рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Організація діяльності міжнародних товарних бірж  
Дипломная работа: Організація діяльності міжнародних товарних бірж
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Організація діяльності міжнародних товарних бірж

Отже з даних таблиці 2.1 видно що Київагропромбіржа займає 40%; Українська аграрна біржа - 31,7%, Українська універсальна біржа - 15,05%, Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу - 13,25% від загального обсягу укладених угод на товарних біржах.

Коефіцієнт ліквідності укладених угод на початку 2006р. становив 63,9% проти 86,7% на початку 2005р. Найвищий коефіцієнт ліквідності спостерігався на товарних і товарно-сировинних біржах (75,0%).

Біржова торгівля продукцією і товарами впродовж звітного періоду представлена, в основному, спотовим ринком. На умовах спотових угод було укладено 92% усіх угод на товарних біржах України, на умовах форвардних – 8%. Торгівля сільськогосподарською продукцією спостерігалась як на спотовому (44%), так і на форвардному – (80%) ринках.

Біржова діяльність поширена на усі регіони України. На початку 2006р. на біржах, що діють у 5 регіонах України, було укладено 90% обсягів біржових угод, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж на початок 2005р.

Із загальних обсягів укладених угод на торгівлю сільськогосподарською продукцією припадало 1,9 млрд.грн. (46,8%), на операції з продажу палива – 1,3 млрд.грн. (33,3%), з продажу продуктів харчування, транспортних засобів – відповідно 86, 77 і 73 млн.грн. (по 2%).див. табл. 2.2

Таблиця 2.2

Результати діяльності бірж за окремими регіонами 2006 р. [8, 4]

Обсяги укладених угод,

млн.грн.

Питома вага у загальному обсязі біржового обороту, %

Україна

 з неї

4028,5 100
м. Київ 1939,4 58,2
Київська область 827,5 20,5
Полтавська область 323,1 8,0
Миколаївська область 277,2 6,9
Дніпропетровська область 257,2 6,4

З даних таблиці 2.2 ми бачимо що найбільша частка обсягів біржових угод належать м. Києву, на другому місці – Київська область, а на третьому – Полтавська область.

У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяги укладених угод з купівлі-продажу продуктів харчування збільшились у 4,5 раза, сільськогосподарських машин – у 3,5 раза, лісоматеріалів – у 3,3 раза. У той же час обсяги угод з сільськогосподарської продукції – на 2%.

На кінець 2006 в Україні зареєстровано 478 бірж. Практичну діяльність здійснювали 289 бірж, серед них товарно-сировинних і товарних - 234 біржі.

На біржах працює 1,4 тис. осіб, крім того за сумісництвом працює 403 особи. Фонд оплати праці працівників бірж складав 10,6 млн.грн. На кожній з бірж у середньому діє по 9 брокерських контор (фірм).

В 2006 на біржах України було проведено 31,4 тис. торгів, на яких для продажу запропоновано товарів і послуг на суму 20,8 млрд.грн. і укладено 94,2 тис. угод на суму 15,3 млрд.грн. Середній обсяг одного торгу за звітний період на біржах становив 488 тис.грн., що на 27% більше, ніж в 2005 році.

Найбільший обсяг угод було укладено на товарних і товарно-сировинних біржах (36,9%) загального обсягу біржових угод.

За 2006 на біржах країни становив 73,6%. Найбільший коефіцієнт ліквідності спостерігався на товарно-сировинних і товарних біржах (85,3%).

Із загальних обсягів укладених угод на торгівлю паливом припадало 6,5 млрд.грн. (41%), на операції з продажу сільськогосподарської продукції - 6,4 млрд.грн. (42%), продуктів харчування - 0,7 млрд.грн. (2%). Див. рис. 2.1

Рис. 2.1 Структура укладених угод за товарними групами на товарних біржах України 2006 р.

Біржова торгівля продукцією і товарами за 2006 представлена, в основному, спотовим ринком (укладання угод на реальний товар з негайною поставкою). На умовах спотових угод було укладено 89,6% усіх біржових угод. У структурі цих угод найбільша частка припадала на угоди з палива (47%) та з сільськогосподарської продукції (37,4%). Форвардні контракти (угоди на реальний товар з відстроченою поставкою) становили 10,2%. Найбільша частка їх припадала на угоди з сільськогосподарської продукції (83,6%) та продуктів харчування (16,1%).

Біржова діяльність поширена на всі регіони України. За 2006 рік на біржах, що діють у 5 регіонах України, було укладено більше 90% усіх біржових угод. Найбільша частка угод припадала на біржі м. Києва (52,3%), Київської (16,2%), Дніпропетровської (9,1%), Полтавської (7%) та Миколаївської (6,1%) областей.

Аналізуючи період з 1992 року по 2006 рік, то можна сказати що біржі зросли суттєво. Див. табл. 2.3

Таблиця 2.3

Кількість бірж України 1992 – 2006 рр. [38]

Всього зареєстровано Універсальні Товарні та товарно-сировинні Агропромислові Інші
1992 66 22 22 4 12
1995 91 23 24 8 36
1996 88 19 25 9 35
1997 191 46 54 23 68
1998 223 46 75 25 77
1999 300 62 111 29 98
2000 365 88 146 28 103
2001 386 97 157 31 101
2002 429 113 176 32 108
2003 459 118 201 31 109
2004 493 119 227 34 113
2005 458 115 244 30 69
2006 467 114 258 29 66

Якщо в 1992 році зареєстровано було 66 біржі, то в 2000 – 365, а в 2006 – 467. З даних таблиці видно, що суттєве збільшення бірж припало на 1997 р. Найбільш інтенсивно збільшувалось товарних та товарно-сировинних.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

рефераты
Новости