рефераты рефераты
Главная страница > Реферат: Організація і технологія виконання робіт бульдозерами  
Реферат: Організація і технологія виконання робіт бульдозерами
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Реферат: Організація і технологія виконання робіт бульдозерами

Реферат: Організація і технологія виконання робіт бульдозерами

Херсонська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки


ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: Організація і технологія виконання робіт бульдозерами


Випускника: ДНЗ:

«Вище професійне училище № 2 м. Херсона»

Волкова Олександра Володимировича

Професія: слюсар з ремонту автомобілів;

машиніст бульдозера;машиніст

екскаватора одноковшового

Група № 31

Керівник: викладач спецтехнології Савін О.І.

Херсон – 2010


ЗМІСТ

Вступ

1. Призначення й класифікація бульдозерів

2. Конструкція бульдозерів

3. Виробництво земляних робіт бульдозерами

4. Технологія робіт

5. Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера

Перелік використаної літератури


ВСТУП

На сьогоднішній день наша держава без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої будівельної техніки не може конкурувати на світовому ринку. Одним із напрямків розвитку будівельної галузі є використання раціональної техніки та прогресивних технологічних процесів. Тому технічне переоснащення машинобудівної галузі економіки повинне забезпечувати виконання сучасних вимог до технологій виробництва. Насамперед це дотримання оптимальних строків та якісного виконання технологічних операцій досягнення високої продуктивності агрегатів та зменшення питомих енергетичних витрат на виконання будівельних робіт за рахунок розширення використання ресурсоощадних технологій виробництва, збалансованих технологічних комплексів машин, альтернативних джерел енергії та зниження технологічного навантаження на довкілля, створення комфортних умов для роботи працівників.

Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у різних галузях виробництва. Вони широко використовуються в будівництві, землеробстві, тваринництві. З кожним роком вони стають усе складнішими, а їх парк - різноманітнішим. Водночас удосконалюються методи й засоби їх обслуговування та ремонту. Поряд з випуском простих засобів діагностування збільшується виробництво електронних приладів, розробляються перспективні автоматизовані системи та пристрої.

Сьогодні, зміцнення економіки України залежить від рівня кваліфікації кадрів. Машиніст бульдозера повинен досконало знати конструкцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації машин.

Завдання даної роботи полягає у тому, що необхідно охарактеризувати: особливості конструкції робочого обладнання бульдозерів; навести їх технічні характеристики; описати процеси виконання робіт та правила техніки безпеки при виконанні цих робіт.


1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ БУЛЬДОЗЕРІВ

Залежно від потужності й конструкції бульдозери можуть працювати на різних ґрунтах: від болотистих і піщаних до розбірних, висаджених або розпушених порід і руд. Економічно вигідна дальність переміщення ґрунту бульдозером залежить від класу базового трактора, виду й міцності ґрунту й експлуатаційних розумів. Звичайно вона не перевищує 60 м.

При можливості перекосу відвала й достатнім тяговому зусиллі бульдозерами з неповоротним відвалом можна розробляти до 70% всіх видів ґрунтів, включаючи мерзлі й гірські породи, для яких звичайно потрібне попереднє розпушування. Бульдозери з поворотним відвалом мають обмежену галузь застосування. Їх в основному використовують для нарізки терас на косогорах, засипання траншів поперечними ходами й прокладки піонерних доріг. При цьому повернений у плані відвал дає деякі переваг. Положення центра тиску базових тракторів не дозволяє використовувати відвал, повернений у плані на кут менш 60° від поздовжньої осі. У зв'язку із цим безперервний схід ґрунту убік не забезпечується й тому робота безперервними поздовжніми ходами практично не дає ефекту. До 90-95% години такі бульдозери працюють із прямою установкою відвала.

Бульдозери класифікують по призначенню, номінальному тяговому зусиллю й різним конструктивним ознакам.

По призначенню розрізняють бульдозери загального призначення й спеціальні.

Бульдозери загального призначення виконують копання й розробку ґрунтів, порід і матеріалів у середніх ґрунтові (супіщані, суглинні й глинисті ґрунти, тріщинуваті сланці, легкі вапняки, мергелі й т.п.) і помірних кліматичних умовах з температурою навколишнього повітря від —40 до +40° С. Найчастіше їх постачають неповоротним у горизонтальній площині відвалом. Поворотним відвалом обладнають в основному легкі й малогабаритні трактори.

Спеціальні бульдозери призначені для виконання таких робіт, як прокладка шляхів і піонерних доріг, згрібання торфу, розрівнювання кавальєрів, підземна або підводна розробка матеріалів, розробка легків матеріалів типу вугілля й ін., а також для роботи в особливих кліматичні й експлуатаційних усло виях (при низьких негативних температурах до —60° С, тропічній вологості й температурі до +60° С, у сухому й печені кліматі пустель, у небезпечних і загазованих місцях, на ґрунтах зі зниженою несучою здатністю й т.д.). На спеціальних бульдозерах використовують відвали різних типів, що відповідають їхньому призначенню. Деякі відвали дозволяють економічно вигідно працювати при дальності переміщення більше 100 м.

Типи відвалів бульдозерів

 

а – неповоротний;

 

б — поворотний;

 

в— напівсферичний;


 

г — універсальний (путепрокладочний);

 д — з амортизаторами (для штовхання скреперів);

е сферичний

По номінальному тяговому зусиллю бульдозери й розпушувачи підрозділяють на надважкі - з номінальним тяговим зусиллям більше 300 кн, важкі - 200-300 кн, середні- 135-200 кн, легкі - 25-135 кн і дуже легкі - менш 25 кн. Номінальне тягове зусилля залежить від маси базового трактора.

По конструктивних ознаках бульдозери класифікують по типу ходової частини, робочих органів, рам і керуванню.

По ходовій частині розрізняють бульдозери гусеничні й колісні. Останні застосовують рідко.

По типу робочого органа (Рис.1) розрізняють бульдозери:

з неповоротним відвалом (звичайно їх називають просто бульдозерами або бульдозерами із прямим відвалом), що встановлений перпендикулярно поздовжньої осі машини й не може повертатися в плані;

з неповоротним напівсферичним відвалом, бічні частини якого встановлені під невеликим кутом до лобової поверхні;

з неповоротним сферичним відвалом, що складається із трьох приблизно рівних частин, установлених одна до іншої під кутом близько 15°;

з неповоротним посиленим відвалом, обладнаним амортизаторами для зменшення ударних навантажень при штовханні скреперів;

по положенню в горизонтальній площині під кутом до поздовжньої осі машини або перпендикулярно до неї.

Існують також відвали інших типів, використовувані для специфічних робіт, але вони поширені значно менше. Наприклад, відомі відвали із щелепним гідрокерованим захопленням для переміщення сипучих матеріалів на більші відстані або під водою; із двома відвальними поверхнями для роботи переднім і заднім ходом; з відвальною поверхнею убік машини для роботи від стінки; перевертаються для роботи на собе й від собе; з убудованими по краях гідрокерованими зубами для роботи в лісовій і іншій тяжкій умовах; з відбійним брусом зверху, колуном і загостреним ножем для розчищення місцевості від дерев і чагарнику; з подовженою відвальною поверхнею для переміщення вугілля й інших сипучих матеріалів, бульдозери на базі двох з'єднаних між собою важільною системою гусеничних тракторів з одним загальним відвалом не одержали поширення внаслідок малої прохідності й недостатньої універсальності й маневреності.

Найпоширеніші в наш час бульдозери з напівсферичним неповоротним відвалом і механізмом перекосу.

По типу рами розрізняють бульдозери із захоплюючою й внутрішньою рамою. Внутрішню раму використовують для бульдозерів-штовхачів, для грунтів твердість яких повинна бути підвищеною.

По типу механізму керування розрізняють бульдозери з гідравлічним і канатно-блоковим керуванням. Керування останнього типу в наш час майже не використовують. Автоматизоване керування бульдозерами застосовують в основному на планувальних роботах.

З метою розширення області застосування бульдозери оснащують додатковим швидкознімним устаткуванням: розпушувальними зубами, укісниками, відкрилками, поширювачами, подовжувачами, канавними наставками, лижами, вилами й т.д. В певних умовах найбільш ефективні відкрилки, подовжувачі й поширювачі.

Визначальним фактором у використанні різних видів змінного додаткового встаткування до бульдозерів є обсяг специфічних робіт і можливість швидкої установки й демонтажу цього встаткування без переїздів.

Галузь застосування бульдозерів може характеризуватися відношенням тягового зусилля до довжини ріжучої кромки й можливого (по перекиданню) вертикального зусилля до опорної площі ножів. Використання гидравлічно-керованого з кабіни механизма перекосу відвала забезпечує підвищення цих показників.

Найбільш широку галузь застосування мають бульдозери з неповоротним відвалом напівсферичного типу, які забезпечують високі питомі показники по тязі й заглублению при роботах на високозвя’зних ґрунтах. Внаслідок більших навантажень на передні ковзанки ходової частини трактора й зниження річної експлуатаційної продуктивності обмежене застосування бульдозерів зі сферичним відвалом.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6

рефераты
Новости