рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Особливості жіночого світосприйняття у романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей"  
Курсовая работа: Особливості жіночого світосприйняття у романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Особливості жіночого світосприйняття у романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей"


Висновки

В даній роботі була поставлена мета - проаналізувати особливості жіночого світосприйняття в романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей".

Для досягнення цієї мети вирішувались такі завдання: визначити специфіку жіночого світосприйняття у романі "Місіс Делоуей".

В результаті роботи можемо зробити наступні висновки.

Для нас Вірджинія Вулф - письменниця, що працювала в 20-і та 30-і роки ХХ століття, і її головні романи: "Місіс Делоуей" (1925), "На маяк" (1927), "Орландо" (1928) і "Хвилі" (1931) - зіграли немало важливу роль в історії англійської модерністської прози. Усі ці книги, кожна на свій лад, зачіпають і досліджують подібні проблеми: проблему переваги етичного, проблему сприйняття і проблему емоційних станів, коли психічне та естетичне переплетені вже тому, що саме сучасне життя, життя без Бога, будується як твір мистецтва і таємниця реальності захована від дозвільного погляду. Романи Вулф були покликані стати тому доказом. Вони краще, що вийшли з-під її пера, але на той час, коли письменниця за них прийнялася, вона вже давно була автором з цілком устояною репутацією. Кар’єра Вулф, так само як її "літературні редакції" і відношення до сучасної, тобто модерністської, прози - усе це, по великому рахунку, сформувалося задовго до початку Першої світової війни. Вона обрала той же шлях, що і батько, Леслі Стівен - ставши дуже впливовим критиком кінці ХІХ століття.

Надзвичайна широта її творчості - досягнення зв’язані не тільки з дев’ятьма її романами, але і з творчістю в цілому. Включаючи її феміністські есе, критику, біографію Роджера Фрая, статті, що публікувалися в періодиці, щоденники і листи, велика частина яких була надрукована лише після її смерті, - усе це змушує бачити в ній, усупереч давнім обвинуваченням у вузькості поглядів, центральну фігуру тієї епохи, що визначила весь діапазон інтелектуальних пошуків письменниці і сформувала сучасні уявлення про мистецтво. Скептичне відношення до реалізму, сучасна словесність і фемінізм кидають новий відсвіт на її творчість, вимагаючи нового осмислення її спадщини.

Проблеми жіночої долі посідають у романах Вулф вадливе місце. Це ті проблеми, які хвилювали саму письменницю - жінка в родині та поза нею.

У ритмі свідомості своїх героїв Вулф бачить відображення власної естетичної свідомості - це не тільки оповідальна структура розповіді, але і сама його тканина, його основні образи і символи.

Надзвичайно значущий в своїй індивідуальній специфічності, в жанрових і стильових відносинах, роман "Місіс Делоуей" важко піддається аналізу, як його форма (стиль, жанр, композиція, художня мова, ритм), так особливо і його зміст (тема, фабула, конфлікт, характери і обставини, художня ідея, тенденція). Зрозуміло, це наслідок того, що письменницю цікавить не реальний світ, а лише його відбиток у свідомості і підсвідомості. Відмовляючись від реального життя з його проблемами, вона йде в світ переживань і відчуттів, багатих асоціацій і мінливих відчуттів, в світ "уявного життя". Вона спонукає читача проникнути у внутрішній світ героя, а не вивчати причини, що збудили в ньому певні відчуття.

В романі "Місіс Делоуей" Вулф ставить собі за мету крізь призму подій одного дня відтворити все життя своєї героїні місіс Делоуей і тих людей, долі яких так чи інакше з нею пов’язані. Через події одного дня відтворюється минуле кожного з героїв. Червневим ранком місіс Делоуей відправляється купити квіти для свого прийому. З цього моменту ми вливаємось у потік часу, який розбитий на окремі відрізки ударами годинника на вежі Біг Бен. Поступово вимальовуються контури життя героїні; вони виникають із потоку її спогадів, із розмов з людьми. Паралельно розвиваються долі людей, яких місіс Делоуей не знає, але життя яких протікає поруч із її життям, тут, в Лондоні. У романі поданий немовби поперечний розріз одного дня у Вест-Енді.

Роман Вірджинії Вулф насичений проблемами часу - соціальними, моральними, навіть політичними. Але жанрова специфіка "Місіс Делоуей" як психологічного роману виділяє серед всіх аспектів життя проблему духовного стану суспільства.


Список використаної літератури

1.  Вірджинія Вулф. Вибрані твори. - К.: Фоліо, 2005. - 480с.

2.  Вирджиния Вулф. Эссе. - М., 2002. - 32с.

3.  Вірджинія Вулф. Власний простір. - 24с.

4.  Аллен У. Традиция и мечта. - М., 1970. - 90с.

5.  Аникин Б., Михальская Н. История английской литературы. - М., 1997. - 391с.

6.  Берковский Н.Я. Статьи и лекции по зарубежной литературе. СПб, 2002. - 480с.

7.  Быкова Н.Я. Хрестоматия по зарубежной литературе. - М., 1997. - 640с.

8.  Ганиева Е. Вступительная статья // Вулф Вирджиния. Избранное. - М.: Художественная литература, 1989. - 3-22с.

9.  Зарубежная литература ХХ века // под ред. Андреева Д.Г. Английский роман ХХ века, 1918-1939. - М., 1965 - 410 с.

10.  Ивашева.В. Литература Великобритании ХХ в. - М., 1984. - 59с.

11.  Михальская Н.П. Вулф Вирджиния // Зарубежные писатели, библиографический словарь, ч.І. - М.: Просвещение, 1997. - 147-151с.

12.  Maccarthy D. Phantasmagoria // Sunday Jites, 1928. October 14. - 7р.

13.  V. Woolf. A Writters Diary, p.72.

14.  http://polysphere. freenet. Kg/no1/PSF1A14/htm

15.  http://www.library. bu/shpargalka/belarus/biography/001/bgr-003. htm


[1] Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О.Галича. – Київ: Либідь, 2001. – С.392.

[2] Аникин Б., Михальская Н. История английской литературы. М., 1997. – 376с.

[3] В.Ивашева. Литература Великобритании ХХ в. – М., 1984. – 59с.

[4] Вірджинія Вулф. Власний простір. – 24с.

[5] Берковский Н.Я. Статьи и лекции по зарубежной литературе. СПб, 2002. – 184с.

[6] Вирджиния Вулф. Эссе. – М., 2002. – 19с.

[7] Ганиева Е. Вступительная статья // Вулф Вирджиния. Избранное. – М.: Художественная литература, 1989. – 3с.

[8] Вірджинія Вулф. Вибрані твори. – К.: Фоліо, 2005. – 259с.

[9] Maccarthy D. Phantasmagoria // Sunday Jites, 1928. October 14. – P.7.

[10] Михальская Н.П. Вулф Вирджиния // Зарубежные писатели, библиографический словарь, ч.І. – М.: Просвещение, 1997. – С.147

[11] http://www.library.bu/shpargalka/belarus/biography/001/bgr-003.htm

[12] Там же.

[13] http://polysphere.freenet.Kg/no1/PSF1A14.htm

[14] Аникин Б., Михальская Н. История английской литературы. – М., 1997. – 391с.

[15] Вірджинія Вулф. Вибрані твори. – К.: Фоліо, 2005. – 144с.

[16] Там же. – 148с.

[17] Там же. – 151с.

[18] Там же. – 156с.

[19] Там же. – 160с.

[20] Там же. – 269с.

[21] Аллен У. Традиция и мечта. – М., 1970. – 32с.

[22] Жантиева Д.Б. Вирджиния Вулф // В кн.: Жантиева Д.Б. Английский роман ХХ века, 1918-1939. – М., 1965. – 239с.

[23] Вірджинія Вулф. Вибрані твори. – К.: Фоліо, 2005. – 174 с.

[24] Там же – 219с.

[25] http://polysphere.freenet.Kg/no1/PSF1A14/htm


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

рефераты
Новости