рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини  
Курсовая работа: Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини

Курсовая работа: Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини

Вихідні дані

№ групи    Найменування групи машин         Марка машини   Кількість

1. Катки ущільнюючі причіпні кулачкові важкого типу з тракторами кл. 15 т ДУ-3Б 65

2. Катки ущільнюючі пневмоколісні середнього типу з тракторами кл. 10 т ДУ-30 125

3. Катки ущільнюючі пневмошинні масою 6 т ДУ-16        130

4. Автогрейдери легкого типу ДЗ-40А   15

5. Автогрейдери середнього типу ДЗ-31         120

Всього 455


1 Розрахунок річних режимів роботи машини

За річним режимом роботи машини розподіляємо річний календарний час на робочий та неробочий, тобто коли вона не працює з тих чи інших причин.

Розробляємо річні режими роботи на середньоспискову машину по кожній групі машин для визначення терміну їх робочого часу протягом року.

Річний режим роботи машин встановлюємо у годинах робочого часу.

Розраховуємо кількість годин роботи машини за рік за формулою:

 ,                          (1.1)

де – кількість робочих днів машини за рік;

– тривалість зміни, год. (у розрахунках приймаємо 8 годин);

– коефіцієнт змінності (додаток 4);

– коефіцієнт внутрізмінного використання робочого часу машини (додаток 4).

Кількість робочих днів машини за рік визначаємо із рівняння:

,              (1.2)

де – календарна кількість днів за рік ( приймаємо 365);

– кількість святкових та вихідних днів за рік (114);

– кількість днів з несприятливими метеорологічними умовами.

Перерви у роботі машини , пов'язані з несприятливими метеорологічними умовами, визначаємо за даними районних управлінь гідрометеослужби (додаток 2). При цьому враховуємо:

а) дощові та холодні дні – ­для одноківшевих екскаваторів із ковшем місткістю більше ніж 0,15м3, бульдозерів, тракторів, кущорізів, стрілових кранів та інших машин, які розраховані на роботу в мерзлих ґрунтах;

б) дощові дні й дні промерзання ґрунту – для одноківшевих екскаваторів із ковшем місткістю 0,15м3, багатоківшевих екскаваторів, скреперів, автогрейдерів, планувальників, каналокопачів та інших машин, які не розраховані на роботу з мерзлими ґрунтами.

Так як частина простоїв із метеорологічних причин припадає на вихідні та святкові дні, то величину  приймаємо з урахуванням поправкового коефіцієнта, який відповідно до нормативної літератури рівний 0,7. Крім того, частину машин можна використовувати і в ці несприятливі дні на інших видах робіт, що враховується коефіцієнтом . Тоді кількість неробочих днів машини через несприятливі метеорологічні умови для Одеської області буде дорівнювати:

 дн;

дн.

Визначаємо величину простоїв через організаційні (непередбачені) причини  на основі фактичних даних про перерви у роботі машини за звітний період. Намічаємо організаційно-технічні заходи, проведення яких дасть змогу у році, що планується, зменшити кількість днів із простоями з організаційних причин. При розрахунку планових річних режимів роботи значення  приймаємо рівним 1,5...5% загальної кількості календарних днів за рік, тобто

;                       (1.3)

дн.

Час dпб, що витрачається на перебазування машини, приймаємо рівним 5 днів.

Час , що витрачається на технічні обслуговування та ремонт, визначаємо за формулою:

,          (1.4)

Де pr – ремонтний коефіцієнт, являє собою кількість днів, що припадає на ТО і Р на 1 годину роботи машини:

,     (1.5)

де  – середньоплановий час перебування машини відповідно у капітальному та поточному ремонтах, періодичних ТО-2, ТО-1 і сезонному технічному обслуговуваннях, днях (додаток 3);

 – відповідно кількість поточних ремонтів, планових ТО-2, ТО-1, СО за міжремонтний цикл (додаток 3);

Пк – періодичність проведення капітального ремонту, год.

Проводимо розрахунок для катків ДУ-3Б:

;

дн;

дн;

год.

Аналогічно проводимо розрахунок для інших груп машин. Усі розрахунки зводимо в таблицю 1.

Таблиця 1 — Річний режим роботи машини

п/п

Найменування групи машин

Кількість

календарних

днів

Кількість неробочих днів

Кількість днів

роботи Dp

КЗМ

КВ

Кількість годин роботи tp

dсв

dпб

dтор

1. Катки ущільнюючі причіпні кулачкові важкого типу з тракторами кл. 15т 365 114 35 15 5 39 157 1,6 0,85 1708
2. Катки ущільнюючі пневмоколісні середнього типу з тракторами кл. 10т 365 114 35 15 5 33 163 1,5 0,85 1663
3. Катки ущільнюючі пневмошинні масою 6т 365 114 35 15 5 15 181 1,4 0,8 1622
4. Автогрейдери легкого типу 365 114 35 15 5 22 174 1,3 0,8 1448
5. Автогрейдери середнього типу 365 114 35 5 23 25 171 1,3 0,85 1512

2 Розрахунок річної кількості технічного обслуговування та ремонту машин

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости