рефераты рефераты
Главная страница > Розрахунок раціонів кормів  
Розрахунок раціонів кормів
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Розрахунок раціонів кормів

Розрахунок раціонів кормів

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ1. Теоретична тема:

Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні

ремонтних телиць

1.1.Норми годівлі і раціони для

відгодівлі ремонтного молодняку.

1.2. Годівля телиць в молочний

період (до 6-го віку).

1.3. Годівля телиць старшого віку.

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2. Технологічна тема:

Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній

відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст

500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

2.2. Визначення рентабельності виробництва свинини при м’ясній відгодівля

свиней від 40-120кг в зимовий період

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел

ЗМІСТ

РОЗДІЛ1. Теоретична тема:

Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні

ремонтних телиць

1.1.Норми годівлі і раціони для

відгодівлі ремонтного молодняку.

1.2. Годівля телиць в молочний

період (до 6-го віку).

1.3. Годівля телиць старшого віку.

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2. Технологічна тема:

Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній

відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст

500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

2.2. Визначення рентабельності виробництва свинини при м’ясній відгодівля

свиней від 40-120кг в зимовий період

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел

ВСТУП

Вчення про годівлю сільськогосподарських тварин – це найважливіша

складова частина, зоотехнічної науки, що розробляє теоретичні основи,

методи і технологічні прийоми раціонального харчування тварин забезпечуючи

їх нормальний ріст й розвиток, досягнення генетичних обумовлених рівня

продуктивності і якості тваринницької продукції, добре здоров`я і високу

відтворювальну здатність при економічному використанні кормів.

Годівля сільськогосподарських тварин – наука і практика

безпосередньо пов’язані з матеріальним виробництвом.

В умовах виробництва годівля сільськогосподарських тварин можна

охарактеризувати як найважливіший комплекс виробничих процесів в

тваринництві та рослинництві. Забезпечуючи запрограмоване виробництво

кормів і високоефективну переробку їх в тваринницьку продукцію.

Головний зміст вчення про годівлю – це система оцінки поживності

кормів і факторів, їх визначаючих, вивчення потреби тварин в енергії

поживних і мінеральних речовинах, розробка на цій основі норм і техніки

годівлі.

Наукова розробка проблем нормованої годівлі і її практичне

здійснення неможливе без визначення поживності кормів і раціонів.

Впровадження нових прогресивних методів виробництва зберігання і

використання кормів – один із самих головних резервів збільшення

виробництва продукції тваринництва і підвищення її якості.

Поряд з традиційними способами заготівлі кормо засобів великого

поширення отримують нові методи основані на штучному обезвожуванні зелених

рослин, грануляції та брикетуванні окремих кормів, як складова частина

вчення пор годівлю а також розробка правильної організації і техніки

годівлі тварин набувають все наростаючого значення.

РОЗДІЛ1. Теоретична тема:

Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні

ремонтних телиць

1. Норми годівлі і раціони для відгодівлі

ремонтного молодняку.

Раціональна система вирощування молодняку, з урахуванням біологічних

особливостей тварин, повинна впливати на нормальний ріст, розвиток

формування високої продуктивності і дужої конституції, продовженню строків

їх господарського використання.

Важливо, щоб у ремонтних телиць раннього віку була розвинута

здатність до вживання і доброго використання рослинних кормів (грубих,

соковитих, зелених).

В теперішній час все більшого поширення набувають спеціалізовані

ферми по вирощуванню ремонтних телиць для великих молочних комплексів.

Схеми вирощування молодняку на великих фермах основані на широкому

використанні залишків молока і ранньому привчанні телят до рослинних

кормів і підвищити ефективність вирощування ремонтних телиць.

В цих умовах важливо здійснити повноцінну, збалансовану годівлю, що

базується на задоволені потреб зростаючих тварин в енергії і біологічно

активних речовинах.

При визначені потреби молодняку в енергії і речовинах харчування

беруть до уваги особливості обміну речовин в організмі, визначити

інтенсивність росту в різні вікові періоди.

В перші дні після народження теля обов’язково повинно отримати

молозиво, в якому міститься підвищена (в порівнянні з молоком) кількість

білка, жиру, вітамінів, мінеральних речовин. В молозиві містяться також

зв`язані з глобуліном антитіла, забезпечуючи новонародженому теляті

імунітет проти хвороботворних бактерій, та мікробів.

В молочний період відбувається значна функціональна перебудова

органів травлення, виробляється здатність засвоювати поживні речовини

рослинних кормів посилюється білковий, мінеральний і водний обмін в

організмі. Вказаний період характеризується одночасним інтенсивним ростом

організму, органів, і тканин, властивість тварин давати високі прирости.

Інтенсивність приросту та росту залежіть в цей період залежіть від

прийнятої в господарстві схеми годівлі і мети вирощування молодняку.

Молоді тварини, що ростуть здатні давати прирости при більш

економічних витратах енергії і високому використанні протеїну кормів. Цю

біологічну особливість молодняку необхідно використовувати, забезпечуючи

повноцінною годівлею.

Прирости телят в ранньому віці характеризуються відносно високим

вмістом білка, і меншим –жиру.

З віком у молодняку збільшується відкладення жиру, а також

мінеральних речовин. Однак на склад приросту великий вплив має рівень

годівлі. Дуже насичена годівля сприяє підвищеному відкладанню жиру в тілі.

Рівень годівлі телиць повинен забезпечувати збільшення її живої

маси, в порівнянні з масою при народженні, до 12 місяців в 7,5-8 раз і до18

місяців в 11-12 раз

Рекомендаційні плани росту телиць розрізняють по рівню

середньодобових приростів в залежності від планової живої маси вирощуваних

корів.

Таблиця №1.Плани росту телиць молочний період кг живої маси.

|Планова|При |В віці місяців |

|жива |народже| |

|маса |нні | |

|До 6місяців |700-750 |155-160 |

|6-12 |600-650 |255-265 |

|12-18 |550-600 |350-360 |

Висока інтенсивність росту телиць повинна забезпечуватись головним

чином за рахунок грубих кормів, сінажу, силосу.

При цьому використовують крупних корів з дужим кістяком, доброю

м’язовою системою, розвиненою травною системою, здатні давати високі надої,

починаючи з першої лактації.

Потреба телиць в поживних речовинах в молочний період достатньо

вивчена і на цій основі розроблені норми їх годівлі.

Для крупних по масі представників порід ці норми збільшуються на

10%,для дрібних збільшують на 10%.

Практичні використання цих норм можливе лише при додержуванні

рекомендованих схем годівлі (Богданов Г.А.) 1990 року видання.

Для телят молочного періоду випускають спеціальні комбікорми

(стартери).

В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження

привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до 2-х

місячного віку до 3-4кг, в 4міс.до 10-12,в 6 міс до 18-20 кг. Якщо на

пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається, то необхідно телят

забезпечити зеленою підкормкою. Добова норма їх згодовування залежіть від

кількості зеленої підкормки і її якості на пасовищі.

При поганому пасовищі і відсутності зеленої маси чи підкормки

телятам згодовують доброї якості сіно або силос, збільшують норму

концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.

Для телят молочного періоду випускаються спеціальні комбікорми

(стартери).

В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження

привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до 2-х

місячного віку до 3-4кг, в 4 місяці до 10-12 кг, в 6 місяців до 18-20кг.

Якщо на пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається, то

необхідно телят забезпечити зеленою підкормкою. Добова норма її

згодовування залужить від кількості зеленої підкормки і її якості на

пасовищі.

При поганому пасовищі і відсутності достатньої кількості зеленої

маси чи підкормки телятам згодовують доброї якості сіно або силос,

збільшують норму концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.

3. Годівля телиць старшого віку.

