рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проектування офісу по ремонту ЕОМ  
Курсовая работа: Проектування офісу по ремонту ЕОМ
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проектування офісу по ремонту ЕОМ

Курсовая работа: Проектування офісу по ремонту ЕОМ

ЗМІСТ

Вступ

1. Графічне моделювання офісу Ремонт ЕОМ

1.1 Початкові дані для проектування офісу

1.2 Опис призначення офісу та його програмне забезпечення

1.3 Співробітники офісу

1.4 Альтернативне комп'ютерне устаткування. Критерії вибору однієї з альтернатив

1.5 План офісу і його об'ємне зображення

1.5.1 План офісу з указівкою розмірів

1.5.2 Об'ємне проектування будинку

1.5.3 Інтер'єр усіх кімнат

1.5.4 Територія проектованого будинку

1.6 Електропостачання офісу

1.6.1 Місце розміщення в офісі електротехнічної арматури

1.6.2 Схема електропостачання

1.6.3 Розрахунок кабельної продукції для електропостачання

1.6.4 Розрахунок струму в окремих частинах схеми електропостачання

1.6.5 Розрахунок споживаної електроенергії в середньому за день і за місяць. Оплата електроенергії

1.7 Висновки щодо проекту офісу

2 Математичне моделювання

2.1 Завдання 1.1

2.2 Завдання 1.2

2.3 Завдання 2.1

2.4 Завдання 2.2

Висновок

Список використовуваних джерел

Додаток – Презентація проектованого офісу


ВСТУП

Відомо, що за останні десятиліття в багатьох сферах людської діяльності явно простежується величезний прорив у розвитку науки й техніки. У діяльності людини, по геометричній прогресії, впроваджується комп'ютеризація й автоматизація.

Різні можливості й границі застосування обчислювальної техніки для автоматизації проектування визначаються рівнем формалізації науково-технічних знань у конкретній галузі. Чим глибше розроблена теорія того або іншого класу технічних систем, тим більші можливості об'єктивно існують для автоматизації процесу їхнього проектування.

Під автоматизацією проектування розуміють систематичне застосування ЕОМ у процесі проектування при науково обґрунтованому розподілі функцій між проектувальником й ЕОМ і науково обґрунтованому рішення задач.

Ціль автоматизації - підвищити якість проектування, знизити матеріальні витрати на нього, скоротити строки проектування й ліквідувати зріст числа інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням.

Проектування являє собою цілеспрямовану послідовність дій по реалізації проектних рішень, що приводять до створення опису об'єкта проектування, достатнього для виготовлення об'єкта і його експлуатації в заданих умовах.

Особливістю автоматизованого проектування є те, що в ході проектування відбувається постійний діалог людини з ЕОМ в процесі створення опису об’єкта [1, 2, 5].

Дана курсова робота присвячена автоматизованому проектуванню складних систем, які характеризуються ієрархією, різноманіттям зв'язків між елементами, багаторазовою зміною стану, множиною показників якості й критеріїв. Окремі частини складних систем можуть розглядатися як система.

Для вивчення й проектування систем використають:

·  математичне моделювання (заміна реальної системи її математичним описом на різних рівнях абстракції), що значно скорочує витрати на створення моделей - проводиться на ЕОМ без додаткових приладів;

·  геометричне моделювання (процес побудови форми об'єкта - поступова її деталізація в міру розвитку ідей розроблювача), що реалізується за допомогою САПР й являє собою роботу з формами в тривимірному просторі;

·  фізичне моделювання (макетування); що є альтернативою математичному.

Модулювання - дослідження яких-небудь явищ, чи процесів систем об'єктів шляхом побудови і вивчення їхніх моделей.

Задачею даної курсової роботи є автоматизування розрахункових задач проектування (рішення систем рівнянь, побудова графіків залежності, оптимізація, моделі об'єктів) і графічне проектування офісу на підставі вихідних даних (розміри офісу, його устаткування та напрямок діяльності), програмне забезпечення, що буде використано для реалізації роботи: MS Excel, MathCAD, 3D Home Architect 8.0 Delux.

Актуальність проекту - проекту полягає у тому, що, проектування розвиває абстрактне та наочне мислення згідно з сучасними потребами суспільства, а також даний проект можна використовувати в якості прикладу для наступних студентів


1. ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ

1.1 Початкові дані для проектування офісу

Діяльність офісу Ремонт ЕОМ
Кількість комп'ютерів 3
Кількість принтерів 2
Блоки безперебійного живлення 1
Кількість сканерів 2
Модем +
Телевізор (підключення до ЕОМ) -
Кондиціонер -
Музичний центр +
Осцилограф (підключення до ЕОМ) +
Корисна площа офісу (кв.м) 25
Завдання 1.1 1
Завдання 1.2 30
Завдання 2.1 (А,Б, варіант) Ємність для поливу газона 15
Завдання 2.2 5

1.2 Опис призначення офісу і його програмне забезпечення

На підставі вихідних даних можна припустити, що в офісі може працювати З чоловіка. Так як ця установа призначена для роботи в сфері програмування, то необхідні наступні кадри: два спеціаліста по ремонту ЕОМ та менеджер.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости