рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Діяльність іспанських конкістадорів у Новому світі  
Курсовая работа: Діяльність іспанських конкістадорів у Новому світі
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Діяльність іспанських конкістадорів у Новому світі

Курсовая работа: Діяльність іспанських конкістадорів у Новому світі

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Інститут історії, етнології та права

Кафедра всесвітньої історії

іспанський завоювання конкістадор колонізація

Курсова робота на тему: "Діяльність іспанських конкістадорів у Новому світі"

Виконав студент 3-Г курсу ІІЕП

Куцак Андрій

Перевірила:

Канд. іст. наук, доц. Тростогон А.М.

Вінниця – 2010


План

Вступ

Розділ 1. Передумови, причини, початок іспанських завоювань у Новому світі

Розділ 2. Завоювання Ернана Кортеса та Франциско Пісарро

Розділ 3. Характер діяльності іспанських конкістадорів у Новому світі

Висновки

Джерела та література


Вступ

Перш ніж розпочати розгляд вищезгаданих питань, хотілося б сказати, що як і більшість людських феноменів, конкістадори були продуктом історичного розвитку. Це іспанські авантюристи, що досліджували й завоювали на початку XVI століття нові землі в ім’я Бога й заради власної вигоди. Вони мали за плечима сторіччя постійних боїв за звільнення рідного Іберійського півострова від вторгнення маврів. Це були загартовані війною люди, хрестоносці, які, змушуючи маврів відступати, засновували королівства й князівства в міру свого просування. В 1492 році був узятий останній оплот маврів. На початку XVI століття формується нова іспанська нація. Восьмисотлітній хрестовий похід закінчився, і іспанське лицарство, створене для сідла й меча й натхнене лютим релігійним запалом, раптово виявилося поза грою Деякий вихід їхній енергії дали італійські війни, однак географічне положення Іспанії невблаганно вказувало на захід, у напрямку до Нового Світу, недавно відкритого Колумбом.

Люди, котрі завершили свою останню битву з маврами, перетворилися в лицарів удачі — інакше кажучи, піратів — і пішли за морськими бурлаками через море. Вони шукали нових невірних і залишили за собою настільки вражаючий слід жорстокості й героїзму, що йому не знайдеться рівних в історії європейських народів. Вони палали жагою золота й разом з тим відчували справжній релігійний порив.

Актуальність роботи полягає у тому, що досить багато документів, які розповідають нам про конкісту є політизованими та необ’єктивними. Нижче будуть розглянуті так звані "рожеві" та "чорні" легенди, які виникли у Іспанії та Новому Світі відповідно. Вони іноді ставлять такі питання, відповіді на які можна знайти лише на місцях досліджуваних подій. Тому досить важливо об’єктивно дослідити історію іспанських завоювань у Новому світі, використовуючи по можливості сучасні праці зарубіжних латиноамериканських авторів, тому що до щоденників сучасників тих подій потрібно ставитись досить критично, тому що писалися вони тими самими конкістадорами, із відповідним ідеологічним підтекстом.

Об’єктом дослідження є іспанське завоювання Нового Світу. Предметом дослідження можна виділити саме характер діяльності конкістадорів, їхні методи, які вони використовували при досягненні своїх цілей.

Мета роботи – дослідити завоювання іспанцями Нового Світу.

Завдання дослідження. Можна виділити декілька головних завдань курсової роботи. Перш за все, потрібно детально з’ясувати, дослідити, яким чином іспанці змогли завоювати такі величезні простори, не маючи переваги над корінним населенням у воєнній силі. Також слід дослідити методи та форми завоювання конкістадорів, а також характер діяльності католицької церкви.

Методологічна основа дослідження. При написанні роботи будуть використовуватись наступні методи та принципи: принципи історизму, науковості та комплексного підходу до вивчення проблеми іспанського завоювання Нового Світу; метод всебічного та об’єктивного опису і аналізу подій та явищ на основі науково-критичного вивчення джерел. Також будуть використані методи наукового аналізу та синтезу, порівняльний та проблемно-хронологічний методи.

Хронологічні рамки дослідження. Автор даної роботи буде досліджувати дану проблематику хронологічних рамках від 1492 року – дата офіційного відкриття Америки Колумбом, і до середини XVI століття, коли Новий Світ уже фактично був підкорений іспанцями.

Слід зробити історіографічний огляд джерел та літератури, які будуть використані при написанні курсової роботи.

Перш за все слід зазначити, що в українській та російській історіографії немає жодної фундаментальної, узагальнюючої праці яка б була присвячена іспанським завоюванням Америки. Існуючу літературу з даної проблематики, яка буде використана при написанні курсової, можна розділити на декілька груп:

1.  Праці загального характеру, де міститься коротка інформація про конкісту. До таких можна віднести: всесвітню історію у 4-х томах, том другий, у якому є стисла інформація про іспанські завоювання; нариси історії Бразилії, працю Помбу Р. "Історія Бразилії", історію середніх віків, а також книги, присвячені історії Латинської Америки – Альперовича М.С. та Слезкіна Л.Ю., а також два загальних підручники з історії Лат. Америки. У перелічених книгах міститься загальна історична канва подій, використовуючи їх, можна створити загальне уявлення про досліджувані події та створити фундамент для майбутнього дослідження.