Тип годівлі телиць в віці 5-24 місяців повинен максимально

наближатися до того, яким він буде для корів, що лактують.

Набір кормів в раціоні телиць на протязі року може змінюватися в

залежності від того, якими кормами володіє господарство. Сіно до весни

можна замінити сінажем, частину силосу коренеплодами. При цьому приблизна

структура раціонів для телиць та нетелів повинна бути наступною (по

поживності), на 40-45% силосу, 28-30% сіна чи сінажу, 25-30% концентратів і

10% коренеплодів.

В літній період основним кормом для телиць служить зелена трава.

Приблизні раціони, складені в залежності від віку і планового добового

приросту телиць і нетелів. Для балансування таких раціонів по протеїну і

мінеральних речовинах рекомендується використовувати комбікорм наступного

складу.

6-10%дерть вівсяна, 8-12% дерть вівсяна,9-13% дерть пшенична, 9-13%

дерть кукурудзяна,10-14% дерть горохова 12-185висівки пшеничні,12-16

%шроти, 6-10%трав`яна мука,2,5-3,5% обезфторений фосфат,0,5-1,5% сіль

кам`яна кухарська. В 1кг суміші (мішанки) містяться 0,97-1к.од., 150-160

гр. перетравного протеїну, 15-16 гр. кальцію і 9-11 гр. фосфату. Вказану в

раціонах кількість кормів згодовують в 2 даванки. Якщо телиць пасуть на

достатньо поживних пасовищах, то в літній період вранці роздають комбікорм,

а ввечері додатково до пасовища необхідну кількість зеленої маси. При

побірному утриманні вранці телицям згодовують добову норму комбікорму і

біля половини дозволеної кількості зеленої маси, остачу зеленого корму

дають ввечері. В зимовий період роздають комбікорм, сінаж, або буряки, а

ввечері – сіно і силос.

Гарні результати отримують при використанні змолотого сіна, змішаного

з іншими кормами (сінаж, силос, комбікорм) в однорідну суміш (монораціон).

Таку суміш можна роздавати вранці і ввечері. Ремонтні телиці в умовах

повноцінної годівлі досягають живої маси 320-340 кг.

Запліднення ремонтних телиць в цьому віці дає можливість отримати

перший приплід в 24 місяці. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць сприяє

збільшенню виробництва молока і підвищенню його рентабельності.

ВИСНОВКИ

Отже, раціональна система вирощування молодняку з урахування

біологічних особливостей тварин, повинне сприяти нормальному росту,

розвитку, формуванні високої продуктивності і дужої конституції,

продовження строків їх господарського використання.

Склад раціонів при інтенсивному використанні ремонтних телиць повинен

відповідати нормам годівлі.

Важливо, щоб у ремонтних телиць з раннього віку була розвинута

здатність до вживання і доброго використання рослинних кормів (грубих,

соковитих, зелених).

Важливо здійснювати повноцінну збалансовану годівлю, що базується на

задоволенні потреб тварин, що ростуть, в енергії, поживних і

біологічноактивних речовинах.

При інтенсивному вирощуванні ремонтних телиць збільшиться виробництво

молока і підвищиться його рентабельність.

РОЗДІЛ 2. Технологічна тема:

Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній

відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст

500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

Організована на науковій основі інтенсивна відгодівля свиней

дозволяє отримати високоякісну свинину. Сучасному споживачу потрібна

беконна і м’ясна свинина з високим вмістом білка і помірною кількістю жиру.

Основним факторами, що впливають на успіх м’ясної відгодівлі є:

1. висока концентрація обмінної енергії в сухій речовині

раціонів;

2. біологічна цінність раціонів, яка визначається його

збалансованістю по протеїну, амінокислотам, мінеральним

речовинам і вітамінам;

3. високий генетичний потенціал молодняку, що визначається

породою, породністю, рівнем селекційної роботи;

4. фізіологічні умови утримання і мікроклімат в

приміщеннях;

5. оптимальний вік і кінцева жива маса підсвинків при

забої.

Чим вища енергозабезпеченність раціонів, тим при інших однакових

умовах вища енергія росту і відгодівлі молодняку свиней при м’ясній

відгодівлі молодняку.

Але оптимально високий рівень енергії в раціонах сам по собі ще не

забезпечує успіх відгодівлі. Необхідно збалансувати раціон на активному

раціоні і повноцінному протеїні за рахунок незамінних амінокислот, по

кальцію фосфору і вітамінам в відповідності з нормами годівлі і в

залежності від живої маси тварин та середньодобових приростів, що

плануються.

Економічно вигідно вести інтенсивну відгодівлю свиней

використовувати норми годівлі, розраховані на отримання максимально високих

приростів.

Але не всі господарства мають високоякісні повноцінні корма для

отримання приростів на рівні 750-800г, тому в залежності від конкретних

можливостей використовують один з трьох варіантів норм для вирощування:

відгодівлі свиней, розрахованих на отримання за весь період вирощування

середньодобовий приріст живої ваги на рівні 500-550 г, 600-650 г, 750-800

г. Чим вищий середньодобовий приріст, який заплановано, тим більше в сухій

речовині

Раціонів повинна бути концентрація енергії і поживних речовин і менш

клітковини.

В зоні чорноземів з великою розораністю земель сприятливі умови для

використання свиням на м`ясній відгодівлі цукрового буряка. В степовій

зоні відгодівлю ведуть на зерні і ячмені, кукурудзі і пшениці. Використання

в оптимальних кількостях соковитих зелених і грубих кормів при м`ясній

відгодівлі свиней забезпечує отримання свинини з меншим вмістом жиру в

туші.

Завдання:

Визначити потребу в кормах і рентабельність виробництва свинини при

м’ясній відгодівлі свиней від 40-120 кг в зимовий період середньодобовий

приріст 500 г, поголів’я свине 1500.

Таблиця №3. Календарний план відгодівельних свиноферм

|Показники |Жовтень|Листопад|Грудень|Січень |Лютий |Березен|

| | | | | |28 |ь |

| |31 |30 |31 |31 | |31 |

|Поголів`я |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |

|Середньодобовий приріст |450 |500 |550 |500 |500 |500 |

|Приріст за місяць |14,0 |15,0 |17,0 |16,0 |14,0 |16,0 |

|Жива маса свиней кг поч. |4,0 |54 |69 |86 |102 |116 |

|На кінець місяця |54 |69 |86 |102 |116 |132 |

|Раціони |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Кормодні |46500 |45000 |46500 |46500 |42000 |46500 |

На зимовий період відгодівлі свиней потрібно скласти 6 раціонів. Їх

складають з урахуванням середньодобових приростів і наявних в господарстві

на цей період кормів.

На основі відгодівлі свиней складають раціони

Таблиця №4. Раціон відгодівлі свиней на жовтень місяць (I)

|Сіно люцерни |1228,5 |45 |27,3 |

|Кормові буряки |12487,5 |460 |27,2 |

|Пшенична дерть |1948,5 |45 |43,3 |

|Кукурудзяна дерть |1584 |42 |37,7 |

|Горохова дерть |1053 |30 |35,1 |

|Молоко збиране |1198,5 |- |- |

|Сіль кухонна |37,7 |- |- |

|Дикальцій фосфат |20,9 |- |- |

|Трикальцій фосфат |72 |- |- |

|Всього |Х |Х |170,6 |

Вихід кормів (центнер, к.од.) з 1 гектара площі:

8038:170,6=47,1

Для відгодівлі 1500 голів свиней від 40-132кг потрібно 170,6 га ріллі.

Найбільшу площу займає пшениця –43,3 га при врожайності 45 ц/га, та

кукурудза – 37,7 га з урожайністю 42 ц/га.

Таблиця №14. Вартість згодованих кормів.

|Корми та мінеральні|Згодовано кормів, ц|Вартість 1 ц кормів|Вартість всіх |

|добавки | |грн. |кормів грн. |

|Сіно люцерни |1328,5 |5,83 |7162,16 |

|Кормові буряки |12487,5 |4,44 |55444,5 |

|Пшенична дерть |1948,5 |10,62 |20693,07 |

|Кукурудзяна дерть |1584,5 |13,92 |22049,28 |

|Горохова дерть |1053 |15,48 |16300,44 |

|Молоко збиране |1198,5 |6 |7191 |

|Сіль кухонна |37,7 |5,83 |219,8 |

|Дикальцій фосфат |90,9 |20,00 |418 |

|Трикальцій фосфат |72 |20,00 |1440 |

|Всього |Х |Х |130918,25 |

Підготовка кормів коштує 10% від загальної вартості кормів:

130918:100х10=13091,83 грн.

Вартість кормів з їх підготовкою:

13098,25+13091,83=144010,08

При відгодівлі свиней від 40-132кг найбільше витрачається коштів на

кормові буряки –55444,50грн, та на кукурудзяну дерть – 22049,28грн.

Мінеральні добавки дикальцій фосфат та трикальцій найдорожчі,

вартість 1ц - 20,00 грн.

Економічна ефективність виробництва свинини

1. Жива маса тварин при поставці на відгодівлю:

40х150:100=600 ц.

2. Вартість 1 ц живої маси при постановці на відгодівлю:

350грн.

3. Вартість молодняку поставленого на відгодівлю :

350х600=210000 грн.

4. Валовий приріст тварин на відгодівлі :

(132-40)х1500=92х1500=1380 ц.

5. Вартість згодованих кормів:

144010,08 грн.

6.Доля кормів в собівартості приросту :

60%

7.Інші затрати :

144010,08 :60 х 40 = 96006,72 грн.

8. Вартість приросту :

144010,08 +96006,72 = 240016,8 грн.

9.Собівартість 1 ц приросту :

8038 : 1380 = 173,9 грн.

10. Затрати кормів на ц приросту :

240016,8 : 1380 =5,8 ц.

11.Вартість: відгодованих тварин

210000+240016,8 =450016,8 грн.

12.Жива маса відгодованих кормів :

132 х 1500 = 1980 ц.

13. Собівартість 1 ц живої маси відгодованих тварин:

450016,8 : 1980 = 227,28 грн.

14. Реалізаційна ціна 1ц живої маси відгодованих тварин :

280 грн.

15.Виручка від реалізації :

280 х 1980 = 554400 грн.

16. Прибуток :

554400-450016= 1043863,20 грн.

17. Податок від прибутку (40%):

104383,20 :100 х 40=41753,28 грн.

18 .Чистий прибуток :

104383 – 41753,28 =62629,92 грн.

19. Рентабельність :

62629 : 450016,8 х 100=13,9%

ВИСНОВОК

При м`ясній відгодівлі свиней від 40-120 кг виробництво є прибутковим

при даних затратах на корма і кормопідготовку. Кошти отримані від

реалізації живої маси свиней цілком покривають витрати на корма . Чистий

прибуток при відгодівлі 1500 свиней з середньодобовим приростом 500 г

складає 62629,92 грн. Рентабельність виробництва свинини 13,9%

Це вказує на прибутковість даного виробництва. Затрати на корма менші

ніж виручка отримана від реалізації свинини. При даних умовах завданні

затрати на корма покриваються виручкою від реалізації. Таке виробництво

свинини є ефективним і рентабельним.

Використана література

1. Богданов Г.А. Кормление сельско хозяйственных животных., М..:

Агропромиздат, 1990 год.

2. Баканов В.Н. Менькин В.К. Кормление сельско хозяйственных

животных., М.: Агропромиздат, 1989 год.

рефераты
Новости