рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів  
Дипломная работа: Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

Дипломная работа: Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

Українська Академія  державного управління

при Президентові України

Одеський філіал


«Допущено до захисту

магістерської роботи»

Завідувач  кафедри «Державного управління і права»

Марущак Володимир Петрович,

кандидат юридичних наук, доцент_______________     «___» лютий 2000р.

 Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

Магістерська робота

на здобуття кваліфікації магістра державного управління

Науковий керівник     Свірін Михайло Геннадійович,

                                       кандидат політичних наук, доцент _______________________

Слухачка                      Пятаєва Олена Василівна          ____________________

Одеса-2000р.


ЗМІСТ

Вступ

1 Розділ.  Принципи формування місцевих бюджетів.

2 Розділ.  Власні доходні джерела органів місцевого самоврядування.

2.1. Місцеві податки і збори.

2.2. Фінанси комунальних підприємств.

2.3. Комунальні платежі.

2.4. Комунальний кредит

2.5. Позабюджетні фонди.

3 Розділ. Передані загальнодержавні доходи.

3.1. Закріплені доходи.

3.2. Регульовані доходи.

4 Розділ.  Бюджетні трансферти, як один з основних засобів фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.


ВСТУП

Актуальність теми. Прийняття Конституції та Закону України “Про місцеве самоврядування” призвели до появи в Україні нової системи публічної влади. Головним принципом побудови цієї системи є принцип децентралізації. На практиці це веде до перерозподілу повноважень між органами державного управління і органами місцевого самоврядування в  напрямку збільшення ролі останніх. Територіальні громади, згідно з  Конституцією і Законом України “Про  місцеве самоврядування”, отримали незалежність та самостійність в здійсненні покладених на них функцій у межах своєї компетенції. Проте, тільки наявність особистих фінансових ресурсів дає змогу органам місцевого самоврядування виконувати свої функції. Неможливо   бути дійсно самостійними, будучи залежними в фінансовому відношенні. Тому пошук форм і методів посилення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування має найбільш важливе і актуальне  значення.

Фінансові проблеми місцевої влади набули великої гостроти. Хронічна нестача грошей, фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та нестабільність їхніх доходних джерел стали проблемою  насправді загальнодержавної ваги. Як наслідок, на місцях не вирішуються найболючіші життєві проблеми людей, занепадають міське господарство, соціально- культурна сфера, освіта, охорона здоров’я, погіршується стан доріг та інших засобів комунікації. До цього додається ще й  надзвичайно неефективна, збанкрутіла система менеджменту як у центрі, так і на місцях, що базується  на старих управлінських традиціях, коли все намагалися вирішувати з єдиного центру.

За цих умов сам процес прискореного формування  місцевих фінансів має стати серйозним фактором стабілізації ситуації в країні. Він дозволить залучити активність та енергію багатьох тисяч територіальних громад, які з прохачів грошей перетворяться на суб’єкти, що заробляють ці  гроші.

Активний вплив місцевих органів влади на  формування нових суспільних відносин можливий  лише за умови, що вони матимуть у своєму розпорядженні фінансові ресурси. Чинне законодавство України визначає основою самостійності місцевих бюджетів власні та закріплені за ними на стабільній основі законом загальнодержавні доходи. Стан і рівень доходів місцевих органів влади значною мірю визначаються способами їх формування. Отже важливою складовою вивчення фінансів  місцевих органів є дослідження способів формування доходів, які зумовлені характером та особливостями  економічної системи, котра домінує на тому чи іншому етапі розвитку.  В Україні  сьогодні  основним способом формування доходів  місцевих  органів влади нині є  відрахування від регульованих доходів, нормативи відрахувань від яких щорічно затверджуються  центральною владою. Власні ж доходні джерела відіграють незначну роль. Отже самостійність місцевих бюджетів поки що є декларованою. Перехід до застосування інших способів формування доходів місцевих органів влади України, що надасть змогу мати дійсно самостійні, незалежні, достатні стабільні  фінансові ресурси цим органам, є найважливійшею актуальною проблемою сьогодення.

Мета та завдання роботи. Метою  даної роботи є  вивчення джерел формування доходної бази місцевих бюджетів, механізму їх перерозподілу та перспективи розвитку.

З метою досягнення поставленої мети автор в роботі  вирішує наступні завдання:

n І- Провести аналіз принципів формування місцевих бюджетів.

n ІІ-Проаналізувати власні доходні джерела місцевих бюджетів та шляхи їх мобілізації у місцевий бюджет.

n ІІІ- Провести аналіз закріплених та регулюючих доходів місцевих бюджетів, їх ролі в формуванні цих бюджетів.

n ІV-Проаналізувати бюджетні трансферти, як одного з засобів фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

Новізною роботи є вирішення поставлених задач.

Об’єкт дослідження. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів.

Предмет дослідження. Структура доходної бази місцевих бюджетів територіальних громад міст обласного підпорядкування.

Ступень наукової розробки теми. Аналіз літератури щодо місцевих фінансів показує, що в сучасній українській літературі не було комплексних досліджень місцевих фінансів. Це пов’язано з тим, що до початку 90-років, місцевих фінансів в УРСР не було і теоретично вони не визначалися як складова  фінансової  системи. Наявність у фінансовій системі сучасної правової держави місцевих фінансів як самостійної, об’єктивно необхідної складової є закономірністю. Місцеві фінанси в колишніх СРСР і УРСР було ліквідовано в 30-х роках внаслідок деформації фінансової системи, зумовлених командно-адміністративними методами управління. На початку 90-х років в Україні склалися об’єктивні передумови для  відродження місцевих фінансів у процесі становлення  національних фінансів, зумовлені застосуванням інституту місцевого самоврядування, розмежуванням функцій і завдань центральних та місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, подоланням деформацій фінансової системи.

В періодичних  виданнях стали з’являться різні публікації щодо окремих проблем місцевих бюджетів. Зокрема у журналі “Фінанси України”- ЧиркаД. «Напрямки збалансування місцевих бюджетів», РоманківВ. «Формування місцевих бюджетів», КриницяС. «Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування», ВасиленкоЛ. «Місцеві фінанси та фінансова незалежність», у журналі “Місцеве самоврядування”- КравченкоВ. Чому місцеві фінанси співають романси?», ПадалкоВ. «Покладаємось на власні сили», у журналі “Финансы”- СедовК. «Распределение налогов между звеньями бюджетной системы», ПетровВ. «Совершенствование механизма межбюджетных отношений».  Проблеми місцевих бюджетів розглядалися деякими авторами в комплексі загальних проблем місцевого самоврядування, зокрема В.Пархоменко “Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-років”, ТкачукА., АграноффР, БраунТ. «Місцеве самоврядування: світовий та український досвід».

Але ж першим і поки що єдиним  виданням,  в якому висвітлено комплекс проблем становлення  та розвитку місцевих фінансів України, є навчальний посібник В.Кравченка “Місцеві фінанси України”. У ньому викладено основи теорії місцевих фінансів, узагальнено практику формування їх в Україні  за період 1990-1998рр., а також зарубіжний досвід місцевого фінансування. Детально проаналізовано вітчизняне та зарубіжне законодавство, нормативно-правові акти, що регламентують фінансову діяльність органів місцевого самоврядування й інших органів влади у сфері  місцевих фінансів, запропоновані шляхи зміцнення фінансової автономії місцевої влади. У посібнику використано результати досліджень автора, що виконувалися за дорученням Президента України.

Основні терміни використані в роботі:

Місцеві фінанси- система формування, розподілу й використання грошових та  інших фінансових ресурсів для забезпечення функцій і завдань, що покладаються на місцеві органи влади.

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет)- план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Обласний бюджет-  план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Доходи місцевих бюджетів - кошти, які надходять до відповідних місцевих бюджетів у розмірах і в порядку, встановлених законодавчо. Включають: власні або закріплені доходи, відрахування від регульованих доходів, дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти. Доходи місцевих бюджетів розподіляються на податкові і неподаткові.


1 Розділ.  Принципи формування місцевих бюджетів

Після набуття Україною  суверенітету розпочався  процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою  цього  процесу є відродження місцевих фінансів як об’єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що пов’язано з радикальною зміною концепції  державної влади від її радянської моделі й переходом до організації влади на основі поділу її на  законодавчу, виконавчу і судову.. Це також викликано початком становлення в державі інституту  місцевого самоврядування, процесами розмежування функцій та завдань публічної влади по вертикалі між її центральним, регіональним і місцевим рівнями.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

рефераты
Новости