рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій  
Курсовая работа: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій

Курсовая работа: Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет “ Львівська політехніка”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту

і міжнародного підприємництва

Розрахункова-графічна робота

на тему “Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій”

http://revolution./rt/elems.cgi?e=311251

Виконав:

студент групи EME-41

Матковський О.А.

Прийняла:

Шуляр Р.В.


ЛЬВІВ-2009


Зміст

1. Вступ

2. Характеристика підприємства

3. Обґрунтування вибору запропонованого виду ЗЕО для ринку конкретної країни

4. Метод здійснення ЗЕД

5. Встановлення контактів із іноземним партнером

6. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту

7. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів і конкурентний лист

8. Висновок

9. Список використаної літератури


Вступ

http://revolution./rt/elems.cgi?e=311251

Темою даної розрахунково-графічної роботи є підготовка, укладання та виконання конкретного зовнішньоторгового контракту. В даній роботі розглядається операція “імпорт сталі”.

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головним чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілого. Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різних країн.

У даній роботі буде розглядатися два типи зовнішньоекономічних комерційних операцій: імпорт і науково-виробнича кооперація. Також одним із завдань даної роботи є порівняння обох операцій і вибір найоптимальнішої з них.

Будь-який вид зовнішньоекономічної операції супроводжується здійсненням комерційної діяльності. Ці операції обслуговують обмін матеріальними цінностями та послугами. Для здійснення обміну необхідно привести певні взаємопов’язані дії:

-  Знайти покупця(експорт) або продавця(імпорт);

-  Укласти з ним договір, у якому обумовлюються всі умови: товар, ціна, кількість, якість, строки поставки і т.д.;

-  Виконати договір: експортер повинен підготувати товар для поставки, доставити товар, а імпортер повинен прийняти товар, здійснити розрахунки за отриманий товар.

Імпортні операції відносяться до основних зовнішньоторгових операцій. Суть цієї операції полягає в закупівлі та ввезені іноземних товарів для реалізації їх на внутрішньому ринку країни-імпортера або виробниче споживання підприємством-імпортером. Така операція вважається здійсненою, якщо товар після виконання певних митних процедур, пропустили через митний кордон України для наступного використання або продажу на митній території України. При здійсненні операції імпорту в Україні використовується вид митного режиму: випуск товарів у вільний обіг. Це митний режим за яким товари, які ввезені на митну територію держави, залишаються постійно на цій території без зобов’язання про їх вивезення з цієї території. Даний режим передбачає сплату мит, податків і зборів.          311251

Методом здійснення запропонованої імпортної операції є прямий продаж – передбачає встановлення прямих зв’язків між виробником та кінцевим споживачем, тобто поставку товарів безпосередньому кінцевому споживачу та закупку товарів безпосередньо у виробника на підставі договору купівлі-продажу.

Запропонованою альтернативною операцією є науково-виробнича кооперація, що представляє собою виконання наукових досліджень, створення нових виробів, розроблення технічних вимог та документації між двома компаніями з метою економії матеріальних і людських ресурсів.

Аналізуючи стан імпортних операцій та світової торгівлі в цілому, потрібно зазначити, що зовнішня торгівля є надзвичайно динамічною. Це зумовлено розвитком спеціалізації та кооперування виробництва у світовому масштабі, а також темпами розвитку нових індустріальних країн. Панівні позиції у світовій торгівлі посідають розвинуті країни, такі як США, Японія, Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Канада. Сьогодні в міжнародному товаристві суттєво скорочується питома вага сировини і різко підвищується частка готових виробів. В цілому у товарній структурі світового експорту 2/3 складає продукція обробної промисловості, при чому її питома вага зростає і лише1/3 це сировина і продовольчі товари.


1. Характеристика підприємства

В основі даної роботи лежить дослідження імпорту сталі для Холдингової компанії “Автокраз”. Дальше буде наведена коротка характеристика про цей холдинг.

Профіль діяльності: полягає у створення вантажних автомобілів для цивільного і воєнного секторів. У цивільному секторі представлені автомобілі типу самоскиди, бортові вантажні автомобілів, вантажні автомобілі-шасі, сідельні тягачі, лісовози, спецтехніка, причепи. У воєнному секторі представлені вантажні бортові автомобілі, автомобілі-шасі, сідельні тягачі і спецтехніка. Також налагоджене виробництво запчастин до кожного виду автомобілів. Основні сегменти ринку, на які орієнтована розробка та випуск автомобілів КрАЗ: будівництво, дорожнє і комунальне господарство, 
гірничодобувна промисловість, лісозаготівельні машини, промисловість, нафтогазовий комплекс, збройні сили, служби щодо усунення надзвичайних ситуацій. За час існування торговельної марки КрАЗ (з 1959 року) з конвеєра заводу зійшло більше 800 000 одиниць автомобільної техніки, що характеризуються високою надійністю і якістю, яка підтверджена чисельними міжнародними сертифікатами і конкурсами. Система управління якістю ХК "АвтоКрАЗ" сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000. Продукція Холдингової Компанії "АвтоКрАЗ" реалізується в більш ніж 30 країнах світу.

Форма власності: за часів СРСР це було державне підприємство. В 1994 році підприємство перетворилося як відкрите акціонерне товариство. В 1996 році була створена холдингова компанія “АвтоКраз”. В 1999 році з приходом нового інвестора СП “Мега-моторс”, який викупив частину акцій ХК ”АвтоКраз”, розпочався новий етап розвитку компанії. Дана холдингова компанія представляє собою відкрите акціонерне товариство, яке володіє, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій дев’яти корпоративних підприємств(Херсонський завод карданних валів, Камянецько-Подільський агрегатний завод, Зовнішньоторговельне фірма Краз, Сімферопольський завод авто рулів, завод “ТАПАЗ”, Токмацький ковальсько-штампувальний завод, Ужгородський Турбогаз, Авторадіатор.)

Правовий стан: так як холдингова компанія, що представляє собою відкрите акціонерне товариство, вона має статутний фонд, що сформований  за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій, а також додаткових вкладів у формі майна,коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової організації. Частка у формі майна,коштів та нематеріальних активів не повинна перевищувати 20% статутного фонду холдингової організації. Під час вирішення різноманітних питань скликаються збори акціонерів. Статутом холдингової організації встановлюються обмеження щодо правочиннів, які мають право вчиняти органи управління, а також випуску цінних паперів. У виключній компетенції загальних зборів є вирішення питань: формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики; визначення напрямів та порядку використання прибутку підприємств; затвердження планів виробничого та соціального розвитку.

Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов’язеннями корпоративного підприємства.

Діяльність компанії базується на основі законодавства України: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України “Про господарські товариства” та іншими законами та нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність холдингових компаній.

Виробничо-господарський та фінансовий стан: на основі даних про фінансову звітність (баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звіт пр. фінансові результати) можна сказати, що компанія може відповідати за усіма своїми довгостроковими і короткостроковими зобов’язеннями, а отже вона є повністю платоспроможна з дстатньою кількістю високо і найліквідніших активів. Протягом останніх 6 років компанія працює стабільно, що підтверджується отриманим в 2006 році першого місця серед 100 компаній України щодо приросту чистого доходу і найкращих темпів економічного росту. Також було відкриті збиральні підприємства в Росії і Вєтнамі, торгові представництва в Польщі, Ємені, Такджикістані, Алжирі, Саудівській Аравії і т.д., отримано ряд вигідних контрактів (серед них наприклад поставка 2200 автомобілів Краз в Ірак). Все це характеризує компанію як потужного виробника і лідера на ринку України і країн Східної Європи, що відповідно є привабливим для співпраці ХК ”АвтоКраз” з різноманітними комерційними структурами.

Стан розвитку галузі та регіону: Українська автомобільна промисловість представлена рядом потужних підприємств такі як: Луцький автомобільний завод, Львівський автобусний завод, Чернівецький автобусний завод, Запорізький автомобільний завод і інші. В України проводиться повний цикл виробництва автомобілів різноманітного призначення, від легкових до автобусів. Це забезпечує наявність відповідної сировини, висококваліфікованої робочої сили, фінансових ресурсів та частково підтримки держави. Це свідчить про високий рівень розвитку галузі, також те що продукція є конкурентоспроможною на світовому і на внутрішньому ринках і на неї існує стабільний попит, що забезпечується нижчою ціною на аналогові моделі інших виробників, високою якістю, сервісним обслуговуванням і забезпеченням усіх необхідних деталей.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

рефераты
Новости