рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Методика вивчення основних послуг Інтернет  
Курсовая работа: Методика вивчення основних послуг Інтернет
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Методика вивчення основних послуг Інтернет


Практична робота №2.

Тема: Листування з товаришем.

Мета: навчити користуватись електронною поштою та працювати у

OutLookExpress.

Теоретичні відомості.

Електронна пошта (e-mail) - це спосіб відправлення повідомлень в електронному вигляді з одного комп'ютера на інший. При відправлянні листа по e-mail повідомлення відсилається від комп'ютера відправника на комп'ютер його провайдера, потім через різні комп'ютери Iнтернета на комп'ютер провайдера адресата, а потім - на ком'ютер одержувача цього повідомлення. Нагадаємо, що адреса електронної пошти складається з трьох частин: імені користувача (login name), символу @ та імені домена користувача (як правило, це ім'я комп'ютера провайдера). Зауважимо, що ім'я користувача не обов'язково має співпадати із власним іменем користувача. Надалі в лабораторних роботах будем використовувати адреси: studenti@mail.com

Завдання 1. Створіть та відішліть листа на адресу studenti@mail.com, а його копію - на власну адресу studentj@mail.com. Тема повідомлення - цікавий випадок з вашого життя.

·  Запустіть програму Outlook Express для створення поштового повідомлення.

·  Клацніть на кнопці Создать сообщение (Сompose message) на панелі інструментів. З'явиться вікно Создать сообщение (New e-mail message).

·  Уведіть в полі Кому (To) електронну адресу адресата studenti@mail.com.

·  Клацніть в полі Копія (СС), наберіть, для прикладу, свою адресу та адресу ще одного товариша, розділяючи електронні адреси символом ";": studentj@mail.com; studenti@mail.com.

·  Уведіть тему листа. Виберіть за допомогою миші поле Тема сообщений(Subject) і уведіть текст "Цікавий випадок з мого життя".

·  Уведіть текст листа. Для уводу тексту листа призначене поле під конвертом. Клацніть мишею на цьому полі і наберіть текст з чотирьох- п'яти речень. Для редагування тексту використайте відповідні піктограми на панелі інструментів форматування.

·  Відправте листа, клацнувши на кнопці Отправить (Send) або виберіть команду головного меню Файл ->Отправить.

Увага! Повідомлення не буде відправлене адресату, а тільки вставлене в папку Исходящие, якщо комп'ютер на даний час не під'єднаний до мережі. Після під'єднання для відправлення листа клацніть на кнопці Доставить(Send and Receive) на панелі інструментів. Outlook Express автоматично встановить з'єднання з провайдером, помістить всі нові одержані повідомлення в папку Входящие(Inbox) і відправить всі листи, які знаходилися в папці Исходящие (Outbox).

Якщо при передачі повідомлень виникла проблема відображення кириличних літер, то виконайти команди головного меню Формат -> Язык-> Кирилица Windows.

Завдання 2. Прочитайте одержану вами пошту. Створіть відповідь, використовуючи цитати з листа відправника, а потім знищіть відповідь.

·  Клацніть на кнопці Доставить(Send and Receive) на панелі інструментів. Outlook Express помістить всі нові одержані повідомлення в папку Входящие(Inbox). Біля папки Входящие появиться число, яке вказує на кількість одержаних повідомлень.

·  Клацніть на одному із заголовків повідомлення, його зміст відобразиться у другій частині вікна.

·  Двічі клацніть на заголовку іншого повідомлення - його зміст відобразиться в окремому вікні. Закрийте це вікно.

·  Для створення відповіді з використанням цитат із отриманого листа клацніть на кнопці Ответить автору(Reply to Author) на панелі інструментів. Появиться вікно Ответ(Re); зверніть увагу, що адреса відправника вихідного повідомлення автоматично заноситься в поле Кому(To), а тема - в поле Тема(Subject). Зміст повідомлення процитовано у вікні, причому перед рядками вихідного тексту знаходяться символи "<" , ">".

·  Відредагуйте відповідь, використовуючи цитати цього листа.

·  Клацніть на кнопці Отправить (Send).

Відкрийте папку Отправленные (Sent) і знайдіть там щойно відісланий лист, прочитайте і знищіть його. Для цього, виділивши заголовок листа, натисніть на кнопці Удалить(Delete) на панелі інструметнів Outlook Express. Лист буде поміщено в папку Удаленные.

Завдання 3. Створіть адресну книгу з інформацією про трьох адресатів. Відсортуйте записи в адресній книзі за прізвищами.

·  Клацніть на кнопці Адресная Книга (AddressBook) або виберіть команду меню Сервис->Адресная Книга (Tools-> AddressBook), появиться діалогове вікно Адресная Книга.

·  Клацніть на кнопці Создать адрес (New Contact) на панелі іинструментів. Появиться діалогове вікно Свойства (Properties).

·  Виберіть закладку Личные (Personal) і введіть у поле вводу ім'я, прізвище, по батькові адресата, його електронну адресу. Клацніть на кнопці Добавить (Add).

