої довжини м’якої основи:

,кг (7.5)

, кг

Маса шліхтованих ниток на навої з урахуванням спрягомої довжини:

, кг (7.6)

, кг

Розрахунок спрягомої довжини та маси ниток на снувальному валу

Кількість ткацьких навоїв із партії снувальних валиків:

 (7.7)

де Lс.тк - спряжена довжина основи на навої, м.

 ,шт

Приймаємо найменшим числом Кн=12 шт.

Спрягома довжина на снувальному валику:


 

, м (7.8)

, м

Маса ниток на снувальному валу з урахуванням спрягомої довжини:

,кг (7.9)

, кг

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

рефераты
Новости