рефераты рефераты
Главная страница > Реферат: Молдова й Білорусь  
Реферат: Молдова й Білорусь
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Реферат: Молдова й Білорусь

Білорусь

Територія та географічне положення. Білорусь — унітарна держава, що складається із шести областей. Країна розташована у Східній Європі й межує з Латвією (1), Росією (2), Україною (3), Польщею (4) і Литвою (5). Кордони проходять по рівнинній території та не мають яскраво виражених природних меж, що сприяє створенню міжнародних транспортних магістралей. Найпротяжніші спільні кордони з Росією та Україною — 959 і 891 км відповідно. Найбільша протяжність із заходу на схід — 650 км, із півночі на південь — 560 км. Краї на не має виходу до моря, що обмежує можливості для зовнішньоторговельних зв'язків.

Багато подій в історії країни пов'язані з її географічним положенням між Росією — з одного боку, і країнами Центральної та Західної Європи ->- з іншого. Велике значення для історії мало те, що через «білу Русь» іде найкоротший шлях із Польщі, Німеччини й .Франції до серця,Росії — Москви. Тому Білорусь часто виявлялася залученою в кровопролитні війни й зазнавала величезних людських утрат.

Природа. Територія Білорусі рівнинна. У центральній частині країни розташована горбкувата височина з максимальною позначкою в 345 м. До півдня висота знижується до 110 м, тут розташовані низовини Білоруського Полісся. Це край лісів, озер, боліт, місце перебування численних тварин, у тому числі лосів, козуль, вовків, зайців, лисиць, борсуків, кабанів, бобрів, видр, ондатр. Полісся являє собою найбільший у Європі район боліт і заболочених земель. Тільки Прии'ятські болота займають площу, яку можна порівняти з територією Бельгії. На півночі розташований «пам'ятник» льодовиковій епосі — система моренних пасом.

Клімат Білорусі помірно-континентальний, із м'якою зимою й прохолодним літом. Середня температура січня: від -4 °С на південному заході до -8 °С на північному сході, липня: від +17 °С на півночі до +19 °С на південному сході. Середньорічна кількість опадів — від 500 мм на півдні до 700 мм у центральних районах.

У Білорусі проходить вододіл між річками, що несуть свої води в Чорне й Балтійське моря. Більше ніж половину території охоплює басейн Дніпра. Ця річка разом зі своїми найбільшими притоками (Прип'ять, Сож і Березина) має велике значення для населення й господарства Білорусі. На північний захід, до Балтійського моря, прямують Західна Двіна, Німан і Західний Буг.

У Білорусі налічується більше ніж 10 тис. озер, із них найбільш мальовничі й різноманітні за обрисами розташовані в Білоруському Поозер'ї. Найбільше озеро — Нароч — займає площу близько 80 км2, Освейське озеро — 53 км2. Багато озер поступово заболочуються.

Країна бідна на корисні копалини. Тут є тільки великі родовища калійних солей (Солігорськ, Петриків), торфу (Полісся) і будівельного каменю. Близько третини території займають ліси, де переважають сосна, береза, граб, дуб, клен, ясен, липа, осика, ялина, бук. Ще третина території, в основному центральні й південно-східні райони, розорана.

У країні розташовані всесвітньо відомий національний парк Біловезька Пуща. Із XIII ст. це було заповідне місце князівського, а пізніше царського полювання. Зараз Пуща — ділянка, де охороняється релікт давнього грабово-дубового європейського лісу, у якому живуть зубри, олені, бурі ведмеді, вовки, лисиці. Сотню років тому майже всі зубри були винищені, але, маючи лише кілька пар цих тварин, ученим удалося відновити цей вид.

Близько чверті території Білорусі було уражено в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Особливо постраждали Гомельська й Могильовська області.

Історичний розвиток. Першими державними утвореннями на території Білорусі були Полоцьке, Турово-Пінське й Смоленське князівства. Після 988 р. на білоруських землях почало поширюватися християнство, що сприяло розвитку культури, появі монументального зодчества, живопису, літератури. На окремих етапах Полоцьке, Турово-Пінське князівства й інші землі Білорусі перебували у васальній залежності від київських князів, але з початком феодальної роздробленості вони розпалися на більш дрібні уділи. Так, на території Полоцького князівства утворилися окремі князівства: Полоцьке, Мінське, Вітебське тощо.

Загроза з боку хрестоносців і монголів обумовила участь білоруських князівств у створенні на початку XIII ст. Великого князівства Литовського. Протягом наступних двох століть усі білоруські землі опинилися в складі цієї держави. Основними заняттями місцевого населення в цей час були землеробство й скотарство. У 1569 р. територія країни опинилася в складі Речі Посполитої. Становище місцевого населення погіршилося: селяни розорялися, а деякі змушені були бігти в Україну. У цей час тут активно формувалося козацтво, що підтримувало білорусів.

XVI ст. стало завершальним періодом формування білоруського народу. У країні з'явилися передумови для становлення національної мови, літератури, архітектури, театрального й музичного мистецтв. Важливу роль у підйомі білоруської культури відіграло друкарство. Його основоположником не тільки для Білорусі, але й для всіх східних слов'ян став просвітник і гуманіст Франциск Скорина. У XVII ст. за білоруськими землями закріпилася назва Біла Русь.

Поворотним моментом в історії країни став занепад Речі Посполитої. У 1772 р. Росія, Пруссія та Австрія проводять її перший поділ, за яким східна частина Білорусії ввійшла до складу Російської імперії. За другим поділом у 1793 р. Росії була передана центральна частина Білорусії, а через два роки, після третього поділу, до неї відійшли й західні землі Білорусії.

Наприкінці XIX — на початку XX ст. країна переживає період швидкого розвитку. У Білорусі впроваджують багатопілля, застосовують удосконалені знаряддя праці. Зростають збори зернових, картоплі та льону, розвивається молочне тваринництво, будуються залізниці. У білоруській промисловості панівне становище посіли фабрики, насамперед суконні. Тільки в Гродненській області їх налічувалося більше ніж сто.

У період Першої світової війни територія Білорусії стала ареною воєнних дій. У 1915 р. її західна частина була окупована німецькими військами, а в лютому—березні 1918 р. вони зайняли майже всю територію Білорусії. Потім значну частину країни захопили польські війська, унаслідок чого західна частина Білорусії відійшла до Польщі.

Інша частина країни опинилася в складі СРСР, де и була створена союзна республіка. У листопаді 1939 р. Західна Білорусія возз'єдналася з Білоруською РСР.

27 липня 1990 р. Верховна Рада БРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет Білорусії. 19 вересня 1991 р. БРСР перейменована в Республіку Білорусь.

Населення. На території Білорусі проживають представники більше ніж ста національностей. Більшість населення — білоруси (81 %), що є корінними жителями своєї країни. У Білорусі проживають більше ніж 1,1млн росіян, 230 тис. українців, близько 400 тис. поляків.

Сучасна Білорусь зазнає демографічної кризи. Рівень народжуваності в останнє десятиліття постійно знижується — із 16,5 на 1000 осіб у 1985 р. до 10,5 у 2004 р., а смертність зростає - із 10,6 у 1985 р. до 14,1 у 2004 р. Тому кількість населення трохи зменшується, однак в останні роки цей процес припинився через позитивне сальдо міграції. Для вікового складу населення країни характерне збільшення частки старшого покоління (кожний п'ятий житель республіки перебуває в пенсійному віці) і зниження частки молодшої вікової групи.

У релігійному відношенні Білорусь здавна була місцем протиборства католицтва й православ'я. У XV—XVIII ст. роль державної релігії відіграло католицтво, а вступ до складу Росії сприяв поширенню православ'я. Сьогодні православ'я сповідують 70 % віруючих, католики латинського обряду складають 20 % віруючих, католики грецького обряду (уніати) — 7 %.

70,9 % населення Білорусі — городяни. Найбільше місто країни та її столиця з 1919 р. - Мінськ (близько 1,7 млн осіб). Місто розташоване в центрі держави, і зараз у ньому проживає кожний четвертий городянин. Тут випускається чверть усієї промислової продукції країни. Особливо великою є частка машинобудування.

На південному сході розташоване місто Гомель (500 тис. осіб) — великий промисловий центр і транспортний вузол.

Культура. Білорусь має багату культуру, розвиток якої відбувався у взаємодії із сусідніми слов'янськими й іншими європейськими культурами. Так, для громадянського зодчества характерна дерев'яна архітектура чотиристінних хат із різьбленням на карнизах, віконних лиштвах. Для білоруської дерев'яної скульптури характерні поєднання геометричного й рослинного орнаменту, а також зображення звірів і птахів. Найпопулярніший народний музичний інструмент — цимбали, також поширена дудка.

Білоруська класична література створювалася у XX ст., у цей період писали такі майстри білоруської літератури, як Янка Купала і Якуб Колас. Великої популярності набули твори Василя Бикова.

Господарство. Основа господарства країни — промисловість. У структурі національного доходу на неї припадає 44 %. Особливість країни — переважання обробної промисловості за відсутності значних запасів корисних копалин, що робить економіку Білорусі залежною від зовнішніх економічних зв'язків, насамперед від Росії.

Провідні галузі машинобудування (сільськогосподарське, автомобілебудування, приладобудування, електроніка), хімічна (добрива, синтетичні волокна, шини), нафтопереробна, легка. Запаси лісу служать сировиною для лісової та деревообробної промисловості (виробництво будівельних матеріалів і меблів). Розвинена харчова промисловість (м'ясні й молочні продукти, різкі консерви, цукор, борошно).

У Білорусі велику роль відіграє сільське господарство. Приблизно половина оброблюваних земель відведена під зернові культури: вирощують жито, пшеницю, ячмінь, овес; близько третини зайнято під кормовими культурами, значні площі відведені під картоплю, яку так полюбляють білоруси. Із технічних культур обробляють льон-довгунець, цукровий буряк. Розвинене плодівництво й овочівництво.

Страницы: 1, 2, 3

рефераты
Новости