рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Культурні процеси в Україні у XX ст. Культура народів Закавказзя. Особливості театрального мистецтва  
Контрольная работа: Культурні процеси в Україні у XX ст. Культура народів Закавказзя. Особливості театрального мистецтва
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Культурні процеси в Україні у XX ст. Культура народів Закавказзя. Особливості театрального мистецтва


Висновок

Розмаїття культурних напрямків ХХ ст. уособлює загальний розвиток світової культури. На основі неупередженого аналізу бачимо, що культурно-мистецькому процесу притаманні ознаки загальнолюдської культури, де провідними є пріоритети добра, збереження і взаємозбагачення національних форм завдяки запозиченню кращих набутків сусідніх культур. Можна стверджувати, що культура ХХ ст. виробляє спільні риси, її становлення супроводжується акумулюванням досягнень національних культур, кожна з яких вносить щось своє в загальний розвиток. Людство освоїло і увібрало культури багатьох народів світу, завдяки цьому поступово зникає протистояння Сходу і Заходу.


Список використаної літератури

1. Бокань Володимир Культурологія : Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003 – 2-ге вид., стереотип. – 136 с. – Бібліогр.: с. 131-133;

2. Гончарук Т.В. Культурологія: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 213 с. Бібліогр. 68 назв.;

3. Історія світової культури: Навч. посібник//Керівник авт. Колективу Т. Левчук - К.: 2000;

4. Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття): Навчальний посібник. Видання третє. – Х.: Одіссей, 2004. – 304 с.;

5. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2004. – 353 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

рефераты
Новости