2. Праці сучасників досліджуваних подій. До цієї групи джерел можна віднести роботи таких авторів, як Бартоломео де Лас Касаса, Берналя Діас дель Кастильйо та Дієго де Ланди. Автори наведених джерел були сучасниками тих чи інших подій, брали участь у походах та завоюваннях держав інків, ацтеків та майя. Вони є досить цінними, тому що свідчення очевидців подій завжди мають вагоме значення у будь-якому дослідженні. Але потрібно зважати на те, що будь-які спогади є суб’єктивними джерелами інформації. Очевидці тих подій були учасниками походів та завоювань, а тому досить однобоко описували події. Тому потрібно досить критично та обережно ставитись до цієї групи джерел.

3. Спеціальні монографії з досліджуваної тематики. На сьогоднішній день існує досить багато досліджень про іспанське завоювання Нового Світу, але, як вже було зазначено вище, однієї узагальнюючої праці, яка б підсумовувала накопичений дослідниками матеріал, немає. Проте існує ряд цікавих книг, які висвітлюють деякі аспекти конкісти. Це такі праці, як: Альперович М.С. "Народження Мексиканської держави", в якій досить вдало описано процес становлення Мексиканської держави; Кузьміщев В.А. "Царство синів сонця"; Баландін Р.К. та Маркін А.В. "Сто великих географічних відкриттів" в якій коротко та стисло викладено матеріал про подорожі Колумба, Кортеса, Пісарро; Гуляєв В.І. "По слідам конкістадорів". Автор даної праці досить добре виклав матеріал про воєнні завоювання Ернана Кортеса; Архенгольц Ф.Т. "Історія морських розбійників", Балух О.В. "Історичні портрети античності та середньовіччя". У цій монографії вміщені досить вдалі портрети Кортеса та Пісарро; Кофман А. "Америка незбувшихся мрій"; Магідович І.П. "Історія відкриття та дослідження центральної та південної Америки", Григулевич І.Р. "Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI-XVIII вв.". Автор монографії викриває підступну діяльність католицької церкви по наверненню у католицьку віру тубільців, але до цієї праці слід відноситись досить критично, тому що вона була написана за радянських часів та має досить суттєве ідеологічне забарвлення. Також слід виділити такі цінні праці, як "Історія іспанських завоювань XV-XVI століть" Хеммонда І., Іоніної Н.А. "Сто великих скарбів", в якій гарно описано, скільки цінностей награбували іспанці у новому Світі. Автор охарактеризував лише найважливіші праці, які будуть використовуватись при написанні курсової роботи.

4. Періодика. При написанні курсової роботи буде використано ряд статей із журналів. Перш за все автор хотів би відмітити ряд статей дослідника Кофмана А.Н., який видав цілу серію статей, присвячених конкісті, у журналі "Латинська Америка": "Воєнний аспект конкісти", "Духовний образ конкістадора", "Колумб, відкривший інший світ", "Теорія і закони конкісти: протистояння", "рожева та чорна легенди", "чудо конкісти", "експедиції конкістадорів". Також будуть використані статті Корсун Н., та Наумова А.

Структура роботи. Робота складається з вступу, 3-х розділів: 1. Передумови, причини, початок іспанських завоювань у Новому світі. 2. Завоювання Ернана Кортеса та Франциско Пісарро. 3. Характер діяльності іспанських конкістадорів у Новому світі; висновків, списку використаної літератури.


Розділ 1. Передумови, причини, початок іспанських завоювань у Новому світі

Нерівномірний характер соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів земної кулі - одна із закономірностей світової історії. У різні історичні періоди різні народи стають носіями передової тенденції, виступаючи на авансцену історії. До рубежу середніх віків і Нового часу утворився величезний розрив між рівнем і темпами соціального прогресу на Європейському й Американському континентах. До кінця XV ст. у більшій частині Америки усе ще переважали первіснообщинні відносини й лише в зоні цивілізацій склалися або складалися самобутні ранньокласові держави, типологічно подібні до держав Древнього Сходу III-II тисячоліть до н.е. У Європі ж у цей час активно розвивався процес розкладання феодального ладу й становлення в його надрах капіталістичного укладу, що позначив початок принципово нового етапу в історії людства.

Об'єктивно-історичний факт складання капіталістичних відносин висунув народи Європи на передній край історії, поставивши їх на чолі прогресивного шляху розвитку світового історичного процесу. Уже в XV столітті у всій Західній Європі феодальна система перебувала в повному занепаді. Повсюдно виростали великі міста, які ставали промисловими й торговими центрами. Високого рівня значущості досягли товарно-грошові відносини. Європейська промисловість та торгівля, що сильно розвивались, вимагали все більше й більше засобів обігу, чого Німеччина – велика країна срібла в 1450-1550 рр.. – не могла забезпечити. Тим часом об'єм засобів обміну, таких, як дорогоцінні метали й камені, прянощі й ін., що все зростав, забезпечував ведення торгових справ із країнами Південно-Східної й Південної Азії, відомими в середні віки під загальною назвою Індій. Розмах торговельних операцій і величина торговельного капіталу Європи тієї пори були досить значні. Зазначені процеси дають нам право стверджувати, що в XV ст. розвилася до певної міри світова торгівля. Однак у результаті завоювань османських турків в Аравії й Малій Азії, що захопили в 1453 р. Константинопіль, а також після розпаду імперії Чингіз-хана, що закрило європейцям Великий Шовковий Шлях, традиційні шляхи з Європи в азіатські Індії через Східне Середземномор'я виявились відрізаними. Це відчутно відбилося на економіці Західної Європи. От чому із середини XV в. були активізовані пошуки нового морського шляху в Азію навкруги західних берегів Африки.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости