рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Розробка маркетингової програми для підприємства "Нова-Хім"  
Курсовая работа: Розробка маркетингової програми для підприємства "Нова-Хім"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Розробка маркетингової програми для підприємства "Нова-Хім"

Курсовая работа: Розробка маркетингової програми для підприємства "Нова-Хім"


Розробка маркетингової програми для підприємства "Нова-Хім"


Зміст

1. Преамбула

2. Розвиток цільового ринку

2.1 Сегментація споживчого ринку

2.2 Визначення принципів та факторів сегментації.

2.3.Аналіз факторів маркетингового серидовища

3. Ринкові можливості підприємства

4. Цілі та задачі підприємства

5. Товарна стратегія підприємства

6. Цінова стратегія

7. Позиціювання товару на ринку

8. Оцінка якості товару

9. Політика розподілу та збуту

10. Оцінка рівня цінового ризику підприємства

11. Оцінка ефективності рекламної кампанії

12. Маркетингове дослідження шляхом опитування

13. Стратегія маркетингу

14. Бюджет маркетингової програми

Використана література


1.  Преамбула

Дана маркетингова програма складена з метою проведення маркетингових досліджень для подальшої ефективної організації діяльності підприємства «Нова-Хім», яке працює на ринку миючих засобів.

Компанія «Нова-Хім» має більш ніж 35-річний досвід роботи в галузі розробки та виробництва технічних миючих засобів. ТОВ «Нова-Хім» являє собою науково-промислове підприємство, що має у своєму складі власне виробництво, сертифіковане в системі УкрСЕПРО, дослідну лабораторію, атестовану у державній метрологічній системі підприємств Мінспожполітики України. Заснований він на базі ТОВ "Науково-технічний центр "ВНДІХІМРОЕКТ".

За допомогою маркетингових досліджень керівництво підприємства одержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі та які вироби вони купуватимуть в майбутньому, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, у яких регіонах і на які вироби найбільш високий попит, де збут продукції підприємства може принести найбільший прибуток. На їх основі визначається, у які види виробництва, яку галузь найбільш вигідно вкласти капітал, на яку продукцію варто орієнтуватися, де заснувати нове підприємство і т.д. Отримана в результаті маркетингових досліджень інформація дозволяє зрозуміти, яким чином виробники повинні організувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію з просування на ринку нових товарів.

Дані, отримані в результаті досліджень дадуть змогу підприємству оцінити власний потенціал та здійснити певні необхідні зрушення у процесі виробництва.

маркетинговий ринок товарний стратегія


2. Розвиток цільового ринку

Самі миючі засоби розподіляють на однокомпонентні та багатокомпонентні. До однокомпонентних відносяться звичні для споживачів засоби дезінфекції та очищення мінеральних забруднень: каустичну соду, кислоти (азотну, соляну, сірчану, фосфорну), хлорний вапняк. До складу більшості багатокомпонентних миючих засобів крім миючих рідин входять солі неорганічних кислот (фосфати, карбонати), що посилюють очищуючу дію, а також відбілюючи та дезінфікуючі частини.

На однокомпонентні засоби приходиться 80% и 20% — на багатокомпонентні.

Згідно дослідженню U-TGI ("Українский індекс цільових груп"), що проводився ТОВ "КОМКОН-Україна" (м.Київ; маркетингові дослідження), 24% споживачів переключилися на більш дешеву продукцію. Ще 22% рідше купують дорогу продукцію вже вподобаних виробників, і лише 54% залишилися вірними своїм вподобанням. Такі зміни спровоковані необхідністю зекономити під час кризового періоду.

Відбувається зміщення попиту покупців універсальних чистячи засобів від товарів середньої цінової категорії (31-80 грн/од) та премія-класу (більше 80 грн/од) в сторону продукції економ-сегменту (11-30 грн/од). [9]

На даний момент об’єм ринку становить

Об'єм ринку: в 2009 р. — $256 млн, за 6 місяців 2010 р. — $153 млн (в роздрібних цінах).

Кількість суб'єктів ринку: близько 30 виробників та імпортерів. Безперечний лідер - Procter & Gamble. За обсягами продажів в Україні іноземні та транснаціональні компанії розташувалися так: Procter & Gamble (торгові марки Ariel, Tide, Tix Bonux) посідає перше місце, Cussons (E) - друге, Unilever (OMO, Surf) - третє, Benckiser (Dosia, Lanza) - четверте, Henkel ("Лоск", Dixan, "Ласка" серії Henko, "Ера" і "Дені") та Baser (Gala) - п'яте.

Структура продажів за перші 6 місяців 2010 року в Україні на даному ринку наведена на рисунку 1.

Рис.1

Прогнозують зміну структури продаж - як за рахунок деякого збільшення частки вітчизняних виробників, так і за рахунок звуження асортименту пропонованої продукції. В Україні є не менше 10-ти виробників (ТОВ «Алес», Т ОВ «Мілам», ТОВ «Нова –Хім», ТОВ «Пірана», продукція яких дешевши імпортних товарів. [6.]

Україна — привабливий ринок для збуту товарів побутової хімії завдяки мільйонам споживачів, при тому, що намітилося економічне зростання.

2009 року споживання мийних засобів в Україні сягнуло 7,5 кг на одну людину на рік, включно з 4,9 кг порошкоподібних, 0,3 кг рідких мийних засобів і 2,3 кг мила. З огляду на це, річна споживча ємність ринку України в мийних засобах оцінюється в 350 тис. тонн, хоча 2008 року офіційно було продано менше 50% - лише 170 тис. тонн. Незважаючи на зрослий попит на українські товари, вітчизняні підприємства через брак обігових коштів не змогли забезпечити ринок необхідною кількістю продукції. Причинами цього є: брак сировини, те, що більшість компонентів доводиться закуповувати за кордоном. А нині це робити все складніше. Іноземці відпускають товар лише за передоплатою, проте ні власних, ні кредитних коштів для цього немає. [10]

Починаючи з 2000-х років українських ринок миючих, чистячи, дизенфікуючих засобів для різних галузей промисловості зростає на 20-25% щороку.Головним образом це пов’язано зі збільшенням інвестицій в модернізацію підприємств-споживачів.

2.1 Сегментація споживчого ринку

Сегментація – основний метод аналізу ринку конкретного підприємства та, безперечно, є одним з найважливіших елементів маркетингу. Ціллю сегментації є точнее визначення підприємством свого місця на ринку, де в найбільшій степені можуть проявитися його порівняльні переваги, тобто виявлення цільових сегментів ринку та точнее прогнозування обсягів збуту на них.

Сегмент ринку – це особливим засобом виділена частина ринку, группа споживачів, продуктів чи підприємств, що поєднані за певними спільними ознаками.

Сегментація будь-якого ринку може бути здійснена різними шляхами, за багатьма факторами та показниками. Об`єктами сегментації є споживачі, продукти, самі підприємства.

Сегментація складається з наступних етапів:

* Оцінка власних можливостей підприємством.

* Визначення принципів та факторів сегментації.

* Побудова матричних моделей для виділення та оцінки сегментів ринку за споживачами, продуктами та основними конкурентами.

* Збір та аналіз інформації, що характеризує ринок збуту.

* Виділення сегментів ринку та їх комплексна оцінка.

* Вибір цільових сегментів та та прийняття рішення про роботу на виділених сегментах ринку.[3. ст. 18]

Проведемо оцінку для підприємства «Нова-Хім»

Компанія «Нова – Хім» має більш ніж 35-річний досвід роботи у галузі розробки та виробництва технічних миючих засобів. В даний час компанія є провідним вітчизняним виробником миючих засобів. Представляє собою науково- виробниче підприємство, що має у своєму складі власне виробництво, яке є сертифікованим, дослідну лабораторію.

Продукція, послуги: Виробництво мила, детергентів, очищувальних і полірувальних препаратів / виробництво хімічної продукції для промислових цілей / оптова торгівля хімічними продуктами; дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук. Укранський виробник мийних засобів компанія "НОВА-ХІМ" продовжує удосконалювати продукцію і розширює свій асортимент. Випущено нові мийні засоби під торговельною маркою "ТАНДЕМ", призначені для використання на підприємствах харчової промисловості з високими технологіями виробництва.[4]

 

2.2 Визначення принципів та факторів сегментації

До таких факторів відносять:

1. Географічні (регіон, адміністративний поділ, чисельність населення, щільність населення, клімат).

Для даного підприємства:

Регіон – м. Київ, Київська область.

Чисельність населення - понад 2500 000.

Щільність населення – понад 100чол. на 1 м2.

Кліматичний пояс – помірний.

2. Демографічні (вік, стать, склад сім'ї, сімейний стан, рівень доходів, професія, освіта, релігія, раса, національність, що є більш притаманними для продукції споживацького призначення).

Для даного підприємства:

Вік – споживачі середнього віку.

Стать – переважно жіноча.

Склад сім’ї - не впливає на вибір споживачів.

Рівень доходів – споживачі, переважно забезпечені та середнього достатку.

Інші фактори (професія, освіта, релігія, раса, національність) не впливають на вибір споживачів.

3. Психографічні (соціальний прошарок, стиль життя, особисті якості і т.д.)

Для даного підприємства – споживачі з середнім достатком та забезпечені, ті, для яких є характерним власне використання миючих засобів, а не користування послугами відповідних організації, що займаються прибиранням та ін.

До особистих якостей відносяться вимоги споживачів щодо якості продукції, ефективності її використання, вибагливі щодо складу продукції.

4. Особливості поведінки споживачів (ступінь випадковості купівлі, пошук зиску, ступінь потреби у покупці, ступінь лояльного відношення до підприємства, ступінь готовності здійснити купівлю, емоційне відношення до продукції).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости