рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Методика вивчення основних послуг Інтернет  
Курсовая работа: Методика вивчення основних послуг Інтернет
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Методика вивчення основних послуг Інтернет

У другому пункті вказується, що база знань, уміння і навички які сформовані в учнів мають відповідати рівню кваліфікованого користувача сучасного ПК. Саме в цьому і є протиріччя у цій програмі: між тими завданнями які ставить на меті дана програма і як вони виконуються.

Також по даній програмі потрібно сказати, що в 11 класі вивчають розділ «Спілкування в Інтернеті», на вивчення відводиться 4 год і цього часу дуже мало, оскільки треба малого того оглянути популярні програми, які використовуються для обміну миттєвими повідомленнями, а ще навчитись користуватись ними. Отже підводячи підсумок можна сказати, що в даній програмі розділ «Спілкування в інтернеті» а також вивчення таких послуг як IP-телефонія, файлообмінні системи, пошукові системи виносяться на факультативне вивчення, а в основній програмі його вивчення не передбачене.

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Академічний рівень).

Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного профілю природничо-математичного напряму в обсязі 1 година на тиждень у 10–11 класах та 2 години на тиждень у 12 класі.

Проаналізувавши цю програму можна сказати, що вона відрізняється від програми рівня стандарту лише тим що у 12 класі вивчення предмету інформатики збільшилося на 1 годину. Таким чином суттєвого впливу вивчення основних послуг Інтернет ця програма не має. Отже так само в програмі академічного рівня також вивчення теми, як і в базовому рівні пропонується для розгляду на факультативних заняттях.

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за варіантом постійного використання комп’ютерів. Вивчення курсу сплановано на 5 років (8-12 кл.) з розрахунку 630 годин (3 години на тиждень у 8-9 класах, 4 години на тиждень у 10-12 класах).

Хоча в цій програмі і йде поглиблене вивчення Інтернет, але все одно нема вивчення таких послуг як файлообмінні системи та недостатньо розглянута тема «Спілкування в Інтернеті».

Отже підводячи підсумок по аналізу трьох нових програм з інформатики можна з упевненістю сказати, що належної уваги не приділяється на вивчення основним послугам Інтернет. Отже виходячи з цього необхідно розробити програму для вивчення цього розділу на факультативних або гурткових заняттях з інформатики, що є одним із завдань  курсової роботи.

2.2.  Аналіз літератури з інформатики.

Аналізуючи літературу з інформатики ми будемо посилатись тільки на ті підручники, за якими в основному навчаються українські школи і які затверджені або рекомендовані міністерством освіти і науки України. Звичайно є багато спеціалізованих підручників з інформатики, які розкривають якусь певну тему дуже докладно й зрозуміло, але такі підручники або ж випускаються на російській мові або ж не відповідає навчальній програмі (звичайно можна використовувати,як додатковий маткріал) або ж коштує дуже дорого.

На сьогоднішній день існує багато літератури з інформатики та обчислювальної техніки, але в основному більшість шкіл навчається за підручниками Зарецької І.Т. «Інформатика» у 2-х частинах та “Інформатика” 10-11, авторів Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Забродська Л. М., Забродський М. В. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Посібник для вивчаючих інформатику в школі або самостійно. Для 8—11 класів середніх шкіл. Цей методичний посібник розрахований в першу чергу на учнів загальноосвітніх шкіл, які вивчають курс «Основи інформатики та обчислювальної техніки» за програмою шкільного курсу або самостійно. В ньому дається огляд апаратних і програмних засобів, який допоможе зрозуміти організацію процесу обробки інформації, побудову персонального комп’ютера, його можливості та галузі застосування.

Проаналізувавши цю літературу можна сказати, що основні елементи вивчення Інтернету присутні у всіх підручниках, але не всі повністю відповідають навчальній програмі. Також недостатньо матеріалу для більш поглибленого вивчення основних послуг Інтернет, а в деяких випадках його зовсім немає. Наприклад вивчення інтернет пейджерів, IP-телефонії, файлообмінних систем, не повністю розглянуто можливості електронної пошти. Взагалі такі теми важко знайти у шкільних підручниках, щоб вони детально описувались та детально розглядувалось використання таких послуг.

Такі теми  в основному можна знайти у статтях газет, пов’язаних з інформатикою та інформаційними технологіями або, найчастіше, у мережі Інтернет.

Отже можна зробити висновок, що дана література та шкільна література взагалі не підходить для поглибленого вивчення основних послуг Інтернет. Дуже добре, якщо у когось є можливість виходу в Інтернет, а для тих у кого нема такої можливості доводиться користуватись шкільними підручниками.

2.3.  Рекомендації для вчителів інформатики по вивченню основних послуг Інтернет.

Із швидким темпом росту інформаційних технологій та Інтернет ресурсів виникає необхідність у більш поглибленому вивченні основних послуг Інтернет. Хоча у школі і вивчаються теми «Основи Інтернет», проте цього матеріалу не достатньо, а для більш поглибленого вивчення просто не вистачає часу. Тому вивчення основних послуг Інтернет виноситься на гуртки та факультативи. Для більш ефективного вивчення даної теми вчителям інформатики я пропоную:

·  Для підготовки навчального матеріалу скористатися мережею Інтернет, оскільки у шкільних підручниках такого матеріалу нема, а інші посібники, у яких може бути матеріал, будуть дуже дорого коштувати.

·  Проаналізувати  програми по обміну миттєвими повідомленнями (ICQ, Miranda, QIP) зрозуміти принцип та порядок роботи і вибрати одну або дві програми для вивчення.

·  Проаналізувати програми інтернет телефонії та вибрати одну з них для подальшого її вивчення.

·  Проаналізувати різні файлообмінні системи та вибрати одну з них для вивчення

·  Так як навчання проходить у мережі Інтернет, тому необхідно, щоб на комп’ютерах були встановлені антивірусні програми та при надходженні інформації з Інтернету починали сканування.

·  Поставити обмеження на шукану інформацію, щоб вона не несла в собі негативного змісту (сцени збочення, порнографія і т.д.).

·  Пропоную подавати нову вивчаючу програму у приблизно у такому вигляді (прийоми роботи програми (на прикладі ICQ))

ICQ

В 1996 році тоді ще маловідома ізраїльська фірма Mirabilis створила програму, що буквально перевернула всі наявні подання про способи зв'язку й спілкування в інтернеті. Як Ви розумієте, мова йде саме про програму ICQ назва якої можна перевести як: "Я Шукаю Тебе" (це скорочення по перших буквах). Принципово новим виявився елемент внесення "реального режиму" у спілкування з Вашим співрозмовником, у сполученні з тим, що для початку розмови, Вам не треба "йти в домовлене місце зустрічі" - інтернету (у чат, конференцію...). Ви включаєте комп'ютер і встановлюєте коннект із мережею. Програма ICQ автоматично стартує, і Ви негайно одержуєте можливість, у лічені секунди зв'язатися з людиною в будь-якій точці світу.

У своїй роботі програма використовує власний, високоефективний протокол зв'язку, що дозволяє Вам працювати навіть при дуже низькій швидкості передачі даних. Повідомлення від Вас і до Вас надходять у вигляді тексту, що Ви й Ваш співрозмовник, набираєте на клавіатурі комп'ютера.

Зручно стала запускатися й Ваша штатна поштова програма. Якщо Вам треба відправити E-Mail, то Ви просто "клацаєте мишкою" по адресаті, і поштова програма стартує, автоматично прописавши адресу E-Mail - співрозмовника в графу "Кому".

Установка ICQ

Для установки програми Вам буде потрібно скачати дистрибутив ICQ (близько 1,6 Мб). Існує кілька версій ICQ під різні операційні системи. Дистрибутив, (після того як Ви його скачаєте) треба буде запустити, і додержуватися інструкцій програми Setup. Урахуйте, що запуск програми установки (Setup) варто виконувати тоді, коли Ваш комп'ютер перебуває в активному з'єднанні з мережею інтернет. Якщо дистрибутив закачаний на Ваш комп'ютер то можна приступати до установки програми.
Після пропозиції погодитися з ліцензією, програма установки попередить, що для успішної установки ICQ на Ваш комп'ютер, Вам буде потрібно коннект із мережею інтернет. Якщо коннект із інтернетом у Вас установлений, сміло тисніть "Next"...

За замовчуванням програма установки копіює файли ICQ у каталог C:\Program Files\ICQ. Отут нічого не треба міняти, просто - погоджуйтеся. "Next"...

Далі програма установки запитує:  чи Додавати ICQ у стартове меню Windows? Погоджуйтеся. "Next"... Наступне повідомлення програми становки про те, що вона створює у Вашому стартовому меню нову групу під загальною назвою Mirabilis ICQ... "Next". Після того, як Ви виконаєте цей крок, почнеться пересилання файлів програми в кінцевий каталог Вашого жорсткого диска. Про успішне завершення цієї операції Вас сповістить наступне повідомлення... Ок.

Тепер, коли всі файли скопійовані на Ваш комп'ютер, можна переходити до другої частини установки, а саме до реєстрації Вашої особистої Аськи в мережі серверів Mirabilis.

Реєстрація в мережі Mirabilis

Тепер, коли всі файли ICQ благополучно скопійовані, активується підпрограма Вашої реєстрації в мережі серверів Mirabilis, і Ви приступаєте до реєстрації Вашої Аськи, а для цього Вам має бути заповнити стандартну реєстраційну форму, і відповісти на деякі питання програми установки.
Першою справою програма установки уточнить, чи перший раз Ви користуєтеся програмою ICQ, або Ви вже зареєстрований користувач, і просто відновлюєте свою стару Аську. Відповідно, якщо Ви перший раз установлюєте ICQ, те залишаєте все за замовчуванням. "Next"...

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

рефераты
Новости