рефераты рефераты
Главная страница > Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів  
Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация
 
Статистика
рефераты
Последние новости

Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів

Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів

2

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

Курсова робота

з експертизи непродовольчих товарів

на тему:

„Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів”

(на матеріалах магазину „Астера” м. Полтава )

Виконала

Студентка групи

Науковий керівник:

Професор кафедри Козьмич Д.І

Полтава 2007

ПЛАН

Вступ

1. Значення експертизи для підвищення якості товарів.

2. Класифікація та групова характеристика асортименту косметичних товарів.

Класифікація і асортимент засобів для догляду за шкірою.

Класифікація засобів для догляду за волоссям

Засоби для укладання, завивки і збереження зачіски

Декоративна косметика

Засоби для губ

Засоби для догляду за нігтями

3. Аналіз нормативно - технічної документації, що регламентує якість косметичних товарів.

4. Вимоги до якості імпортних косметичних товарів.

Вимоги до пакування, маркування, транспортування, зберігання.

5. Характеристика дефектів косметичних товарів.

6. Організація та порядок проведення експертизи якості косметичних товарів.

7. Аналіз результатів експертизи якості на матеріалах магазину „Астера”.

Висновки та пропозиції

Використана література

Додатки

ВСТУП

Косметика - наука про красоту, мистецтво збереження тіла, а також обличчя молодим, гарним, здоровим. Пройшовши багатовіковий шлях, в наш час вона займає поважне місце як істинна наука, яка займається здоров'ям та красивим зовнішнім виглядом людини.

Слово „косметика” походить від грецького слова „космет”. Так називалися рабині, які прикрашали тіло та обличчя жінок Риму.

Косметикою займалися народи майже всіх країн на різних етапах свого історичного розвитку. Батьківщиною сучасної косметики прийнято вважати Схід. Історія донесла до нас через три тисячоліття у всій своїй неповторній красі облік єгипетської цариці Нефертіті, - її скульптурне зображення. Видно, що малюнок роту, брів, очей підкреслені гримом, підфарбовані нігті. Використання гриму як жінками, так і чоловіками було вимогою етикету.

Першими людьми, які займалися приготуванням косметики - масла, пудри, барвники, були жерці. Перший письмовий документ, в якому містився перелік свого роду косметичних правил, являється папірус Еберса. тут детально описано, як потрібно вмиватися миртовим, оливковим та кунжутним маслом, яке завозилося з Палестини, Аравії, Африки.

Відомо, що рецептами по приготуванню пудрі, білил, рум'ян, губної помади, які були написані царицею Клеопатрою, користуються і після її смерті.

За останні роки спостерігається тенденція розвитку парфумерно - косметичного ринку, роблячи акцент на здоров'я споживачів, індивідуалізацію і багатофункціональність косметики, створення нових сегментів ринку.

Товарознавча експертиза - особливий вид діяльності, що ґрунтується на знаннях про товар і спрямований на всебічне оцінювання товарів.

Експертиза - є дуже важливим елементом в формуванні ринку непродовольчих товарів, стимулює його розвиток і конкурентоспроможність. Проведення експертизи дозволяє виявити фальсифіковані та неякісні товари, захистити споживачів від підробок та товарів невідомого походження, сумнівного виробництва.

Метою даної курсової роботи є аналіз оцінки якості та проведення товарознавчої експертизи косметичних виробів. Для цього потрібно розглянути наступні питання:

Ш Охарактеризувати значення експертизи товарів для підвищення якості товарів;

Ш Провести класифікацію і групову характеристику асортименту косметичних товарів;

Ш Проаналізувати нормативно - технічну документацію, що регламентує якість косметичних товарів;

Ш Вивчити вимоги до якості косметичних товарів;

Ш Оглянути дефекти косметичних товарів;

Ш Організація та проведення експертизи якості косметичних товарів;

Ш Зробити висновки і пропозиції за результатами досліджень.

1. Значення експертизи для підвищення якості товарів.

За останні роки відбулося насичення внутрішнього ринку країни різноманітними товарами вітчизняного та закордонного виробництва, що призвело до падіння напруги споживацького попиту. В цих умовах різко зросли вимоги до якості продукції, правил гарантійного і післягарантійного обслуговування, не-шкідливості та безпеки продукції для споживача і навколишнього середовища. За такою кон'юнктурою ринку, що склалася останніми роками, стратегічним напрямом підприємницької діяль-ності є зростання якості товарів і зниження витрат виробництва. І є важливо і актуально, враховуючи те, що з прийняттям Закону України "Про захист прав споживачів" суми виплат споживачам і гарантією та у випадку заподіяння шкоди неякісними товара-ми досягли значних розмірів.

Найважливішою ознакою нашої економіки є випуск високоякісних і конкурентноздатних товарів.

Під час вирішення проблеми підвищення якості необхідно приховувати структуру, взаємозв'язки і фактори, що визначають якість виробів, виробництва, фірми і суспільства в цілому.

Ці взаємозв'язки представлені у вигляді "піраміди якості". Формування якості починається з розробки моделі і поставки продукції на виробництво. Підвищення якості продукції на цьому етапі забезпечує більш раціональне використання виробничих потужностей, прискорює її реалізацію, знижує ні прати від браку.

На етапі обігу підвищення якості продукції проявляється у зниженні витрат на її реалізацію і зберігання, зменшенні транс-портних витрат.

Під час експлуатації продукції високої якості знижуються її експлуатаційні витрати, покращуються умови та безпеки і праці.

Проте вирішити проблему підвищення якості окремим вироб-ництвам і підприємствам дуже складно, через те, що на якість впливають не тільки внутрішні (внутрішньовиробничі), але й зовнішні фактори, які одержали назву "якість суспільства". Без вдосконалення всіх елементів, що входять у блок "якість, суспільство і ви", важко розраховувати на високу якість продукції. В той же час високоякісна продукція гарантує успіх фірмі, підприємству, а це і у свою чергу призведе до успіху суспільства.

Для об'єктивного оціню-вання якості вітчизняних і імпортних товарів необхідні спеціалізо-вані організації з експертизи товарів, які можуть зробити компе-тентний висновок про якість партії товарів, які закуповуються, ви-значити їх вартість, походження, конкурентоспроможність. Вирішенню поставлених перед експертом завдань допомагає досвід, розумінню сутності проблеми, інтуїція фахівця.

"Експертиза" (походить від латинського ехреrtus дослід-ний) -- це дослідження будь-якого питання чи об'єкта, яке вима-гає спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку.

Експертиза товарів як специфічний вид діяльності являє со-бою випробування, дослідження якості (споживчих властивос-тей, нешкідливості, безпечності харчової цінності тощо, кількості та відповідності умовам нормативної документації, умовам дого-вору партії (або окремого товару) з поданням мотивованого, об'єктивного, кваліфікованого висновку.

Виділення цього напряму експертної діяльності в самостійну галузь відбулося на початку 90-х років XX століття, що пов'яза-но з розвитком промислового виробництва товарів і ринкових відносин. Внаслідок цього виникла необхідність глибокого дослідження товару як об'єкта комерційної діяльності і оціню-вання властивостей товарів.

Дуже часто термін "експертиза" ототожнюється з терміном "контроль", що є невірним. Експертиза відрізняється від контролю якості продукції або товарів сферою застосування, суб'єктами проведення експертизи, кінцевими результатами.

Після завершення експертизи складається акт експертизи, тобто результатом експертизи є письмовий обґрунтований вис-новок, за який експерт несе юридичну відповідальність.

До експертних організацій, які уповноважені проводити екс-пертизу кількості і якості товарів та здійснювати незалежні това-рознавчі експертизи в Україні, належать Торгово-промислова палата, центри метрології і стандартизації Держстандарту Украї-ни, державні структури у справах захисту прав споживачів Держ-стандарту України, Гігієнічний центр та структури Міністерства охорони здоров'я України, деякі громадські організації, діяль-ність яких пов'язана з контролем за якістю товарів.

Проведення експертизи доручається виключно експертам, спеціалістам, вченим, які володіють спеціальними професійними знаннями, мають відповідну високу теоретичну підготовку, до-статній життєвий досвід, збагачений практикою за своїм фахом.

Під час проведення контролю за якістю і безпекою продукції і товару кінцевим результатом роботи є:

· на виробничих підприємствах -- посвідчення про якість;

· в торгівлі і під час проведення сертифікації -- сертифікати відповідності, гігієнічні, санітарні, ветеринарно-санітарні, екологічні;

· при проведенні інших видів контролю -- акти перевірки.

Для проведення експертизи на сучасному рівні необхідно зна-ти мету, завдання, що висуваються перед експертизою.

Експертиза споживчих товарів передбачає вивчення і визначення основних споживних властивостей товарів, їх змін в процесі виробництва, транспортування, зберігання, реалізації; відповідності визначених, передбаче-них заявками показників вимогам нормативної документації. Виходячи із визначеного, завданнями експертизи товарів є:

· проведення експертизи кількості і якості товарів виробни-чо-технічного призначення та товарів народного споживання з визначенням відповідності даним товаросупровідної докумен-тації постачальника;

· визначення відповідності встановлених показників якості документальним даним і даним нормативної документації;

· визначення відповідності упакування, маркування передба-ченим вимогам нормативної документації, контрактів;

· проведення ідентифікації товару з визначенням ступеню йо-го придатності до споживання; відповідності виду, різновиду, найменування, градації за якістю;

· визначення причин зниження якості товарів у процесі ви-робництва, транспортування, зберігання;

· визначення відповідності якості і вартості товару;

· відповідність товару штриховому коду, коду товарної но-менклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);

· визначення країни походження товару;

· проведення пошуку необхідної інформації і використання її в експертній діяльності;

· аналіз отриманих даних під час експертизи, їх оцінка, скла- дання висновку.

Експертизи поділяють на попередні, додаткові, повторні, комплексні.

Додаткова експертиза -- експертиза, яка проводиться внас-лідок недостатньо повного експертного дослідження товарів, до-кументів та інших матеріалів; виникнення нових питань, які не бу-ли поставлені при проведенні первинної експертизи. Така експер-тиза може бути призначена, наприклад, у разі появи нових доку-ментів, які не були подані експерту визначально, необхідності про-ведення експертизи якості після первинної експертизи кількості то-вару тощо. В усіх випадках додаткові експертизи проводяться з тих питань, які не були висвітлені в основній експертизі.

Додаткова експертиза доручається експерту, який проводив первинну експертизу. При проведенні додаткової експертизи ек-сперт вивчає питання, які не були досліджені при первинній екс-пертизі. Результати її оформляються окремим актом, який допов-нює акт первинної експертизи.

Повторна експертиза проводиться при виникненні незгоди між зацікавленими сторонами в оцінці висновку з первинної екс-пертизи.

Зацікавлені сторони обґрунтовують підстави для проведення повторної експертизи. Для її проведення призначається інший ек-сперт або експертна комісія, до складу якої повинні входити екс-перти. Об'єктом дослідження завжди виступає тільки той товар, який був поданий експертизі первинно, досліджуються ті ж самі властивості товару, при потребі доповнюються новими. Резуль-тати повторної експертизи вважаються остаточними, якщо вони співпадають з результатами первинної експертизи.

