рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Механізм використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Пенсійний контракт та пенсійна система  
Контрольная работа: Механізм використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Пенсійний контракт та пенсійна система
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Механізм використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Пенсійний контракт та пенсійна система

Контрольная работа: Механізм використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Пенсійний контракт та пенсійна система

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра „Фінанси і кредит”


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Соціальне страхування

Виконала студентка

Групи Ф-10-1з сп

Максимова Ольга Геннадіївна

Перевірив викладач Лактіонов Ю.Г.

Кременчук 2010


Зміст

1.  Використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2.  Пенсійний контракт та пенсійна система

3.  Практичне завдання

Список використаної літератури


1. Використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

оздоровлення пенсійне забезпечення застрахований

Реформування економіки призвело до зміни організаційно-правових форм власності санаторно-курортних закладів. Припинено діяльність загальнодержавної системи реалізації санаторно-оздоровчих послуг. Зруйнована раніше діюча централізована система управління санаторно-курортним комплексом.

У 2009 році більш як дві третини загальної кількості санаторно-курортних і оздоровчих закладів в Україні знаходилися у приватній власності, що стало однією з причин подорожчання вартості послуг для населення. Суб'єкти господарювання регулюють і формують вартість путівок до санаторно-курортних закладів та санаторіїв-профілакторіїв підприємств самостійно, виходячи із кон'юнктури ринку.

Нині будівництво дитячих оздоровчих закладів практично не ведеться, а матеріально-технічна база існуючих потребує відновлення. Діюча у 2009 році оздоровча база позаміських та санаторно-курортних закладів при повній завантаженості ліжко-місць у літній період спроможна забезпечити оздоровчими послугами лише 30 відс. дітей шкільного віку.

Найбільшу частку в загальному обсязі видатків на оздоровчі заходи займали витрати на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб та членів їх сімей: у 2007 році - 63,1 відс., у 2008 - 64,2 відс., у 2009 році - 62 відсотки.

Механізм забезпечення застрахованих осіб та членів їх сімей санаторно-курортними путівками врегульовано Інструкцією про санаторно-курортне лікування, зокрема, встановлена періодичність оздоровлення застрахованих осіб, щонайменше, один раз на 2 календарні роки, а у разі наявності медичних показань - щорічно.

Темпи зростання видатків Фонду на оздоровчі заходи є неспівставними із темпами зростання цін на путівки, що обмежує збільшення кількості санаторно-курортних путівок.

У 2009 році середня вартість 1 дня оздоровлення в санаторно-курортних закладах за рахунок коштів Фонду становила, розрахунково, 101,8 грн. і зросла, порівняно з 2007 роком, майже на третину, в той час як обсяги видатків на придбання санаторно-курортних путівок зросли лише на 22 відсотки.

Як наслідок, за рахунок коштів Фонду оздоровлюється незначне коло застрахованих осіб, а переважна їх більшість змушена оздоровлюватись самостійно, за власні кошти. Постійне зростання вартості санаторно-курортних путівок та низький рівень заробітної плати, особливо в аграрному секторі економіки, обмежують можливості здійснювати оздоровлення.

Середня вартість путівки, що склалася у 2009 році, більш як у 4 рази перевищувала прожитковий мінімум для працездатної особи на 2009 рік та більш ніж удвічі - середньомісячну заробітну плату (1041 грн.).

Уточнені обсяги видатків на санаторно-курортне лікування були затверджені у сумі 598 млн. грн. або на 4,1 відс. менше початкових. Як наслідок, право на цей вид послуг, розрахунково, втратили майже 12 тис. застрахованих осіб.

Затверджені бюджетом Фонду на 2009 рік обсяги видатків на санаторно-курортне лікування є вкрай недостатніми для виконання завдань Фонду в частині оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей. Враховуючи визначену Фондом періодичність оздоровлення, ця сума є у шістнадцять разів меншою від необхідної (9,8 млрд. грн.), яка на сьогодні є недосяжною для Фонду.

Механізм фінансування санаторіїв-профілакторіїв врегульовано Інструкцією про часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду, їх штатних нормативів, форм фінансової звітності та норм витрат на часткове фінансування, затвердженою постановою правління Фонду від 04.03.2004 № 19 (далі - Інструкція про фінансування санаторіїв-профілакторіїв).

У 2009 році за рахунок коштів Фонду частково фінансувалися 191 санаторій-профілакторій, в яких оздоровлено 164,4 тис. осіб (відповідно, 69 та 70 відс. загальних показників оздоровлення в санаторіях-профілакторіях)*. При цьому майже половина закладів (45,6 відс.), з тих, які фінансувалися, знаходиться на території Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей, в них оздоровлено 42,6 відс. загальної чисельності оздоровлених осіб.

За даними статбюлетеня Держкомстату "Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні" (за 2005-2006 роки) у 2009 році в країні налічувалося 277 санаторіїв-профілакторіїв, в яких оздоровлено 236 тис. осіб.

У 2009 році у Вінницькій, Тернопільській та Черкаській областях за рахунок коштів Фонду частково фінансувалися всі діючі в цих регіонах санаторії-профілакторії, у Чернівецькій - жоден з 4 діючих, у 8 регіонах відсоток закладів, які фінансувалися за рахунок коштів Фонду, коливався від 64 відс. - у Дніпропетровській області до 90 відс. - у Харківській області.

Із загальної кількості санаторіїв-профілакторіїв, що фінансувалися Фондом, 56 відс. становили заклади підприємств різної форми власності, решта - санаторії-профілакторії вищих навчальних закладів та профтехучилищ.

Кількість санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються Фондом, у 2009 році, порівняно з 2007, зменшилася на 12 відс., оздоровлених у них громадян - на 4,8 відсотка.

Фактичні видатки у 2009 році на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду склали 90 млн. грн. або 98,9 відс. уточнених кошторисних призначень. Залишилися невикористаними 2,4 млн. грн., що свідчить про недоліки у плануванні коштів на зазначену мету.

За кошти Фонду здійснюються видатки на організацію харчування, лікування та культурне обслуговування застрахованих осіб, проведення медичних консультацій спеціалістами, оплату праці, підвищення кваліфікації працівників санаторіїв-профілакторіїв, оплату послуг та інших видатків. За рахунок власних коштів підприємств - будівництво, ремонт приміщення та обладнання і господарське утримання санаторіїв-профілакторіїв (опалення, освітлення, прибирання території і приміщень, охорона, водопостачання тощо).

Середні витрати Фонду на одну оздоровлену особу в санаторії-профілакторії у 2009 році коливалася від 438 грн. в Запорізькій області до 743 грн. в Кіровоградській, при середньому показнику по Україні 548 гривень.

Норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування осіб, проведення медичних консультацій спеціалістами затверджуються правлінням Фонду і у 2009 році становили: на харчування - до 16 грн.; лікування - до 3 грн.; культобслуговування з урахуванням витрат на підготовку кадрів, оплату послуг та інших видатків - до 0,5 грн. на один людино-день; проведення медичних консультацій спеціалістами - до 1 грн. на одну путівку.

При наданні послуг застрахованим особам окремі заклади, за відсутності належного контролю з боку Фонду, не дотримувалися вимог Інструкції про фінансування санаторіїв-профілакторіїв.

Зокрема, здійснювали свою діяльність і фінансувалися за рахунок коштів Фонду, не маючи ліцензії МОЗ України на право провадження медичної практики і акредитаційного сертифікату.

Окремі заклади не встановлювали перерви між заїздами для проведення санітарної обробки приміщень санаторіїв-профілакторіїв.

Як вже зазначалося, на сьогодні законодавчо не визначені основні засади оздоровлення та відпочинку дітей, не врегульовані питання щодо повноважень у цій сфері державних і місцевих органів виконавчої влади. Не затверджені державні стандарти та державні соціальні нормативи забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення, розробка яких, згідно з Державною програмою відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2010 року, передбачалась у 2007 році (відповідальний - Мінсім'ямолодьспорт).

Питаннями оздоровлення дітей опікуються місцеві органи влади, Мінпраці, Міносвіти, Мінсім'ямолодьспорт, Міністерство аграрної політики. Фінансування оздоровлення пільгових категорій дітей здійснюється з державного і з місцевих бюджетів.

За рахунок коштів Фонду передбачено часткове фінансування утримання дитячих оздоровчих таборів.

Механізм оздоровлення дітей визначено Порядком часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У 2009 році за рахунок коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах використано 112,5 млн. гривень.

Порівняно з 2007 роком обсяг цих видатків збільшився на 11,1 відс, але кількість оздоровлених дітей за рахунок коштів Фонду зменшилась на 13,3 відсотка. Зазначене, у першу чергу, пов'язано із щорічним зростанням вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів, фінансовим станом підприємств та неможливістю батьків здійснити доплату до їх повної вартості.

Частина вартості путівки, оплачена за рахунок коштів Фонду, у 2009 році збільшилася порівняно з 2007 на 28 відс. і становила 330,2 гривень. В розрізі регіонів середня вартість путівки коливалась від 552 грн. у Закарпатській області до 1482 грн. в Автономній Республіці Крим.

Відповідно до розділу 2 Порядку фінансування оздоровлення дітей часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах здійснюється:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

рефераты
Новости