·  Уведіть додаткову інформацію про даного респондента, використовуючи вкладки Домашние (Home), Служебные (Business), Другие(Other).

·  Клацніть на кнопці Оk, щоб всі занесені дані збереглися в адресній книзі. Таким чином зробіть записи про трьох респондентів.

·  Використовуючи команду меню Вид -> Сортировать по -> Фамилии(View-> Sortby-> LastName) вікна Адресная книга та вибравши параметр По возрастанию (Increase), одержите відсортовані записи в адресній книзі за прізвищами, розміщеними за алфавітом в порядку зростання.

Завдання 4. На адресу вчителя uchitel@mail.com напишіть листа, в якому б висловлювалися побажання щодо наступних тем практичних занять і відішліть його. В кінці листа вставте свій підпис.

·  Щоб додати власний підпис до створених вами повідомлень, використайте команду меню Сервис(Tools) -> Бланк сообщений(Stationary), а в ньому - закладку Почта(Mail).

·  Клацніть на кнопці Подпись (Signature) і встановіть параметри Добавлять подпись во все исходящие сообщения (Add This Signature) i Текст(Text), після чого уведіть текст підпису: прізвище ім'я.

·  Клацніть на кнопці Ok, щоб закрити вікна Подпись (Signature) та Бланк (Stationary).

Тепер виконайте завдання 4 аналогічно до завдання 1. Перевірте, чи вставлений створений підпис в кінці повідомлення. Закрийте всі вікна. Завершіть роботу з програмою Outlook Expres.

Практична робота № 3.

Тема: Робота з файлами за допомогою електронної пошти

Мета: навчити користуватись електронною поштою та працювати у

OutLookExpress.

Завдання 1. Створіть в текстовому редакторі файл Virsh№j.doc і приєднайте його до вітального листа з Новим роком. Відішліть його на свою адресу, а дві копії на адреси, взяті з адресної книги.

·  Викличте редактор Word. Створіть документ Virsh№j.doc і збережіть в папці Мои документы.

·  Запустіть програму Outlook Express і створіть вітального новорічного листа. Адресат - studentj@mail.com. Копії розішліть на дві адреси, взяті з адресної книги.

·  Клацніть на кнопці Вставить файл(Attachment) - це кнопка із зображенням скріпки на панелі інструментів. Появиться діалогове вікно Вставка вложений(Insert Attachment).

·  Відкрийте папку Мои документы.

·  Знайдіть в цій папці і виділіть файл Virsh№j.doc. На панелі інструментів вікна Вставка вложений клацніть на кнопці Вложить (Attach). Вставлений файл появиться у вигляді значка під вікном основного тексту повідомлення.

·  Клацніть на кнопці Отправить(Send).

Завдання 2. Прочитайте одержану вами пошту. Відокремте файл Virsh№j.doc від власного повідомлення і помістіть його у створену вами папку Praktika№j на диску D:\.

·  Створіть на диску D:\ папку Praktika№j.

·  Клацніть на кнопці Доставить. Прочитайте одержану вами пошту.

·  Знайдіть там листи із приєднаними до них файлами. Якщо повідомлення містить приєднані файли, то поряд із заголовком цього повідомлення, зображено значок скріпки.

·  Двічі клацніть на заголовку повідомлення, що містить файл. Повідомлення відобразиться в новому вікні, а вкладений файл (у вигляді значка) - під текстом основного повідомлення.

·  Щоб відкрити вкладений файл, клацніть правою кнопкою мишки на значку вкладеного файлу і виберіть пункт Открыть(Open) із контекстного меню.

·  Перегляньте файл. Закрийте це вікно.

·  Щоб зберегти вкладений файл на диску D:\ Praktika№j клацніть правою кнопкою мишки на значку файла і виберіть пункт Сохранить как(Save as).

·  В діалоговому вікні Сохранить вложение как(Save Attachment as) в полі вводу Папка наберіть D:\ Praktika№j і клацніть на Сохранить (Save).

Завдання 3. Створіть вітальну листівку в графічному редакторі Paint. Відішліть її у файлі Graph№j.bmp своїм друзям у листі-поздоровленні.

·  Викличте графічний редактор Paint. Створіть у ньому файл Graph№j.bmp, в якому буде збережено створений малюнок для вітального листа.

·  Помістіть файл Graph№j.bmp в папку Praktika№j на диску D:\.

·  Запустіть програму Outlook Express і створіть вітального листа на довільну тему. Адресати - uchitel@mail.com, studenti@mail.com.

·  Вставте файл Graph№j.bmp в створений лист, вставте особистий підпис, і відішліть листа, натиснувши кнопку Доставить. Закрийте вікно програми Outlook Express.

Увага! Якщо виконання завдання 3 викликає певні труднощі, то перегляньте виконання завдання 1 та завдання 4 практичної роботи №2.

Завдання 4. Завантажте програму Internet Explorer. На домашній сторінці перейдіть на посилання Робота з E-mail і ознайомтеся з теоретичним матеріалом з цієї теми. Закрийте всі вікна. Повідомте вчителя про завершення роботи.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

рефераты
Новости