рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"  
Дипломная работа: Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"

Дипломная работа: Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"

Вступ

Будь-яке підприємство, фірма, організація має свою організаційну структуру. Ця структура многомірна й може бути розчленована на кілька взаємозалежних підструктур, які можна розглядати як самостійні структури: структура керування виробництвом, кадрова структура, маркетингової, фінансово-економічної, інформаційні структури. Всі вони перебувають у тісній взаємодії й саме їхня сукупність і створює організаційну структуру підприємства. Одне з найважливіших місць у цій структурі займає інформаційна система.

У принципі, будь-яку систему керування можна представити як інформаційну систему з різними інформаційними потоками у вигляді документів, розпоряджень, запитів, що звертаються усередині організації, що виходять або входять із зовнішнього середовища.

В останні десятиліття різко збільшився обсяг інформації в суспільстві взагалі й інформації, використовуваної на підприємстві зокрема. Це пов'язане зі зростаючими темпами розвитку науки й техніки, появою нових технологій, швидкою їхньою змінюваністю. На ринках сировини й продукції зложилися умови, що вимагають постійного спостереження за станом ринку, його змінами, тенденціями його розвитку, необхідно вміти передбачати подальший розвиток ситуації й бути готовим до зміни стратегії, стилю діяльності, технології виробництва для найшвидшого пристосування до нових зовнішніх умов.

Крім того, на більших підприємствах з більшими оборотами продукції й чисельністю працівників існує необхідність обліку й контролю великого обсягу фінансової, виробничої, кадрової, закупівельно-збутової, маркетингової інформації.

У зв'язку із цим з'являється необхідність створення автоматизованих систем збору, обробки, зберігання інформації. Вони повинні полегшити процес роботи з інформацією, що циркулює на підприємстві.

Поява комп'ютерної техніки дозволяє створити подібні системи. На сучасних підприємствах практично вся робота з інформацією автоматизована. Але крім автоматизації актуальним залишається питання про грамотну побудову структури інформаційної системи, оптимізації інформаційних потоків, відсівання непотрібної інформації, спрощення пошуку й одержання необхідної. Наявність гарно налагодженої автоматизованої інформаційної системи на підприємстві значно спрощує процес керування підприємством. Вона дозволяє вчасно зібрати, відсортувати, обробити необхідну інформацію й прийняти вірне рішення. Іноді, не вчасно ухвалене рішення, через недолік або несвоєчасне надходження інформації може привести до загибелі підприємства. Тому необхідно приділяти велику увагу створенню й підтримці ефективного функціонування інформаційної системи підприємства.


1. Характеристика об'єкту дослідження

1.1 Структура підприємства «Newtone»

Компанія CST-іnvest (Підприємство зв’язку Newtone є представником компанії CST-invest) – новий оператор в області стільникового зв'язку України. Висококваліфіковані фахівці компанії, оцінивши існуючий ринок бездротових технологій доступу, визнали CDMA2000–1Х як найбільш надійний, економічно ефективний і високоякісний стандарт стільникового зв'язку. Використовуючи переваги стандарту CDMA2000–1X, підприємство сподівається стати одним із провідних операторів стільникового зв'язку на ринку України.

Code Dіvіsіon Multіple Access (СDMA) – система множинного доступу з кодовим поділом – одна із самих перспективних технологій зв'язку. Десятиліття назад ця технологія використалася тільки у військовому зв'язку, а сьогодні відома всім як глобальний цифровий стандарт для комерційних систем комунікацій.

CST-іnvest засновано в 1994 році групою молодих фахівців. В 1996–1997 р.г. компанією CST-іnvest були проведені роботи із проектування й установки локальних комп'ютерних мереж для найбільших індустріальних підприємств у Дніпропетровській області. Починаючи з 1998 р. інтереси компанії були спрямовані до українського ринку стільникового зв'язку. Це був початок діяльності CST-іnvest у сфері телекомунікацій.

У липні 2001 р. року компанією CST-іnvest була отримана ліцензія на надання послуг телефонного зв'язку на території м. Дніпропетровська й Дніпропетровської області, видана Державним комітетом зв'язку й інформатизації України. Тоді ж була отримана ліцензія на використання радіочастот на території м. Дніпропетровська й області.

Компанія CST-іnvest і компанія Motorola Іnc. підписали контракт на установку мережі стільникового зв'язку третього покоління стандарту CDMA2000–1X. у м. Дніпропетровськ. Це друга система стільникового зв'язку 3-го покоління, яка установлена в Європі й перша в Україні.

Абоненти мережі NewTone одержують унікальну можливість одними з перших в усьому світі стати користувачами самого прогресивного стандарту CDMA2000–1X.

На сьогоднішній день налічується більше 120 млн. абонентів мереж CDMA.

1.2 Опис інформаційних систем підприємства «Newtone»

У зв'язку з тим, що компанія «Newtone», починаючи з кінця 2003 року почала робити підключення абонентів до мобільних терміналів, з'явилася необхідність у контролі поставок, продажів, аналізу товару в наявності, облік браку. Ці функції має виконувати така інформаційна система.

Компанія існує ледве більше двох років, тому всі сили програмістів були спрямовані на написання програм для контролю працездатності апаратури й моніторингу всіх неполадок. Розроблено програму для менеджерів підрозділів з метою обміну інформацією. Надалі було розроблено ряд програм для бухгалтерії, у зв'язку з необхідністю керування рахунками, ведення бухгалтерського обліку, забезпечення зв'язку й грошових переказів між головним офісом і дилерами компанії.

Одна з таких великих програм називається «R+».

Впровадження інформаційної системи «R+» сприяло:

одержанню більше раціональних варіантів рішення управлінських завдань за рахунок впровадження математичних методів й інтелектуальних систем;

звільненню працівників від рутинної роботи за рахунок її автоматизації;

забезпеченню вірогідності інформації;

заміні паперових носіїв даних на магнітні диски або стрічки, що приводить до більше раціональної організації переробки інформації на комп'ютері й зниженню обсягів документів на папері;

удосконалюванню структури потоків інформації й системи документообігу у фірмі;

зменшенню витрат на виробництво продукції й послуг;

наданню споживачам унікальних послуг;

пошуку нових ринкових ніш;

прив'язці до фірми покупців і постачальників за рахунок надання їм різних знижок і послуг.

Основні процеси, що забезпечують роботу інформаційних систем підприємства:

введення інформації із зовнішніх або внутрішніх джерел;

обробка вхідної інформації й подання її в зручному виді;

висновок інформації для подання споживачам або передачі в іншу систему;

зворотній зв'язок – це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації.

Інформаційна система визначається наступними властивостями:

будь-яка інформаційна система може бути піддана аналізу, побудована й керована на основі загальних принципів побудови систем;

інформаційна система є динамічною й що розвивається;

при побудові інформаційної системи необхідно використати системний підхід;

вихідною продукцією інформаційної системи є інформація, на основі якої приймаються рішення;

При визначенні можливості комп'ютерної інформаційної системи для підтримки прийняття рішень варто враховувати:

структурованість розв'язуваних управлінських завдань;

рівень ієрархії керування фірмою, на якому рішення повинне бути прийняте;

приналежність розв'язуваного завдання до тієї або іншої функціональної сфери бізнесу;

вид використовуваної інформаційної технології.

Створення й використання інформаційних систем [1], які є на підприємстві, націлені на рішення наступних завдань:

1. Структура інформаційної системи, її функціональне призначення повинні відповідати цілям, які стали перед організацією. У даній фірмі – ефективний бізнес.

2. Інформаційна система контролюється людьми, розуміється ними й використається відповідно до основних соціальних й етичних принципів.

3. Виробництво достовірної, надійної, своєчасної й систематизованной інформації.

Інформаційна система є частиною організації, а ключові елементи будь-якої організації – структура й органи керування, стандартні процедури, персонал, субкультура.

Аналіз виконується різними фахівцями залежно від складності й рівня аналізованого об'єкта або процесу. Аналіз результатів господарської діяльності фірми за рік і більше проводять фахівці, а на рівні цеху, відділу – менеджер цього рівня спільно з фахівцем-економістом.

1.3 Аналіз існуючих інформаційних систем

Система взаємодії класу бізнес – бізнес (busіness to – busіness, B2B).

Системи В2B служать для оптимізації взаємодії між діловими партнерами і є потужним інструментом автоматизації бізнесів-процесів. Вони забезпечують єдине інформаційне середовище при взаємодії партнерів незалежно від їхнього географічного розташування й можуть використатися для рішення самого широкого кола завдань.

Наприклад, системи В2B, вибудувані за схемою «виробник – дистриб'ютор – дилер» дозволяють одержувати безперебійну інформацію про поставки, запаси продукції на складах; наявності або відсутності товарів у цей момент часу; розміщати замовлення й стежити за ходом їхнього виконання. Системи В2B [2], вибудувані за схемою «готелю – авіакомпанії – туроператор – турагентства» дозволяють одержувати безперебійну інформацію про наявність місць і квитків і здійснювати їхнє бронювання.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

рефераты
Новости