рефераты рефераты
Главная страница > Учебное пособие: Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків)  
Учебное пособие: Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків)
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Учебное пособие: Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків)

1.  Концептуальні засади тренінгу (усвідомлення концептуальних засад освітньої програми та основних шляхів сімейного виховання).

2.  Світ дитини: особливості становлення ( розвиток цілісного бачення становлення особистості дитини; засвоєння знань про вікові особливості її психічного розвитку, актуалізація дитячих спогадів, особистісної інтерпретації становлення особистості дитини).

3.  Спілкування з дитиною (розширення знань про механізми і особливості комунікативної взаємодії з дітьми, розвиток комунікативних умінь і навичок).

4.  Самооцінка дитини (усвідомлення центральних механізмів особистісного розвитку, розвиток уміння конструювання сприятливих умов для становлення стержневих особистісних властивостей, розвиток навичок самоаналізу і рефлексії).

5.  Особистісний простір у сім’ї (розширення знань про психологічні кордони особистості, відпрацювання навичок асертивної поведінки у різних ситуаціях).

6.  Усвідомлення наслідків негативної поведінки (усвідомлення і критичне осмислення стійких стереотипних установок у сімейному вихованні, відпрацювання навичок конструктивної взаємодії у ситуаціях негативної поведінки дітей).

7.  Емоції та поведінка дитини (розширення і збагачення знань щодо ролі емоційної сфери у становленні особистості дитини, відпрацювання навичок емпатійного реагування на дитячу поведінку).

8.  Діалогічна взаємодія в сімейних конфліктах (конструювання оптимальних умов для вирішення конфліктних сімейних ситуацій, відпрацювання навичок конструктивної (діалогічної) взаємодії у таких ситуаціях).

9.  Підсумки (узагальнення результатів навчання, побудова реальних планів утілення одержаних знань, умінь та навичок у життя).


Мета, завдання та структура тренінгу

Мета тренінгу: сприяти становленню батьківської компетентності шляхом усвідомлення і осмислення механізмів діалогічного спілкування та формування вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми у сім’ї.

Завдання:

1.  Сприяти усвідомленню основних засад психічного розвитку дитини.

2.  Розширити знання про психологічні кордони особистості та відпрацювати навички самоактуалізаторського спілкування і асертивної поведінки.

3.  Сприяти критичному осмисленню стійких стереотипних установок у сімейному вихованні.

4.  Розширити і збагатити знання щодо ролі емоційної сфери у становленні особистості дитини та відпрацювати навички емпатійного реагування на дитячу поведінку.

5.  Розвивати вміння будувати діалогічну взаємодію при вирішенні проблемних сімейних ситуацій.

Загальна інформація про тренінг

Категорія учасників: батьки, майбутні батьки, соціальні педагоги. практичні психологи, педагоги, соціальні працівники.

Кількість учасників тренінгу: 20-25 осіб.

Час, необхідний для проведення тренінгу: 3 дні.

Кількість тренерів: 2.

Тренінгове приміщення: простора кімната, стільці (за кількістю учасників і тренерів), розміщені в центрі кімнати у формі кола.

Вид тренінгу: просвітницький.


Структура тренінгу

Термін Зміст діяльності Орієнтовн.тривалість хв.
День 1

Модуль I. Концептуальні засади тренінгу

10.00 - 10.15 Відкриття тренінгу, ознайомлення з метою та завданнями тренінгу 15
10.15 - 10.40 Вправа на знайомство „Інтерв’ю” 25
10.40 - 10.50 Мозковий штурм “Правила роботи в групі 10
10.50 - 11.00 Міні-лекція „Три шляхи у вихованні” 10
11.00 - 11.40 Рольова гра „Застосування трьох шляхів у вихованні дитини” 40
11.40 - 11.45 Метафора «Річка і береги» 5
11.45 - 12.00 Перерва
Модуль II. Світ дитини: особливості становлення
12.00 - 12.05 Вправа на активізацію „Зоопарк” 5
12.05 - 12.35 Міні-лекція „Вікові особливості психічного розвитку дитини” 30
12.35 - 13.30 Творче завдання „Спогади дитинства” 55
13.30 - 14.30 Обід

Модуль III. Спілкування з дитиною

14.30 - 14.35 Вправа на активізацію „Пошук спільного” 5
14.35 - 14.50 Тренувальна вправа „Як звертатися до дитини” 15
14.50 - 15.50 Робота в малих групах “Мозаїка “ 60
15.50 - 16.00 Казкова історія „Фіолетове кошеня” 10
16.00 - 16.15 Перерва

МодульIV. Самооцінка дитини

16.15 - 16.45 Ситуаційна рольова гра „Ярлики” 30
16.45 - 16.55 Модельована ситуація „ День з життя дитини”. 10
16.55 - 17.10 Робота в малих групах „Моя самооцінка” 15
17.10 - 17.15 Вправа на рефлексію “Компліменти” 5
17.15 - 17.35 Міні-лекція „Описова похвала” 20
17.35 - 17.40 Історія-метафора “Золото” 5
17.40 - 18.00 Вправа на рефлексію „Батьківська скарбничка” 20
День 2

Модуль V. Особистісний простір у сім’ї

09.00 - 09.20 Рефлексія попереднього дня, дотримання засад роботи в групі 20
09.20 - 10.00 Колаж „Правда про права” 40
10.00 - 10.05 Вправа на активізацію „ Масаж” 5
10.05 - 10.10 Модельована ситуація “ Цигарка” 5
10.10 - 10.20 Ігрова вправа „Психологічна дистанція” 10
10.20 - 10.35 Міні-лекція „Кордони особистості” 15
10.35 - 10.45 Групова дискусія „Як навчитися бути асертивним” 10
10.45 - 10.55 Тренувальна вправа „Асертивна поведінка” 10
10.55 - 11.15 Творче завдання „ Полюби себе...” 20
11.15 - 11.30 Перерва

Модуль VI. Усвідомлення наслідків негативної поведінки

11.30 - 11.35 Вправа на активізацію „Дощ” 5
11.35 - 11.55 Інтерактивна міні-лекція „Опис поведінки” 20
11.55 - 12.15 Тренувальна вправа „Я –повідомлення” 20
12.15 - 12.20 Психогімнастична вправа „Концентричні кола” 5
12.20 - 12.45 Мозкова атака „Мета покарання” 25
12.45 - 13.30 Робота в малих групах „Наслідки покарань” 45
13.30 -14.30 Обід

МодульVII. Емоції та поведінка дитини

14.30 - 14.40 Творче завдання „Емпатія” 10
14.40 - 15.10 Рольова ситуаційна гра „Коло” 30
15.10 - 15.15 Модельована ситуація „Дитина повернулася зі школи” 5
15.15 - 15.25 Міні-лекція „Алгоритм емпатійного реагування” 10
15.25 - 16.25 Рольова гра „Ситуації” 60
16.25 - 16.40 Перерва
16.40 - 16.45 Вправа на активізацію „Коли я...” 5
16.45 - 17.05 Групова дискусія „Емоції дитини” 20
17.05 - 17.35 Психогімнастична вправа „Як зняти стрес” 30
17.35 - 17.45 Вправа на релаксацію „Добра тварина” 10
17.45 - 18.00 Рефлексія дня “SMS-повідомлення”, домашнє завдання „Словничок емоцій” 15
3 день

Модуль VIII. Діалогічна взаємодія в сімейних конфліктах

09.00 - 09.15 Рефлексія дня «Зворотній кадр», домашнє завдання «Словничок емоцій» 15
09.15 - 09.35 Робота в малій групі „Правила в моїй сім’ї» (робота в парах) 20
09.35 - 09.40 Вправа на активізацію „1-2-3-4-5” 5
09.40 - 10.00 Міні-лекція „Етапи діалогічної взаємодії у вирішенні конфліктних ситуацій” 20
10.00 - 10.30 Рольова гра „Вирішення сімейної проблеми” 30
10.30 - 10.45 Перерва

Модуль IX. Підсумки

10.45 - 10.50 Психогімнастична вправа „Зміна місця” 5
10.50 - 11.10 Творче завдання “Коло” 20
11.10 - 12.10 Робота в малих групах „Особливий час” 60
12.10 - 12.30 Творче завдання „Вірш про себе” 20
12.30 - 12.40 Заповнення підсумкової анкети 10
12.40 - 13.00 Рефлексивні коментарі. Підведення підсумків. Вручення сертифікатів 20

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

рефераты
Новости