рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Інформаційна система будівельної організації  
Контрольная работа: Інформаційна система будівельної організації
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Інформаційна система будівельної організації

Контрольная работа: Інформаційна система будівельної організації

Національний Авіаційний Університет

Факультет комп’ютерних систем

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Домашня робота

З дисципліни: Інформаційні системи та структури даних

Київ 2010


Інформаційна система будівельної організації

Будівельна організація займається будівництвом різного роду об'єктів: житлових будинків, лікарень, шкіл, мостів, доріг і т.д. по договорах із замовниками (міська адміністрація, відомства, приватні фірми й т.д.). Кожна з перерахованих категорій об'єктів має характеристики, властиві тільки цій або декільком категоріям: наприклад, до характеристик житлових будинків відноситься поверховість, тип будівельного матеріалу, число квартир, для мостів унікальними характеристиками є тип пролітної будови, ширина, кількість смуг для руху.

Структурно-будівельна організація складається з будівельних правлінь, кожне будівельне правління веде роботи на одному або декількох ділянках, очолюваних начальниками ділянок, яким підпорядковується група виконробів, майстрів і техніків. Кожній категорії інженерно-технічного персоналу (інженери, технологи, техніки) і робітників (муляри, бетонники, обробники, зварники, електрики, шофери, слюсарі і ін.) також є властиві характерні тільки для цієї групи атрибути. Робітники поєднується в бригади, якими керують бригадири. Бригадири вибираються із числа робітників, майстри, виконроби, начальники ділянок і правлінь призначаються із числа інженерно-технічного персоналу.

На кожній ділянці зводиться один або кілька об'єктів, па кожному об'єкті роботу ведуть одна або кілька бригад. Закінчивши роботу, бригада переходить до Іншого об’єкту на цій, або іншій ділянці. Будівельному правлінню надається будівельна техніка (підйомні крани, екскаватори, бульдозери й т.д.), що розподіляються по об'єктах.

Технологія будівництва того або Іншого об'єкта припускає виконання певного набору видів робіт, необхідних для спорудження даного типу об'єкта. Наприклад, для житлового будинку –це зведення фундаменту, цегельні роботи, прокладання водопостачання й т.д. Кожен вид робіт на об'єкті виконується однією бригадою. Для організації робіт на об'єкті складаються графіки робіт, що вказують у якому порядку й у які строки виконуються ті або інші роботи, а також кошторис, що визначає які будівельні матеріали й у яких кількостях необхідні для спорудження об'єкта. За результатами виконання робіт складається звіт із зазначенням строків виконання робіт і фактичних витрат матеріалів.

Види запитів в інформаційній системі:

1. Одержати перелік будівельних правлінь й/або ділянок та їх керівників.

2. Одержати список фахівців інженерно-технічного складу позначеної ділянки або будівельного правління із зазначенням їх посад.

3. Одержати перелік об'єктів, що зводяться зазначеним будівельним правлінням й/або ділянкою, і графіки їхнього зведення.

4. Одержати склад бригад, що працювали (працюють) на будівництві зазначеного об'єкта.

5. Одержати перелік будівельної техніки, наданої зазначеному будівельному правлінню.

6. Одержати перелік будівельної техніки, виділеної на зазначений об’єкт або тієї, що працювала там упродовж зазначеного періоду часу.

7. Одержати графік і кошторис на будівництво зазначеного об'єкта.

8. Одержати звіт про спорудження зазначеного об’єкта.

9. Одержати перелік об’єктів, що зводяться у деякому будівельному правлінні або в цілому по організації, та на яких у позначений період часу виконувався зазначений вид будівельних робіт.

10. Одержати перелік видів будівельних робіт, по яких мало місце перевищення строків виконання на зазначеній ділянці, будівельному правлінні або в цілому по організації.

11. Одержати перелік будівельних матеріалів, по яких мало місце перевищення кошторису на зазначеній ділянці, будівельному правлінні або в цілому по організації.

12. Одержати перелік видів будівельних робіт, виконаних зазначеною бригадою протягом позначеного періоду часу із вказівкою об'єктів, де ці роботи виконувалися.

13. Одержати перелік бригад, що виконували зазначений вид будівельних робіт протягом позначеного періоду часу із зазначенням об'єктів, де ці роботи виконувалися.

Концептуальна модель бази даних

База даних будівельної організації складається з таблиць:

tblOrder – таблиця що містить інформацію про закази поля:

Order_id – ідентифікатор

Object – рід об’єкту

Organisetion – замовники

BuildManagement – будівельне управління

tblChaBuild – характеристика заказу на житловий будинок, лікарню та школу поля:

ChaBuild_id – ідентифікатор

Floor – кількість поверхів

MaterialType – тип матеріалу

NApartament – число квартир

tblChaRoad – характеристика заказу на мости та дороги поля:

ChaRoad_id – ідентифікатор

StructureType – тип пролітної будови

Width – ширина

Bands – кількість смуг

tblGrafics – графік зведення об’єкта поля:

Grafics_id – ідентифікатор

JobType – вид роботи

TermPerformance – строк завершення

Kyshty – виділенні кошти

tblMaterials – матеріали поля:

Materials_id – ідентифікатор

Materials – назва необхідного матеріала

tblReport – звіт виконання роботи поля:

Report_id – ідентифікатор

JobType – вид роботи

Completion – реальне завершення роботи

Used – використанні кошти

tblBrigade – бригади поля:

Brigade_id – ідентифікатор

Overman – бригадир

tblNPlot – номер ділянки поля:

NPlot_id – ідентифікатор

Head – начальник ділянки

tblTech – інженерно-технічний персонал поля:

Tech_id – ідентифікатор

Engineers – інженери

Technology – технологи

Technics – техніки

tblMachines – будівельна техніка поля:

Machines_id – ідентифікатор

Bulldozers – бульдозери

Cranes – крани

Excavator – екскаватори

tblWorkers – робітники поля:

Workers_id – ідентифікатор

Bricklayer – муляри

Concrete – бетонники

Handler – обробники

Welders – зварники

Electricity – електрики

Driver – водії

Locksmiths – слюсарі

Фізична модель бази даних

Для побудови фізичної моделі бази даних потрібно вказати типи даних полів таблиць, визначити первинні та зовнішні ключі, організувати відношення між таблицями. Відношення типу „один до одного” організується додаванням первинного ключа однієї із таблиць в іншу у якості зовнішнього. Відношення типу „один до багатьох” організується додаванням первинного ключа таблиці зі сторони „один” в таблицю „багато” в якості зовнішнього ключа. Відношення типу „багато до багатьох” організується через таблиці-связки, в які поміщаються первинні ключі двох таблиць в якості зовнішніх ключів.

Створення таблиць та звязків

Створення таблиць:

create table rl_10 ( NPlot_id int not null, Machines_id int not null, constraint PK_RL_10 primary key (NPlot_id, Machines_id)

)

go

create table rl_11 ( NPlot_id int not null, Workers_id int not null, constraint PK_RL_11 primary key (NPlot_id, Workers_id)

)

go

create table rl_9 ( NPlot_id int not null, Tech_id int not null, constraint PK_RL_9 primary key (NPlot_id, Tech_id)

)

go

create table tblBrigade ( Brigade_id int not null, NPlot_id int null, Grafics_id int null, Overman varchar(255) not null, constraint PK_TBLBRIGADE primary key nonclustered (Brigade_id)

)

go

create table tblChaBuild ( ChaBuild_id int not null, Order_id int null, Floor int not null, MaterialType varchar(255) not null, NApartament int not null, constraint PK_TBLCHABUILD primary key nonclustered (ChaBuild_id)

)

go create table tblChaRoad ( ChaRoad_id int not null, Order_id int null, Structuretype varchar(255) not null, Width int not null, Bands int not null, constraint PK_TBLCHAROAD primary key nonclustered (ChaRoad_id)

)

Подпись: 6go

create table tblGrafics ( Grafics_id int not null, Order_id int null, Brigade_id int null, JobType varchar(255) not null, TermPerformance datetime not null, Kyshty money not null, constraint PK_TBLGRAFICS primary key nonclustered (Grafics_id)

)

go

create table tblMachines ( Machines_id int not null, Bulldozers varchar(255) null, Cranes varchar(255) null, Excavator varchar(255) null, constraint PK_TBLMACHINES primary key nonclustered (Machines_id)

)

go

create table tblMaterials ( Materials_id int not null, Grafics_id int null, Materials varchar(255) not null, constraint PK_TBLMATERIALS primary key nonclustered (Materials_id)

)

go

create table tblNPlot ( NPlot_id int not null, Order_id int null, Head varchar(255) not null, constraint PK_TBLNPLOT primary key nonclustered (NPlot_id)

)

go

create table tblOrder ( Order_id int not null, NPlot_id int null, ChaRoad_id int null, ChaBuild_id int null, Object varchar(255) not null, Organisetion varchar(255) not null, BuildManagement varchar(255) not null, constraint PK_TBLORDER primary key nonclustered (Order_id)

)

go

create table tblReport ( Report_id int not null, Order_id int null, JobType varchar(255) not null, Completion datetime null, Used money null, constraint PK_TBLREPORT primary key nonclustered (Report_id)

)

go

create table tblTech ( Tech_id int not null, Engeneers varchar(255) null, Technology varchar(255) null, Technics varchar(255) null, constraint PK_TBLTECH primary key nonclustered (Tech_id)

Страницы: 1, 2, 3

рефераты
Новости