рефераты рефераты
Главная страница > Отчет по практике: Споживче кредитування населення  
Отчет по практике: Споживче кредитування населення
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Отчет по практике: Споживче кредитування населення

Серія «В» - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук;

Серія «С» - 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук.

3. Номінальна вартість облігації

Серія «В» - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна;

Серія «С» - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна.

4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

До розміщення пропонуються облігації загальною номінальною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп.:

Загальна номінальна вартість облігацій Серії «В» - 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

Загальна номінальна вартість облігацій Серії «С» - 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів)грн. 00 коп.

5. Форма існування облігацій

До розміщення пропонуються облігації Серій «В», «С» у бездокумен-тарній формі існування.

6. Вид забезпечення та розмір забезпечення

Облігації Серії «В» та «C» звичайні (незабезпечені).

7. Напрями використання.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій Серії «В» та «C», будуть направлені на збільшення кредитного портфелю Банку у повному обсязі - у сумі 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп. Зокрема, планується, що вказана сума коштів в рівних обсягах буде спрямована на

надання споживчих кредитів фізичним особам, а саме: на придбання товарів тривалого використання - в сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 00 коп., на кредитування населення (фізичних осіб) на загальні потреби - в сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів).

Основні стратегічні задачі [34]:

- фокусування на високодохідній діяльності у споживчому кредитуван-ні;

- стати лідером на швидкозростаючому ринку прямого кредитування;

- підтримувати широке покриття шляхом присутності точок продаж у магазинах;

- продовжувати розвиток високодохідних продаж шляхом розширення кросс-продажу (xselling) та додаткового продажу (up-selling) у клієнтскій базі данних.

Перспективи діяльності Банку у 2008 році та наступних роках. На поточний час та наступні роки планується агресивна поведінка Банку на ринку.

Відносно сегменту споживчих кредитів, планується збільшення частки ринку, та збільшення кредитного портфелю. Банк має намір продовжити розробляти гнучкі депозитні програми та націлений на нарощення портфелю депозитів від VIP-осіб.

Також планується вдосконалення існуючих програм по бородьбі з шахрайством, посилення контролю на місцях видачі кредитів та розширення коллекторського відділу.

Буде продовжуватися впровадження нових та модифікування старих продуктів для максимального приведення їх у відповідність до потреб ринку, а також подальша розробка схем лояльності клієнтів, які вже користувались послугами Банку.

Таким чином у IV кварталі 2008 року готується запуск нового продукту – кредитні карти.


2. Аналіз кредитної діяльності ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” в галузі споживчого кредитування населення у 2006 -2008 роках

2.1 Рейтингова позиція банку в банківській системі України

У 2006 -2008 роках Банк функціонував як універсальний банк, без спеціалізації за видами операцій. Банк не є спеціалізованим також відповідно до Статуту. Але, виходячи з основної стратегіїї Банку, найбільшу питому вагу в валюті балансу продовжують займати операції з кредитування фізичних осіб (61,72%).

Рейтингові показники ТОВ „Банк Ренесанс капітал” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Національним банком України на 01.01.2007 [33] – за перші півроку роботи у 2006 році, мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу – 148,8 млн.грн. (147 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 4,1 млн.грн.

5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 0 млн.грн..

6. Фінансовий результат (прибуток 2006 року) – 1,78 млн.грн.(71 місце)

8. Рентабельність активів – 1,2 %.

Рейтингові показники ТОВ „Банк Ренесанс капітал” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Національним банком України на 01.01.2008 [33], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу – 1 300,5 млн.грн. (61 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 26,9 млн.грн. (138 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 453,1 млн.грн.(50 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2007 року) – 7,264 млн.грн.(71 місце)

8. Рентабельність активів – 0,558 %, що в 2,5 рази нижче середнього рівня (1,25%) рентабельності активів банків в банківській системі України [25].

Рейтингові показники ТОВ „Банк Ренесанс капітал” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Національним банком України та Асоціацією українських банків станом на 01.10.2008 [32], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу – 2 667,0 млн.грн. (46 місце), що становить 0,354% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю – 2367,2 млн.грн. (44 місце) – при цьому банк не кредитує юридичних осіб.

3. Обсяг власного капіталу – 252,3 млн.грн.(61 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 50,5 млн.грн. (136 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 826,5 млн.грн.(41 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2008 року) – 14,22 млн.грн. (48 місце).

8. Рентабельність активів – 0,533 %, що на 40% нижче середнього рівня (0,933%) рентабельності активів банків в банківській системі України [32].

