рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Соціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії "Гармонія")  
Курсовая работа: Соціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії "Гармонія")
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Соціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії "Гармонія")

Склад такого колективу відносно стабільний. Такий колектив має, як правило, високі виробничі показники, хорошу трудову дисципліну, високу активність працівників; розчленований (слабосплоченний), який складається з ряду недружелюбно відносяться один до одного соціально-психологічних груп, що мають своїх лідерів. Групові показники, рівень виробничої дисципліни, ціннісні орієнтації, активність таких груп дуже різні; роз'єднаний (конфліктний) - за своєю сутністю формальний колектив, в якому кожен сам по собі, особисті дружні контакти між його членами відсутні, вони пов'язані суто офіційними відносинами. У таких колективах часто виникають конфлікти, спостерігається велика плинність кадрів.

Слід мати на увазі, що процес об'єднання і розвитку трудового колективу - оборотний процес. За певних обставин він може зупинитися і перетворитися навіть у протилежний собі процес - у процес розпаду. Причиною цьому може служити зміна керівника або складу колективу, цілей його діяльності, рівня пропонованих вимог або будь-які інші зміни до трудової ситуації [22; 218].

Управління процесом згуртування колективу здійснюється за допомогою впливу на фактори, що обумовлюють згуртованість.

До загальних (зовнішнім) чинників відносяться характер суспільних відносин, рівень розвитку науково-технічного прогресу, особливості механізму господарської діяльності, а до специфічних (внутрішніх) - рівень організації та управління виробництва в самому колективі його соціально-психологічний клімат, особистісний склад [7; 94].

Взаємовідносини в колективі, його згуртованість значною мірою залежать від того, що собою представляють самі члени колективу, які їхні особистісні якості і культура спілкування, що виявляється в ступені емоційної теплоти, симпатії чи антипатії. Трудовий колектив формується з окремих працівників, наділених різними психічними властивостями, з різними соціальними характеристиками. Іншими словами, члени трудового колективу є представниками різних темпераментів, статевовікових і етнічних груп, володіють різними звичками, поглядами, інтересами, які по суті є спільністю чи відмінностями їхніх соціальних позицій.

Переважання тих чи інших особистісних якостей у членів колективу впливає на відносини, що складаються всередині колективу, характер його психічного настрою, надає йому певну особливість, яка може сприяти або заважати його згуртуванню. Особливо сильно перешкоджають згуртуванню колективу негативні риси характеру: образливість, заздрість, хворобливе самолюбство.

РОЗДІЛ 2 Стисла характеристика Енергодарської багатопрофільної гімназії Гармонія

Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» за своєю організаційно-правовою формою є комунальною організацією. Зареєстрована вона була Виконавчим комітетом Енергодарської міської ради Запорізької обл., дата реєстрації: 21.08.2003 № рішення: 11001050001000095. Організація є юридичною особою, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за номером 26469421, вона є неприбутковою і фінансується за рахунок коштів держбюджету, має круглу печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий знак, розрахунковий рахунок в банку (реквізити: ІК 25715148 МФО 313098) та інші необхідні реквізити.

Видами діяльності організації за КВЕД є: 80.10 – початкова загальна освіта, 80.21 – загальна середня освіта. В своїй діяльності ЕБГ «Гармонія» керується законами України, постановами ВРУ, указами і розпорядженнями КМУ та Міністерства освіти і науки України, наказами керівництва. Організація знаходиться за такою адресою: 71500 м. Енергодар вул. Радянська 25-а.

В 1981 році було закладено фундамент майбутньої школи №3, на базі якої пізніше і з’явилася гімназія „Гармонія”.

16 січня 1997 року рішенням Енергодарської міської ради на базі школи №3 було відкрито багатопрофільну гімназію „Гармонія” під керівництвом В.М. Макаревич, яка очолює гімназію і зараз. Подолав конкурсний відбір, до гімназії прийшли навчатися перші 75 учнів.

Доволі важким в історії гімназії був 2003 рік, коли об’єдналися ЗОШ №3 і гімназія „Гармонія”, утворивши навчально-виховний комплекс. А з 2008 року на базі ЕНВК було утворено міську багатопрофільну гімназію „Гармонія”.

Місія гімназії :

·  активна участь в процесі формування інтелектуального потенціалу країни, становлення й розвиток вищих потреб особистості, громадянського й духовного її відродження;

·  виявлення найбільш здібних і обдарованих дітей;

·  створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі розширення базового компоненту; формування потреб у самоосвіті та саморозвитку;

·  підготовка учнів до отримання вищої освіти, до творчої праці в різних сферах наукової і практичної діяльності;

·  реалізація ідеї загального, інтелектуального, морального розвитку особистості засобами гуманітаризації змісту освіти;

·  забезпечення міжнародних вимог до побудови програм для дітей з високими інтелектуальними здібностями.

У пошуках шляхів ефективного використання навчального часу і для якісного вивчення основ наук в ЕНВК “Гармонія” з 2003-2004 навчального року вперше в старших класах (10-11) було введено профільне навчання за профілями:

·  філологічний;

·  соціально-гуманітарний;

·  природничий;

·  фізико-математичний;

·  художньо – естетичний.

Протягом 2009-2010 н.р. в гімназії навчалося 917 учнів (33 класи, 11 з яких – початкова школа, 17 - середня, 5 – старша школа).

Працює школа в одну зміну в режимі 5-ти денного робочого тижня для 1-8 класів , 6-денного робочого тижня для 9-11 класів та за схемою продовженого робочого дня. Структура навчального року та тривалість уроків для різних вікових категорій учнів традиційні. Початок занять о 8.00; курси за вибором, гуртки, секції працюють з 14.30 до 17.00.

Якісну організацію навчально-виховного процесу забезпечують 88 педагогічних працівників, це 9 предметних кафедр.

Адміністративно-управлінська підсистема організації має таку структуру:

1. Заступники директора з навчально-виховної роботи : Приходько Т. М., Тимощенко О. С. , Шатунова Г.М., Бабаніна О. П.,

2. Заступник директора з наукової роботи Бабаніна О. П..

3. Заступник директора з виховної роботи Топчій Л. А.

4. Заступник директора з військово-патріотичної роботи Сухов О. О..

5. Заступник директора з АГЧ Ятченко В. І .

Педагоги гімназії мають наступну кваліфікацію: спеціалістів вищої категорії – 53, учителів – методистів – 25, спеціалістів 1 категорії – 11, спеціалістів 2 категорії – 6, спеціалістів – 18осіб.

За віком:

·  20-30 років – 10;

·  30-40 років – 18;

·  40-50 років – 25;

·  50-60 років – 28;

·  понад 60 років - 1.

За стажем:

·  до 3-х років – 3;

·  до 5-ти років – 7;

·  до 8-ми років – 1;

·  до 13-ти років – 10;

·  до 18-ти років – 10;

·  до 25-ти років – 5.

За високий професіоналізм, досягнення в педагогічній діяльності вчителі та вихователі закладу отримали педагогічні звання, відомчі нагороди:

·  «Старший учитель» 31

·  «Старший вихователь» 1

·  «Учитель методист» 21

·  Нагрудний знак «Відмінник освіти України» 33

·  Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 1

·  Нагрудний знак «Кращий працівник» 2

Для вирішення завдань навчання та виховання учнів, збереження їх фізичного та психічного здоров’я в гімназії створена відповідна навчально-матеріальна база:

1) актовий зал на 220 місць;

2) два спортивних зала;

3) тренажерний клас;

4) шкільна їдальня на 200 місць;

5) медпункт і кабінет щеплень;

6) спортивний майданчик і стадіон;

7) теплиця;

8) клас ритміки;

9) масажний кабінет;

10 кабінет психологічної релаксації;

11) краєзнавчий музей;

12) музей бойової слави;

13) бібліотека, кількість книг у бібліотечному фонді (в тому числі підручників)45298;

14) навчальний корпус для дітей шестирічного віку на чотири класи (спальня, класна кімната, й ігрова, туалетна кімната, окремий коридор, приймальня, роздягальня, їдальня);

15) озеленені класні кімнати, рекреації та коридори.

В навчальному закладі працює соціально-психологічна служба у складі соціального педагога, практичного психолога та психолога з профорієнтації.

В закладі розроблені та працюють цільові програми "Обдарованість", "Інтелект", "Розвиток особистості, забезпечення сприятливого психологічного клімату в системах відносин "Вчитель – учень", "Учень – учень", "Учень – батьки", "Вчитель – батьки". В закладі працює наукове товариство учнів "Сократ".

В устрою шкільного життя активну участь беруть батьки, які є членами добровільного Благодійного батьківського фонду. Внески благодійного фонду використовуються на допомогу малозабезпеченим сім’ям учнів гімназії, на заохочення і нагородження учнів – переможців творчих конкурсів, спортивних змагань, предметних олімпіад різного рівня.

В навчальному закладі з 2003 року випускається учнівська газета „Speech’ka”, кореспондентами якої є учні. В газеті друкуються роздуми дітей про шкільне, суспільне та особисте життя, корисні поради, вірші, твори тощо.

При гімназії працюють підготовчі курси для майбутніх першокласників та для майбутніх студентів (НАУ, СНУЯІП), на яких займаються діти з усього міста.


РОЗДІЛ 3 Характеристика соціально-психологічного клімату колективу в ЕБГ «Гармонія»

Соціально-психологічний клімат — стан міжособистісних стосунків, що виявляється в сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності колективу.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости