рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Культурні процеси в Україні у XX ст. Культура народів Закавказзя. Особливості театрального мистецтва  
Контрольная работа: Культурні процеси в Україні у XX ст. Культура народів Закавказзя. Особливості театрального мистецтва
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Культурні процеси в Україні у XX ст. Культура народів Закавказзя. Особливості театрального мистецтва

Великою популярністю користувалися твори драматургів Миколи Куліша та Івана Антоновича Кочерги (1881—1952).

У постановці надзвичайно обдарованого режисера-новатора, реформатора театру Леся Курбаса «Народний Малахій» та «Мина Мазайло» з величезним успіхом пройшли в театрі «Березіль». Вони набули класичного театрального звучання, мали значний вплив на тогочасне культурне життя України.

У новій тоді галузі — кінематографі — світової слави зажив Олександр Петрович Довженко (1894—1956) — один з основоположників української кінематографії, якого Чарлі Чаплін назвав найбільшим поетом кіно.

В 20-ті роки значно пожвавився новаторський пошук у галузі образотворчого мистецтва. Друга половина 20-х років стала піком популярності визначного українського живописця-монументаліста і педагога, одного з основоположників українського монументального мистецтва, професора Київського художнього інституту М. Л. Бойчука.

Інтенсивними новаторськими пошуками в 20—30-х роках позначена українська музика. У 1923—1928 рр. діяло республіканське музичне товариство ім. М. Леонтовича, яке певний час зберігало своєрідну автономію. Напрям модернізму в українській музиці репрезентував композитор Б. Лятошинський, створивши у європейському стилі оперу «Золотий обруч» (1930). Новаторські тенденції виявилися у творчості композитора М. Вериківського — автора першого українського балету «Пан Каньовський» (1930).

На 20—30-ті рр. припала творча діяльність композитора Віктора Степановича Косенка (1896—1938). У цю добу завданням першочергової ваги він вважав надання українському мистецтву високого професіоналізму, наближення його до світового рівня. Його музиці характерні високий гуманізм, реалістичність та глибока змістовність.

Українські митці мали здобутки і в галузі архітектури та скульптури. Найбільш значними спорудами, створеними в довоєнний час, стали Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка» (1936—1938 рр., архітектори — В. Кричевський, П. Костирко), будинки Верховної Ради Української РСР (1936—1939 рр. архітектор — В. Заболотний), Раднаркому УРСР (1936—1938 рр., архітектори — І. Фомія, П. Абросимов), інженерно-будівельного інституту (1938 р., архітектор — Д. Дяченко). Монументальна і монументально-декоративна скульптура збагатилась пам'ятниками Т. Шевченку в Харкові (1935), Києві та Каневі (1939) роботи російського скульптора М. Манізера (1891—1966), скульптурними портретами Т. Шевченка, І. Франка, О. Довженка, автором яких був Г. Пивоваров.

2. Культура Народів Закавказзя.

Висока культура народів Вірменії, Грузії та Азербайджану в епоху феодалізму стала органічним продовженням багатої культури попереднього періоду. Саме тому, незважаючи на майже повне підпорядкування феодальної культури християнського духовенства, елліністичні, що стали глибоко народними, традиції змогли подолати відсталість і обмеженість християнської ідеології.

Теологічні дискусії не змогли заглушити в суспільстві глибокого інтересу до 'питань філософії, історії та філології. Захоплення творіннями античних мислителів, у першу чергу філософією Аристотеля, було повсюдним у період раннього феодалізму. У той же час постійна запекла боротьба проти тих чи інших загарбників і поневолювачів надзвичайно загострила самосвідомість народів Закавказзя, а, отже, й інтерес їх до створення своєї історії, своєї літератури. Так, століття гострої політичної боротьби Вірменії з Сасанідамі були в той же час епохою першого найвищого розквіту вірменської літератури. Визначну роль у розвитку культури Вірменії зіграло оформлення в 396 р. вірменського алфавіту Месропа Маштоца. "Золотий вік" її починається в V ст. перекладом Біблії. Краса, витонченість і точність перекладу настільки чудові, що до теперішнього часу вірменську версію Біблії називають "царицею переказів". Рання вірменська література взагалі надзвичайно багата перекладами з усіх галузей знання того часу - богослов'я, філософії, історії, риторики, граматики, географії, астрономії і т. д. Ці переклади дали можливість наступним поколінням набувати наукові пізнання рідною мовою. По всій Вірменії в V-VII ст. почали відкриватися школи. У них навчалися богослов'я, риториці, поетичному мистецтву і філософії.

Самостійне вірменське творчість у цей період особливо повно позначилося в області історії. Найбільш великими істориками того часу були Фавстос Бузанд, Еліше, Лазар Парбеці і, нарешті, "вірменський Геродот" - Мовсес Хоренаці. Для написання своєї "Історії" він використав не тільки праці попередників, а й найдавніші міфи і сказання, чудові поетичні уривки народного епосу. Усе це під його пером перетворювалося на цілісне історичне оповідання. Написана в період політичного відродження Вірменії при Ваан Маміконяном "Історія" проникнута єдиною концепцією, яка має на меті зміцнення Вірменського держави. Ця праця по праву вважається скарбницею духовного життя вірменського народу найдавнішого часу.

У царині історіографії найближчим послідовником Мовсеса Хоренаци був історик Себеос, а в галузі науки - Ананія Ширакаци, що жили в VII ст. Своє твір Себеос присвятив історії Вірменії та Близького Сходу, починаючи з появи вірмен до затвердження арабської династії Омейядів.

Ананія Ширакаци був найбільш видатним представником елліністичної науки у Вірменії. Це був енциклопедично освічена людина: математик, космограф, географ і історик. Математику він називав "основою всього людського знання і мудрості". Він став засновником "мистецтва числення", розробив і розвинув його і тим самим сприяв поширенню математики серед усіх народів Закавказзя. Складений ним для шкіл підручник з арифметики "Питання та рішення" є найдавнішим з дійшли до нас підручників. Таблиці додавання, віднімання і множення в ньому на сім століть давнє відомих таблиць XIV ст. Ананії Ширакаци належать багато праці з космографії, астрономії, географії, історії, а також календарі. У його "Географії" дано широке опис всього середньовічного світу.

У космографическим і географічних працях Ананії Ширакаци відбилися найбільш передові погляди на світобудову, характерні для епохи еллінізму. Так, наприклад, у своїх космогонічних поглядах він виходив з уявлення про кулястість Землі на противагу пануючому в той час у Візантії думку, що Земля - чотирикутна площина.

Особливого розвитку досягло у Вірменії тієї пори лікарське мистецтво. У той час, коли в Греції в області медицини елліністичні традиції затихли, у Вірменії вони, навпаки, розвинулися. Причому вірмени не тільки переводили медичні твори древніх греків, але з VI ст. у них стала зароджуватися й оригінальна медична література.

Поряд з науками у Вірменії розвивалися і мистецтва. З утвердженням християнства з'являється духовна поезія - гімни. Оскільки поет, як правило, був і музикантом, то одночасно з гімнотворення виникла і культова музика, основні мотиви якої, безсумнівно, сягають дохристиянським язичницьким піснеспівів.

Похоронні язичницькі обряди супроводжувалися театральними виставами, що зображують мертвого, його подвиги і обставини смерті. Ось з цих-то народних уявлень під впливом грецького театру ще в елліністичну епоху з'явився у Вірменії театр. В епоху раннього середньовіччя захоплення театральними виставами тривало. По всій країні будувалися театральні будівлі. У них професійні актори грали трагедії грецьких і місцевих драматургів, а також п'єси фарсово-буфонная характеру. Любов до театру не змогли придушити в народі ніякі переслідування і прокляття церковників. Кількість театрів і акторів постійно зростало, і духовенство з гіркотою переконувалося, що уявлення комедіантів залучають населення значно більше, ніж пишні служби в церквах і соборах. Будівлі театрів будувалися під впливом греків амфітеатром.

Під тим же впливом перебувало і храмове християнське зодчество. Характерно, що спочатку під християнські церкви використовувалися будівлі старих язичницьких храмів - базиліки. Потім базілічний план стали застосовувати і при зведенні нових церков. Проте вже в V-VI ст. на основі трехнефной базиліки виробився місцевий архітектурний стиль. Спочатку це були купольні васильки, а потім центрально-купольні будівлі. Вони стали типовими для храмового зодчества всього Сходу на відміну від Заходу, де утвердився базілічний тип. Центрально-купольний храм являє собою в плані рівносторонній хрест, який утворює чотири виступи, на яких і спочиває купол. Будинки ці будувалися монументально, простота і скромність прикрас, що групуються навколо лиштв підковоподібних вікон, надавали їм величний вигляд. Розквіт вірменської феодальної архітектури відноситься до VII ст. Центром архітектури був Двін - столиця країни. Двін славився пречудовими будівлями. Одним з найбільш грандіозних будівель був кафедральний собор, що представляє собою видозмінену композицію - синтез купольної базиліки з храмами хрестоподібного типу.

У подальшому розвитку центрально-купольні будівлі отримують многоапсідную форму, зовні багатогранну або круглу. Зразком такої будівлі є храм Звартноц з триярусною центрально-купольної композицією, шедевр вірменського зодчества. Він був побудований в середині VIIст.

Світські будинки до нас майже не дійшли. Тим не менш розкопки патріарших палаців у Двіні і Звартноц, а також палацу Григорія Маміконяна в Аруч дозволили зробити висновок про глибокі народні традиції в архітектурі цих будівель. Вивчення їх показало, що при будівництві великих прийомних залів користувалися здавна існуючим принципом перекриття народного житла - накладали ряди горизонтальних балок з поступовим скороченням їх розмірів для замикання купола. Причому, якщо будувався довгий зал, то він ділився на кілька квадратів, кожен з яких мав окреме перекриття. Проміжки між квадратами підтримувалися колонами з різьбленими капітелями. Ці колони утворювали всередині будівлі величні колонади.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

рефераты
Новости