9. Рентабельність статутного капіталу – 9,91 %, що на 15% нижче середнього рівня (11,45%) рентабельності статутного капіталу банків в банківській системі України [32].

Таким чином, за 2,5 роки діяльності рейтингове місце банку в банківсь-кій системі України зросло з 141 місця (2006) до 61 місця за результатами 2007 року та до 44 місця за результатами 3 кварталів 2008 року.

Банк виключно:

-  нарощує , в основному,обсяги депозитів юридичних осіб;

-  кредитує виключно фізичних осіб.

Рентабельність роботи статутного капіталу є дещо нижчою, ніж середня по БС України, рентабельність активів є значно нижчою, ніж середня по банківській системі України.

В додатках А та Б наведені баланси та фінансові звіти ТОВ „Банк Ренесанс Капітал” за 2006 -2008 роки.


2.2 Оцінка ресурсної бази банку

З 2006 - 2008 роках суттєво зросли обсяги ресурсної база Банку, так кошти, які залучено від клієнтів, збільшились майже у 16 разів, 35,83 % у загальних зобов’язаннях Банку займають кошти, що отримані від учасника банку RCF Europe B.V. (рис.2.1)

Рис.2.1. Динаміка обсягів складових ресурсної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2006 -2008 роках

Характерною ознакою 2007 року було збільшення ресурсної бази Бан-ку, у цілому в 53,3 рази. Насамперед, обсяг залучених коштів юридичних осіб зріс в 100 разів, зобов’язання Банку за коштами залученними на міжбанків-ському ринку збільшились в 38,9 разів порівняно з 2006 роком. (рис.2.2)


Рис.2.2. Динаміка базових темпів росту обсягів складових ресурсної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2007 -2008 роках відносно рівня 2006 року

В цілому, за 2,5 роки обсяг валюти балансу зріс в 17,4 раза, обсяг запо-зичених коштів банків зріс в 88,3 рази, обсяг залучених коштів юридичних осіб зріс в 114,8 раза, обсяг залучених коштів фізичних осіб зріс у 26,9 раза, обсяг власного капіталу зріс тільки на 15%.

Значну питому вагу, 69,91% у зобов’язаннях за коштами, залученими на міжбанківському ринку, складають операції по залученню коштів у націо-нальній валюті на міжбанківському ринку України на умовах СВОП з одно-часним розміщенням коштів в іноземній валюті. Обсяг залучень за іншими операціями, виключаючи операції типу СВОП, складають 30,11% від загаль-них коштів, залучених від інших банків. Основним кредитором за таким залученням є Товариство з обмеженною відповідальністю Комерційний банк «Ренессанс Капітал» (Росія).


2.3 Кредитні послуги та кредитна програма банку

Завдяки суттєвому зростанню ресурсної бази Банку, поліпшення її строкової структури, зваженного підходу до встановлення рівня процентних ставок та комісій, банк протягом 2007 - 2008 років значно наростив обсяги кредитування фізичних осіб порівнянно з 2006 роком, абсолютний приріст вимог Банку за наданими кредитами фізичним особам перевищив у 2007 році більше ніж у 6 разів суму вимог за 2006 рік, у у 2008 році - .більше ніж у __ разів суму вимог за 2006 рік (рис.2.3 - 2.4).

Рис.2.3. Динаміка обсягів складових активно-кредитної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2006 -2008 роках


Рис.2.4. Динаміка базових темпів росту обсягів складових активно-кредитної бази ТОВ „Банк ренесанс капітал” у 2007 -2008 роках відносно рівня 2006 року

У 2007 році Банком було розроблено та впроваджено нові цільові кредитні продукти «0-0-24» (цільовий кредит терміном на 24 місяці) та «0-0-30» (цільовий кредит терміном на 30 місяців).

1. Цільовий кредит

За допомогою цільового кредиту Ви можете придбати будь-які товари в магазинах-партнерах банку.

Після того. Як Ви вибрали товар, зверніться до нашого представника у торговій залі для заповнення анкети та отримання кредиту.


Таблиця 2.1

Умови та тарифи цільового кредиту [34]

Сума 500 – 25 000 гривень
Строк 6,12,18,24 місяців
Перший внесок від 0%
Вік 18 – 65 років
Громадянство Україна
Реєстрація дійсна в Україні

Паспорт громадянина України Оригінал довідки про присвоєння податкового номеру На всяк випадок візьміть із собою будь-який сплачений рахунок: за комунальні послуги, електроенергію, кабельне телебачення, стаціонарний або мобільний телефон, - в якому вказана адреса вашого фактичного проживання (для нас неважливо, яке прізвище буде вказане у рахунку). Банк залишає за собою право запитати додаткові документи.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости