рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Захист акустичної інформації при проведенні нарад  
Курсовая работа: Захист акустичної інформації при проведенні нарад
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Захист акустичної інформації при проведенні нарад

Курсовая работа: Захист акустичної інформації при проведенні нарад

1. Аналіз об'єкта захисту

1.1 Аналіз виділеного приміщення

Види і рівень загроз безпеки інформації в кімнаті для нарад залежать від його розташування та архітектурно-будівельної конструкції, від форми подання інформації під час проведення нарад, від типів радіо-і електроапаратури, розміщених у приміщенні.

Тому, для визначення загроз необхідно розглянути структурну і просторову моделі приміщення. Структурна модель описує складу основних елементів кімнати, що впливають на безпеку інформації в ньому: двері, вікна, товщина стін і перекриттів, радіо-та електронні пристрої, телефонні та інші лінії зв'язку, кабелі електроживлення та інші.

Просторова модель характеризує розташування залу в коридорі, поверсі, орієнтацію вікон щодо зовнішніх можливих місць розташування технічних засобів зловмисника.

Просторова і структурна моделі кімнати.

Припустимо, що кімната для нарад представляє собою окреме приміщення розміром близько 30 м2 з двома вікнами. Вікна кімнати виходять на вулицю. Одинарна двері приміщення виходить у коридор, в якому можуть перебувати не тільки співробітники організації, але й відвідувачі.

Меблі кімнати складається з довгого столу і стільців, які розташовані в центрі кімнати. Під час проведення наради учасники розташовуються за столом. На столі (де сидить секретар) розміщений аудіомагнітофон для запису акустичної інформації. Уздовж підвіконної стіни розташована батарея центрального опалення.


1.2 Інформація, що циркулює в приміщенні під час проведення нарад

Сьогодні у Росії активно розвивається промислове шпигунство, використовує самі досконалі засоби збору інформації. Через витік інформації багато фірми зазнають банкрутство, або змушені залишати свій сектор ринку конкурентам.

При проведенні нарад за участю представників сторонніх організацій до уваги учасників наради надаються в повному обсязі матеріали інформації, складові ту інформаційну базу, на підставі якої приймаються конкретні рішення при обговоренні проекту комплексної роботи. Залежно від виду подаються відомості, які можуть становити комерційну таємницю будь-якої з беруть участь організацій.

Джерелами інформації при проведенні наради є виступаючі люди, документи, задокументовані матеріали для наради, плакати, моделі.

Основна частина інформації на нараді передається за допомогою людської мови, джерелами якої є співробітники розглянутої і сторонньої організації, ті є люди. Під мовною інформацією розуміється те, що вимовляється учасниками нарад (обговорення, зауваження, ремарки). Мовна інформація несе в собі основне смислове навантаження, тому що є прямим і безпосереднім вираженням людської думки.

Джерелами мовної інформації в кімнаті нарад організації можуть бути:

безпосередня мову учасників засідання;

люди, чия мова попередньо записана і відтворена за допомогою технічних аудіо пристроїв.

Звукові хвилі поширюються однаково на всі боки від джерела звуку і заповнюють весь об'єм приміщення.

Захист інформації під час проведення нарад за участю представників сторонніх організацій має ряд особливостей, викликаних наступними факторами:

·  Великим збитком від витоку відомостей по комплексних роботах, у виконанні яких беруть участь різні організації;

·  Присутністю на нараді, в тому числі представників замовника і виконавців, з різним ставленням до вимог щодо забезпечення безпеки інформації;

·  Прагненням частини співробітників сторонніх організацій до реєстрації інформації, в тому числі не виключається можливість запису на диктофон, з метою подальшої обробки для доповіді ходу і результатів наради керівництва своїх організацій;

·  Прагненням деяких співробітників сторонніх організацій зв'язатися з їх начальством під час наради для проведення будь-яких оперативних заходів;

·  Виконанням учасниками наради агентурних завдань;

·  Високим рівнем концентрації та узагальнення закритих відомостей у доповідях виступаючих, що відображаються на плакатах і знаходяться на столах документах;

·  Великою тривалістю наради з комплексних роботах в порівнянні з обговоренням внутрішніх питань головної організації;

·  Сам факт наради і склад його учасників є інформативним демаскуючих ознакою ходу виконання комплексної роботи.

Ці обставини ускладнюють завдання і посилюють вимоги щодо захисту інформації, передусім за «чистці» приміщення перед проведенням наради, запобігання витоку інформації в ході наради з різних каналах. Заходи щодо захисту інформації в разі проведення нарад за участю представників сторонніх організацій носять надзвичайний характер, і служба безпеки головної організації проводить ці заходи в повній мірі.


2. Загрози безпеці інформації при проведенні нарад

2.1 Акустичний канал витоку інформації

Акустичний канал витоку інформації складається з трьох складових: джерело небезпечного сигналу, фізичної середовища його поширення (повітря, вода, земля, будівельні та інші конструкції) та технічного засобу його прийому, що визначають фізичний шлях, по якому зловмисник забезпечує її несанкціоноване отримання. Слід зазначити, що засобом перехоплення акустичної інформації, даними природою є людське вухо, можливості якого можна істотно поліпшити за рахунок різних технічних засобів і рішень.

Виникнення акустичного каналу витоку інформації може бути обумовлене фізичними полями, які супроводжують роботу об'єкта або спеціально створеними зловмисником:

·  обговорення, передача, обробка інформації пов'язана з виникненням відповідних фізичних полів (акустичним, гідроакустичним, електромагнітним, магнітним) і середовищ, які є джерелом витоку інформації, в тому числі конфіденційної. При цьому інформація може бути перехоплена як безпосередньо з цих супроводжуючих полів, так і через поля, що супроводжують роботу інших середовищ, що не створюють конфіденційної інформації, але на елементи яких впливають поля від середовищ, що містять конфіденційну інформацію;

·  акустичний канал витоку інформації може бути сформований зловмисником за рахунок використання технічних пристроїв, що дозволяють перетворити конфіденційну інформацію до умов оптимальної її передачі з об'єкту. Наприклад, радіозаставні пристрої дозволяють перетворити конфіденційну акустичну інформацію в діапазон радіохвиль і суттєво підвищити дальність її передачі;

·  доступ до конфіденційної інформації об'єкта може бути здійснено за рахунок знімання цієї інформації у відбитому сигналі. При цьому вибір параметрів опромінюється сигналу (вид модуляції, частоту, потужність) зловмисник вибирає, виходячи з умов оптимального отримання необхідної інформації;

·  інформація про об'єкт може бути отримана за рахунок випромінювання та аналізу інформації про вплив об'єкта на навколишні фізичні поля і середовища. У цьому випадку джерелом інформації є, наприклад, зміна стану фізичних полів (магнітного, електромагнітного та ін), навколишніх об'єктів при його переміщенні.

Обов'язковою умовою здійснення акустичного каналу витоку є енергетичні та часові співвідношення в точці прийому сигналу:

1. Pак / Pш> (Рак / РШ) перед

2. Траба = tмер

Тобто, потужність цікавить сигналу в точці його прийому, повинна перевищувати шуми, а час роботи приймального пристрою має співпадати із часом випромінювання небезпечного сигналу.

В енергетичних умовах прийому небезпечного сигналу в ряді випадків враховуються також умови взаємного розташування джерела конфіденційної інформації та технічного засобу її прийому, наприклад, збіг чи розбіжність максимумів діаграм спрямованості антенних пристроїв джерела і технічного засобу, збіг поляризацій тощо.

З урахуванням фізичних особливостей акустичної хвилі як хвилі механічної, кількість типів каналів витоку інформації може бути різноманітним. Стосовно та акустичному сигналі можна розглянути також канали витоку інформації:

·  Канал витоку акустичної інформації повітряною хвилею;

·  Канал витоку акустичної інформації структурної хвилею;

·  Канал витоку акустичної інформації з використанням опромінювальних сигналів;

·  Канал витоку акустичної інформації за рахунок акусто перетворювачів;

·  Канал витоку акустичної інформації закладними пристроями.

Витік інформаційного акустичного сигналу може здійснюватися за рахунок повітряної акустичної хвилі. У цьому випадку в якості технічного засобу перехоплення може служити людське вухо, мікрофон, спрямований мікрофон.

Перехоплення хвилі, перетвореної з повітряної в вібраційну (структурну), може бути здійснено безпосередньо з несучих конструкцій (стіни, труби, вікна і так далі) стетоскопами. З урахуванням особливостей впливу звукової хвилі як механічної, можливий канал витоку інформації з використанням опромінювальних сигналів. У цьому випадку, зловмисник «підсвічує» тонку перегородку (вікно, лампочку і т. п.) сигналом лазера або високочастотного генератора. Відбитий сигнал, в цьому випадку, буде промодульований механічними коливаннями тонкої перегородки, повністю відтворюють акустичний інформаційний сигнал, що впливає на цю ж тонку перегородку. Витік акустичної інформації може статися із-за дії акустичного сигналу на котушки індуктивності, елементи телефонного апарату, вторинних годин і т. п. У цьому випадку, перетворений в електричний, інформаційний акустичний сигнал може поширюватися на великі відстані. Також, інформативний акустичний сигнал може бути перехоплений заставних (радіозаставні) пристроєм і переданий зловмисникові.

Кожен з можливих каналів витоку інформації індивідуальний з фізичних основ його створення, і для його руйнування, тобто для захисту джерела, потрібно порушення енергетичних і тимчасових умов існування каналу витоку шляхом використання різних за фізичним принципам засобів захисту.

Страницы: 1, 2, 3, 4

рефераты
Новости