Підставами для проведення експертизи є сумніви заявника екс-пертизи в об'єктивності, точності, повноті проведення експерти-зи, достовірності результатів, компетентності, матеріальній заці-кавленості експерта, при виявленні інформаційної і товарної фальсифікації, протиріч у висновку експерта, а також в доказах, які пропонують зацікавлена сторона, арбітраж, суд, слідчі органи.

Обов'язковим є призначення повторної експертизи, якщо ви-явлено форми неможливості залучення експерта до роботи, якщо має місце отримання експертом винагороди безпосередньо від зацікавлених сторін.

Потреба в експертизі виникає з появою нових, малодосліджених товарів, а також при зберіганні яких внаслідок хімічних пере-творень можуть утворитися небезпечні для життя речовини.

За результатами експертизи складається один загальний акт, в якому кожен з експертів викладає свої методи досліджень об'єкта, аналізує отримані результати і робить висновок.

Комплексна експертиза є одночасно комісійною, багатопред-метною. За кількістю експертів, що беруть участь в проведенні експертиз, їх можна поділити на одноособові і комісійні.

Контрольна експертиза (перевірна експертиза) проводиться з метою перевірки роботи експертів, їх компетентності, правиль-ності дій, достовірності, обґрунтованості висновків.

Контрольна експертиза призначається з ініціативи керівницт-ва експертної організації, арбітражу, суду, слідчих органів.

Підставою для проведення контрольної експертизи є наявність розбіжностей у висновках експертів, які проводили первинну і повторну експертизи. Вона призначається на будь-якій стадії проведення основної експертизи.

Проводить експертизу новий склад експертів. Результати оформляються новим актом експертизи, в якому вказуються ви-явлені відхилення у висновках в порівнянні з актом контрольної експертизи.

За умови не виявлення процесуальних порушень експерт, який здійснює контрольну експертизу, складає лише звіт, а при вияв-ленні -- складає акт контрольної експертизи відповідної форми.

За терміном проведення експертизи поділяють на постійні і тимчасові.

Постійні експертизи проводяться на основі складеної угоди з визначенням терміну її дії не менше одного року.

Тимчасові експертизи проводяться час від часу, оформляють-ся тимчасовою угодою, гарантійним листом, заявкою.

Експертиза вивчає раціональність і повноту використання си-ровини, методи її обробки, визначає безпечність матеріалів, ос-новного і допоміжного обладнання, пристроїв, які використову-ються в процесі виробництва товарів.

Товарознавча експертиза -- оцінка споживчих властивостей товарів за органолептичними, фізико-механічними, хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки. Екс-пертиза проводиться на основі визначених нормативною доку-ментацією правил відбору зразків, дослідження яких дають репре-зентативний результат.

Суб'єктами експертизи виступають підприємства, організа-ції, об'єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в її проведен-ні, а також фізичні і юридичні особи, які здійснюють експертизу.

Експертом може бути особа, яка має відповідні знання у виз-наченій галузі і яка пройшла атестацію або сертифікацію відповідно до існуючого порядку. Вимоги, яким повинен відповідати і експерт за своєю професійною підготовкою, та порядок їх атестації обумовлюються напрямом діяльності експерта. Міжнарод-ним стандартом ІЗО 10011 -2-1991. "Керівні вказівки по перевірці і їй теми якості. Частина 2", Кваліфікаційними критеріями для експертів-аудиторів по перевірці систем якості нормуються відповідними вимоги до експертів-аудиторів.

2. Класифікація та групова характеристика асортименту косметичних товарів.

Косметичні товари підрозділяють на 3 групи:

гігієнічні -- застосовують для підтримки в здоровому стані шкіри, волосся, зубів;

лікувально-профілактичні для попередження |попереджувати,запобігання|і лікування деяких захворювань шкіри, волосся;

декоративні товари використовують для затушовування недоліків|нестач| і підкреслення зовнішності людини.

Лікувально-гігієнічна косметика підрозділяється на:

засоби|кошти| для догляду за шкірою;

засоби|кошти| для догляду за зубами і порожниною рота;

засоби|кошти| для гоління і догляду за шкірою після|потім| гоління;

засоби|кошти| для догляду за волоссям;

інші косметичні засоби|кошти| -- дезодоранти|, засоби|кошти| для ванн.

У окрему групу виділені косметичні серії і парфюмерно-косметичні набори.

Косметичні товари ділять також за віковою| ознакою -- для жінок, чоловіків, юнацтва і дітей.

Косметичні товари різноманітні|всілякі| на вигляд, структурі, консистенції. Вони випускаються у вигляді водно-спиртових розчинів (лосьйони, зубні еліксири, рідкі шампуні); емульсій (креми); суспензій (зубні пасти, губні помади); емульгосуспензій| (тональні креми, рідка туш); гелів (шампуні, креми); порошків (пудра, рум'яна).

2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ І АСОРТИМЕНТ ЗАСОБІВ|коштів|

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

До засобів|коштів| для догляду за шкірою відносяться креми і лосьйони.

Креми і лосьйони забезпечують очищення, живлення|харчування|, зволоження шкіри, захист від шкідливих зовнішніх дій.

Креми класифікуються за наступними|слідуючими| ознаками:

по консистенції -- густі (мазеподібні) і рідкі -- містять|утримують| до 92% води, тому є|з'являються,являються| такими, що живильно-очищають -- для зняття макіяжу, замість умивання. Рідкі креми добре очищають і зволожують (злегка тонізують);

по складу;

за призначенням.

По складу креми діляться на:

жирові;

безжирові;

емульсивні.

Жирові креми| мають незначне розповсюдження|поширення|. Вони мають жировосковую| основою з|із| різними добавками, «не містять|утримують| води, тому погано вбираються в шкіру. За призначенням вони частіше захисні (Березовий), захищають шкіру від обвітрення і обмороження.

До спеціальних жирових відносять креми, які залежно від складу можуть бути від веснянок і пігментних плям, для профілактики вугрового висипу, для загару і від загару.

Безжирові креми -- це креми, що не містять|утримують| жиру, на медово-гліцериновій або іншій основі. Наприклад, гелевидний крем для жирної шкіри, Оксамитові ручки -- гель для рук, Карина.

Емульсійні креми найпоширеніші. Вони є прямою (зворотну) емульсією, де найдрібніші частинки|частки,часточки| жиру розподілені у воді або найдрібніші частинки|частки,часточки| води рівномірно розподілені в жировій основі, тому ці креми легко і швидко вбираються шкірою, не залишаючи жирного сліду. До складу емульсійних кремів входять жировоскова| основа, вода, аромат і різні добавки, вид яких залежить від призначення крему і його функцій.

Емульсійні креми можуть бути двох типів:

«Вода -- жир» -- це частинки|частки,часточки| води, емульговані в жирі. Призначені в основному для сухої шкіри.

«Жир -- вода» -- це частинки|частки,часточки| жиру, емульговані у воді. Вони містять|утримують| менше 45% жиру. Призначені в основному для жирної і нормальної шкіри, добре регулюють водний баланс.

Емульсійні креми залежно від складу можуть бути:

Звичайні|звичні| -- без корисних і лікувальних добавок. Найбільш дешеві, наприклад Ланоліновий, Спермацетовий -- це кращі креми для сухої шкіри, вони містять|утримують| підвищену кількість однойменних речовин, дуже добре зволожують шкіру. Підходять|пасують,личать| для будь-якого віку.

Гідратні (що зволожують) -- містять|утримують| багато води, регулюють водний баланс шкіри, наприклад: Гармонія, Роса, Ворожка, Мусон, Сандра, Ольга, Волошка, Ромашка. В основному це денні креми.

Біокреми -- містять|утримують| біологічно активні речовини у великій кількості, наприклад біокрем для особи|обличчя,лиця| Лісова німфа. Такі креми рекомендується особам|обличчям,лицям| старше 30-35 років. Різновидом біокремів є|з'являються,являються| гормоно місткі| креми -- найефективніші, добре омолоджують, розгладжують шкіру. Але|та| їх треба застосовувати дуже обережно, оскільки|тому що| вони можуть викликати|спричинити| порушення внутрішнього обміну речовин, підсилити|посилити| зростання|зріст| волосся на обличчі. Точний склад кремів виробники не повідомляють.

Пілінг - креми залежно від складу підрозділяють на хімічні пілінги| (кератолики|) і препарати, що викликають|спричиняють| набухання кератину. Хімічні пілінги| діляться на фруктові і ензимні|. Фруктові пілінги| виробляються частіше на основі гліколевої кислоти (5-- 10-15%), яка діє на самий верхній роговий шар епідермісу, розчиняючи речовину, що зв'язує клітки|клітини| між собою, і відмерлі клітки|клітини| віддаляються з поверхні шкіри.

Скраби у вигляді гелю, емульсії, пінистого крему призначені для механічного очищення шкіри. Вони містять|утримують| тверді частинки|, які при втиранні в шкіру сприяють механічному відлущуванню відмерлих кліток|клітин| рогового шару. Також використовується дрібний|мілкий| пісок, глинисті частинки|частки,часточки|, крем'янисті водорості, губка, мілко подрібнені| частинки|частки,часточки| шкаралупи волоського горіха, мигдалю, оливкових кісточок. Останнім часом замість шкаралупи до складу скрабів| частіше вводять|запроваджують| дрібні|мілкі| округлі поліетиленові кульки, частинки воску (наприклад, жожоба|), парафін та інші.

Пілінг-креми і скраби| часто входять до складу косметичних серій, наприклад Чорні перли, Формула тайги, аптека, Бабусі, Квітень і ін.

За призначенням креми підрозділяються на:

Креми для рук -- залежно від складу і призначення вони можуть бути:

захисні, наприклад Силікон, Оксамитові ручки --в їх склад входять кремнійорганічні з'єднання|сполучення,сполуки|, створюючи на шкірі захисну плівку. Вони оберігають|запобігають| від шкідливої дії лугів, кислот, солей|соль|. Захищають шкіру від висушуючої дії води, товарів побутової хімії (піномиючих| засобів|коштів|, пральних порошків, різних розчинників, а також забруднень різної природи).

живильні|живлячі,поживні|, наприклад Велюр -- чудовий засіб|кошт| для пом'якшення і живлення|харчування| шкіри рук, що піддаються частому миттю і несприятливому впливу вітру, сонця, дощу і снігу. Завдяки змісту|вмісту,утриманню| таких цінних|коштовних| компонентів, як оливкове масло|мастило,олія|, високоякісні жирові компоненти, вітамін Г і ментол, крем має м'яку консистенцію, легко наноситься|завдається| на шкіру, приємно її охолоджуючи. Екстракт ромашки володіє протизапальною дією, сприяє швидкому загоєнню дрібних|мілких| тріщин. До живильних|живлячих,поживних| відносяться також креми Ворожка, Зодіак, Лайн, Чорні перли, аптека, Бабусі, Лінда, Бальзам для рук, Лице|лик|, Дотик і ін.

Креми для ніг враховують особливості шкіри ніг. Наприклад Крем для ніг виробництва АТ «Невська косметика» -- прекрасний засіб|кошт| для ефективного догляду за ногами. Він виготовлений на основі високоякісної сировини і лікувальних добавок. Основний склад: ланолін, гліцерин і оливкове масло|мастило,олія|.

Ці речовини пом'якшують і живлять |почувають| шкіру ступень, попереджають |попереджують,запобігають| утворення тріщин. Ментол і календула знімають відчуття|почуття| втоми і напруги|напруження| в ногах, покращують кровообіг. До ним також відносяться: гель для ніг Нефрит, Ефект, Біо-тоник, Чемпіон, Бальзам для ніг, Ворожка, Чорні перли.

Креми для тіла випускаються у великій розфасовці. Вони володіють розслаблюючою дією, роблять|чинять| шкіру м'якою, кажуть ранозагоювальну і протизапальну дію. Натуральні рослинні масла|мастила,олії|, що входять до їх склад, забезпечують інтенсивне зволоження шкіри. Крем наноситься|завдається| на тіло після|потім| купання. До цих кремів відносяться Крем для тіла, Крем-бальзам для тіла, Срібна Роса, Чорні перли.

Креми для губ -- відмінний|інший| засіб|кошт| для пом'якшення шкіри губ (замість гігієнічної помади). Наприклад, Лінда (бальзам для губ), Крем для губ і ін. Випускаються з|із| різними смаковими добавками -- Полуничний бальзам для губ, Малиновий, Вишневий і ін.

Креми для вік|повік|. Шкіра вік|повік| вимагає особливого відходу|догляду|, оскільки|тому що| тонка і відрізняється великою розтяжністю. До кремів пред'являють особливі вимоги. У їх складі не повинно бути речовин, дратівливих очі. Вони не містять|утримують| так званих масел|мастил,олій|», що розтікаються, таких, які могли б потрапити|попасти| в очі.

Креми для нігтів живлять|почувають| і зволожують шкіру навколо|навкруг,довкола| нігтя і під нігтьовою пластинкою|платівкою|, що покращує зростання|зріст| нігтів без вростання і інших порушень.

Креми для особи|обличчя,лиця| за призначенням і складу діляться на:

захисні; зволожуючі, очищаючі (для зняття макіяжу, пілінг-креми і
скраби|); живильні|живлячі,поживні| (звичайні|звичні| по складу, з|із| добавками, ліфтинг-креми, креми-маски, біокреми); спеціальні (від веснянок і пігментних плям, для профілактики від вугрового висипу, для загару і від загару, антицеллюлитні|).

Креми для особи|обличчя,лиця| випускаються з урахуванням|з врахуванням| типу шкіри:

для сухої шкіри;

для жирної і нормальної шкіри;

для будь-якого типу шкіри (але|та| якщо шкіра дуже суха -- краще не застосовувати).

Ліфтинг-креми (креми для шкіри, що в'яне) -- рекомендуються для жінок після|потім| 25 років. Функції цих засобів|коштів| зводяться в основному не до розгладження зморшок (всупереч рекламним зверненням |звертанням ,ставленням,обігу|), а до попередження |попереджувати,запобігання| їх передчасної появи або до зменшення їх видимості за рахунок підвищення пружності і еластичності шкіри.

На основні причини старіння шкіри -- генетичну і імунну -- косметика вплинути не в силах, проте|однак| дія зовнішнього середовища|середи| -- вплив вільних радикалів -- косметика здатна|здібна| пом'якшити або звести до мінімуму.

До таких засобів|коштів| відносяться креми, що містять|утримують| вітаміни А, Е в ліпосомах; вітаміни групи В, що містяться|утримуються| в дріжджових екстрактах, продуктах бджільництва, паростках|ростках| пшениці. Назви: Полідерм, Карина (з|із| ліпосомами), Калодерма, Магія, Лайн, Крем від зморшок.

2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ|коштів| ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ

Підтримувати волосся у хорошому стані якомога|як можна| довше допоможе правильний догляд із застосуванням різних гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів|коштів|, а додати|наділити,надати| волоссю красивий колір|цвіт| і укласти в зачіску допоможуть засоби|кошти| для збереження|зберігання| зачіски і фарби|барви| для волосся.

Залежно від свого складу, а також від характеру|вдачі| корисних добавок засоби|кошти|, що випускаються російською промисловістю, по догляду за волоссям надають|роблять,виявляють,чинять| пом'якшувальне, антисептичне, тонізуючі дію на шкіру голови, підсилюють|посилюють| кровопостачання шкіри голови і тим самим живлять|почувають| волосся, регулюють роботу сальних залоз.

Асортимент засобів|коштів| для догляду за волоссям по функціональному призначенню можна підрозділити на наступні|слідуючі| групи:

засоби|кошти| для миття волосся;

засоби|кошти| для зміцнення і зростання|зросту| волосся і від лупи;

засоби|кошти| для укладання, завивки і збереження|зберігання| зачіски;

фарби|барви| для волосся.

До засобів|коштів| для миття волосся відносяться: шампуні для миття; бальзами|, ополіскувачі і кондиціонери; шампуні комплексної дії.

Засобами|коштами| для зміцнення і зростання|зросту| волосся і від лупи є|з'являються,являються|: креми, лосьйони, тоніки, рослинні масла|мастила,олії|, лікувальні маски.

Для укладання, завивки волосся і збереження|зберігання| зачіски застосовуються: лаки для волосся; гелі, піни, муси|, лосьйони для укладання; засоби|кошти| для хімічної завивки.

Фарби|барви| для волосся підрозділяються на рослинні (хна, басма) і штучні (хімічні).

Штучні фарби|барви| діляться на: шампуні відтінки, фарбувальні; фарби|барви| окислювальні, на основі солей|соль|; що освітлюють засоби|кошти|;

Засоби|кошти| для миття волосся:

До них відносяться:

шампуні;

бальзами|, ополіскувачі і кондиціонери;

шампуні комплексної дії.

Шампуні -- складні суміші речовин, що володіють різними властивостями. Вони можуть бути на мильній основі і на основі високоякісних синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАВ). Останні добре промивають голову не тільки|не лише| в м'якій, але і в жорсткій і навіть морській воді; не утворюють, подібно до мила, нерозчинних солей|соль| кальцію і магнію, які осідають у вигляді білого нальоту і погано віддаляються при обполіскуванні водою. Волосся після|потім| миття цими шампунями набуває|придбаває| блиску, добре розчісуються, стають м'якими і еластичними, легко укладаються|вкладаються| в зачіску. Завдяки останнім досягненням науки шампуні стали мати м'якшу основу, що дозволяє застосовувати їх щодня. Лікувально-профілактичний ефект шампунів різного призначення досягається за рахунок спеціальних корисних добавок, як рослинних, так і синтетичних.

Широке застосування|вживання| у складі засобів|коштів| для миття знайшли натуральні екстракти і лікувальні компоненти. До стимулюючих засобів|коштів| відносять екстракти чебрецю|, шавлії, материнки, розмарину, женьшеню, перцевої м'яти; до заспокійливих компонентів -- екстракти морських водоростей, лугової ромашки, валеріани, хмелю, пустирника. Протизапальною, загоюючою і слабкою|слабою| бактерицидною дією володіють екстракти календули, звіробою, ромашки, алое, низки|черги|, деревію і ін. У сучасні засоби|кошти| для чи миття волосся стали| вводити|запроваджувати| вітаміни А, З|із|, Е, Г, пантенол, алантоїн, мед і багато інших корисних добавок.

Шампуні розрізняють:

за віковою ознакою (для дорослих і дитячі);

по консистенції (рідкі, желеподібні, кремоподібні);

по концентрації ПАВ (звичайні|звичні| і концентровані, ті що розбавляють водою);

по типу волосся (для сухого, жирного і нормального
волосся, для волосся будь-якого типа);

по виконуваних функціях.

По функціях шампуні підрозділяються на:

звичайні|звичні| (для миття волосся);

з|із| додатковими функціями: для частого миття, живильні |живлячі,поживні|шампуні (містять |утримують|комплекс корисних добавок), для ламкого|ламкого| волосся (містять|утримують| компоненти, сприяючі відновленню структури волосся), що січеться і ослаблених, шампуні від лупи (включають лікувальні добавки);

Рецептура дитячих шампунів розробляється особливо ретельно. Поверхнево-активні речовини, що вводяться|запроваджуються| в їх склад, володіють м'якою дерматологічною дією, не дратують|роздратовують,подразнюють| слизисту оболонку очей, мають карамелевий аромат.

Для миття волосся будь-якого типа призначені шампуні, пом'якшувальні, що містять|утримують|, жирові добавки і біологічно активні речовини. Ці шампуні добре промивають волосся у воді будь-якої жорсткості, додають|наділяють,надають| їм м'якість і природний блиск. Шампуні від лупи містять|утримують| спеціальні добавки, які надають|роблять,виявляють,чинять| антисептичну і протизапальну дію, попереджають|попереджують,запобігають| появу лупи і усувають свербіння|сверблячку,зуд|.

Особливої уваги вимагає волосся, що піддавалося хімічній завивці, забарвленню|фарбуванню|, освітленню. Для миття такого ослабленого волосся корисні шампуні, в рецептуру яких введені|запроваджені| речовини, які поновлюють структуру волосся, сприяючі їх оздоровленню, що володіють м'якою дією.

Бальзами, ополіскувачі, кондиціонери. До складу шампунів входять синтетичні миючі речовини, які додають|наділяють,надають| шампуням хороші|добрі| миючі і піноутворюючі| властивості. Проте|однак| такі шампуні іноді|інколи| сильно знежирюють волосся, при розчісуванні на волоссі може з'явитися|появитися| статична електрика і вони стають «неслухняними». Тому після|потім| миття шампунями корисно обробляти волосся кондиціонуючими засобами|коштами|: кондиціонерами, бальзамами|, ополіскувачами, які завдяки спеціально підібраній рецептурі покращують структуру волосся, додають|наділяють,надають| їм блиск, м'якість і еластичність, знімають статичну електрику, сприяють м'якому розчісуванню волосся, збільшенню їх об'єму|обсягу| (пишноти). Комплекс біологічно активних речовин, що входить в їх склад, оберігає|запобігає| волосся від надмірного висушування.

Бальзам -- проникає безпосередньо під кератинові луски волоса, заповнюючи порожнечі|пустоти|, що утворилися між ними, що вирівнює поверхню волоса. Бальзам впливає на волосяну цибулину, стимулює зростання|зріст| волосся і регулює саловідділення|.

Сучасні кондиціонуючі засоби|кошти| поєднують|сполучають| в собі декілька функцій: ополіскувача-кондиціонера, бальзаму-ополіскувача, бальзаму-кондиціонера.

Кондиціонери і ополіскувачі (що кондиціонують лосьйони для волосся) наносять|завдають| на вимите вологе|вогке| волосся і залишають на 1-3 хвилини, після чого змивають теплою водою. Бальзами також застосовуються після|потім| миття волосся і відрізняються від ополіскувачів вищим вмістом корисних речовин. До ним відносяться бальзами-ополіскувачі: Легенда, Резонанс, Мусон, Нічна фіалка, Женьшеневий, Кропив'яний, Обліпиха; бальзами-кондионери|: Квітень, Дзінтарс, ополіскувач Персиковий і ін.

Шампуні комплексної дії. Шампуні «Два в одному» і «Три в одному» поєднують|сполучають| в собі властивості шампуню і що кондиціонує засоби|кошти| (бальзаму, ополіскувача, кондиціонера). Рекомендуються для людей з|із| обмеженим часом, а також зручні в дорозі. Краще застосовувати окремо шампуні і що кондиціонують засоби|кошти|, оскільки|тому що| головна функція шампунів -- змивати, видаляти|знищувати,віддаляти| з волосся забруднення, а функція бальзамів| і ополіскувачів -- проникати в структуру волос і шкіру голови. Виходить протидія.

Маски для волосся служать основою для процесу відновлення структури волосся, живлення|харчування| сухої і підсушування жирної шкіри голови. Маски застосовуються рідше, ніж інші засоби|кошти| -- раз|якщо| в 1--2 тижні.

Всі засоби|кошти| даної групи випускаються для різних типів волосся, що обов'язково необхідно враховувати при їх застосуванні|вживанні|.

2.3 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ УКЛАДАННЯ, ЗАВИВКИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ|зберігання| ЗАЧІСКИ

Для того, щоб зробити красиву зачіску, випускаються спеціальні засоби|кошти|, до яких відносяться:

засоби|кошти| для укладання;

лаки для волосся;

засоби|кошти| для хімічної завивки.

До засобів|коштів| для укладання волосся відносяться: гелі, піни, муси|, лосьйони. Вони призначені для того, щоб зробити волосся слухняним і захистити їх від пошкоджень|ушкоджень| при укладанні.

У виробництві засобів|коштів| для укладання волосся використовуються полімерні речовини, які і виконують роль фіксатора. Вони обволікають волосся, створюють на них своєрідну плівку. Ця плівка добре фіксує зачіску і в той же час не створює зорового ефекту злиплого і жорсткого волосся, не утворює жирної плівки. Волосся стає більш пружним. Полімерна плівка також захищає волосся від несприятливих дій навколишнього середовища -- вітру, ультрафіолетового випромінювання, пилу. У їх склад вводяться|запроваджуються| вітаміни і рослинні добавки, сприяючі зміцненню волосся. Гелі випускаються в тубах, піни -- в аерозольній упаковці. Всі засоби|кошти| для зміцнення волосся легко віддаляються при митті волосся. До складу деяких пен| вводяться|запроваджуються| фарбники|барвники|, що дозволяють додати|наділити,надати| волоссю певний відтінок. Засоби|кошти| для укладання волосся бувають різній фіксації.

За допомогою засобів|коштів| для укладання волосся можна додати|наділити,надати| волоссю об'ємність (гідрогель Ласта), ефект «мокрого волосся», дощових крапель|краплин|, ефект леліток|блискіток|. Випускається також віск для укладання волосся, рідина для укладанні ін.

Лаки для волосся -- це розчини природних і синтетичних смол в етиловому спирті, є|з'являються,являються| хорошим|добрим| засобом|коштом| для збереження|зберігання| зачіски, додання|надання| волоссю блиску і жорсткості, захисту волосся від вологи, вітру і сонця. При митті волосся лак легко віддаляється. До складу лаку входять плівкоутворювачі|, пластифікатори, розчинники і фарбники|барвники|. Плівкоутворювачі служать натуральні і синтетичні смоли. Пластифікаторами є|з'являються,являються| ланолін, касторова олія|, які додають|наділяють,надають| плівці пластичність.

2.4 ДЕКОРАТИВНА КОСМЕТИКА

Основне призначення декоративної косметики -- зробити зовнішність людини привабливішої, підкреслити кращі її риси|межі| і замаскувати невеликі дефекти.

Декоративна косметика різноманітна|всіляка| по функціональному призначенню.

Асортимент декоративної косметики представлений|уявлений| на сучасному ринку достатньо|досить| широко, але|та| в основному за рахунок товарів зарубіжних фірм, постійно оновлюється|обновляється| за рахунок новітніх|найновіших| розробок в цій області.

ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ ШКІРИ ОСОБИ|обличчя,лиця|

Пудра -- це порошкоподібна тонко подрібнена суміш органічних і мінеральних речовин, призначена для оберігання|запобігання| шкіри особи|обличчя,лиця| від шкідливих атмосферних впливів (вогкості, пилу, коливань температури), а також для поліпшення|покращання| кольору|цвіту| шкіри, додання|надання| їй матового відтінку. Пудра є|з'являється,являється| кращим засобом|коштом|, що поглинає потові і жирові виділення шкіри. Шар пудри, нанесений|завданий| на обличчя, робить|чинить| менш помітними недоліки|нестачі| шкіри.

Основним недоліком|нестачею| пудри вважається|лічиться| її здатність|здібність| підсилювати|посилювати| сухість шкіри, тому перед нанесенням пудри на суху шкіру особу|обличчя,лице| злегка змащують кремом або застосовують крем-пудру.

До складу пудри входять крохмаль, оксид цинку, каолін, тальк, стеарат| цинку, оксид титану, фарбник|барвник|, парфюмерні аромати і ін.

Основними операціями у виробництві пудри є|з'являються,являються| підсушування і подрібнення сипких матеріалів, складання суміші (підбір і дозування), перемішування, просіювання і упаковка. Асортимент пудри класифікують по консистенції, призначенню, кольору|цвіту| і якості.

По консистенції пудра буває порошкоподібною, компактною, рідкою, кремоподібною і в листочках.

Порошкоподібна (розсипчаста) пудра є тонко подрібненою сумішшю основних компонентів пудри (Балет, Фантазія).

Компактна пудра -- це порошкоподібна пудра, змішана з|із| декстрином, патокою, агар-агаром і спресована у вигляді пігулок|таблеток| або пластинок|платівок|. Така пудра зручна в користуванні, оскільки|тому що| займає|позичає,посідає| менший об'єм|обсяг| і не розсипається (Нова Зоря, Олена, Уральські самоцвіти).

Рідка пудра -- це суспензія порошкоподібної пудри у водно-гліцериновому розчині, що іноді|інколи| містить|утримує| небагато|трохи| спирту. Таку пудру наносять|завдають| тампоном, а після|потім| випаровування рідких складових частин вона залишає рівний, тонкий шар, що добре утримується|стримується| на шкірі особи|обличчя,лиця|.

Кремоподібна пудра (крем-пудра) поєднує|сполучає| властивість пудри і густого емульсивного крему. Вона легко наноситься|завдається| на шкіру, володіє високою криючою здатністю|здібністю|, додає|наділяє,надає| шкірі різні відтінки, а також пом'якшує шкіру і захищає її від атмосферних впливів (Юність, Валет, Тональна).

Пудра в кульках (так звані «метеорити») -- є кульками декількох кольорів|цвіту| в одній коробці. «Метеорітову» пудру наносять|завдають| пензликом|китичкою|. Вся гамма кольорів|цвіту| найдрібнішими порошинками розподіляється по обличчю і за рахунок цього воно як би світиться зсередини.

Рум'яна призначені для підфарбовування щік. З|із| їх допомогою можна додати|наділити,надати| особі|обличчю,лицю| бажаний відтінок, змінити|поміняти| зорово овал особи|обличчя,лиця|, додати|наділити,надати| йому виразність. По консистенції сухі і жирні.

Сухі рум'яна -- порошкоподібна суміш пудри з|із| пігментами і органічними фарбниками|барвниками|, випускають у вигляді порошку або твердих спресованих пігулок|таблеток|.

Жирні рум'яна -- віддушена і забарвлена|пофарбована| суміш жирових речовин, призначені для сухої шкіри.

Нове в асортименті -- рум'яна в кульках, є комбінацією кульок різних кольорів|цвіту| (наприклад, теракотового, кремового, рожевого|трояндового|). Змішуючи кульки, можна добиватися різних відтінків і навіть ефекту легкого загару.

Рум'яна виготовляються на основі тальку, кукурудзяного крохмалю з|із| додаванням|добавкою| масел|мастил,олій|, воску, а для поліпшення|покращання| властивостей -- вітамінного комплексу, сонце захисних| фільтрів, керамідів|.

2.5 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ ГУБ

До декоративних засобів|коштів| для губ відносяться помада, контурний олівець і блиск для губ.

До складу губної помади входять високоякісні жири, масла|мастила,олії|, віск, нафтопродукти (церезин, парафін), а також корисні добавки (вітаміни А, Е, Г; лецетин, екстракти алое, жожоба| і ін.). Кількість компонентів різна, від 15 до 30.

При цьому використовуються:

Жири -- основні з|із| них свинячий, нірка|норка|, ланолін.

Масла|мастила,олії| -- кокосове, кукурудзяне, авокадо, жожоба|, мигдалеве, масло|мастило,олія| насіння масляного|олійного| дерева, соняшникове, парфумерне і ін.

Жири і масла|мастила,олії| пом'якшують і живлять|почувають| губи, додають|наділяють,надають| їм блиск, оберігають|запобігають| від зовнішніх дій. Шкіра губ суха, оскільки|тому що| її верхній шар дуже тонкий, без потових залоз. Вологість|вогкість| губ в основному забезпечується слиною.

Віск -- бджолиний, канделильский|, карнаубский|. Їх додавання|добавка| згущує консистенцію помади і полегшує формування олівця.

У губну помаду вводять|запроваджують| також антиоксиданти, перламутрові|перлинні| добавки і біологічно активні речовини, розраховані на дерматологічну дію.

Губну помаду класифікують за різними ознаками.

За призначенням -- розрізняють гігієнічну і декоративну помади. Гігієнічна -- це кращий засіб|кошт| для догляду за шкірою губ, в її склад часто вводять|запроваджують| масло|мастило,олію| какао, прополіс, вітаміни А, З|із| (Бджілка), азулен (Спорт) -- протизапальна добавка, феофітин, що надає|наділяючий,надаючий| помаді антимікробний загоюючий ефект (Феб), фотофільтри (Промінь). Розроблена рецептура, що враховує особливості дитячої шкіри (Маленька фея).

За кольором -- вітчизняна промисловість випускає декоративну помаду від 1 до 99 тону (від блідо-рожевого до лілового|бузкового|); на кожному підприємстві-виготівнику своя нумерація помади по кольорах|цвіті|, тому під одним номером в продаж поступає|надходить| помада різних тонів.

По блиску -- помади діляться на матові, перламутрові|перлинні|, з|із| іскристим блиском.

По ступеню|мірі| жирності -- помаду підрозділяють на жирну, напівжирну і суху.

За формою футляра (пенала) -- у вигляді круглих, овальних, прямокутних паличок -- олівців в металевих і пластмасових футлярах, недавно|нещодавно| з'явилися|появилися| помади у формі олівця в дерев'яному корпусі; дерево вбирає зайвий|надмірний| жир, із-за якого помада швидше розтікається.

БЛИСК ДЛЯ ГУБ

Блиск для губ, як і губні помади, має багатокомпонентний склад: природний віск, масла|мастила,олії|, жири, плівкотвірні і блескообразующие| речовини, фарбники|барвники| і корисні добавки. Випускають 11 тонів. Блиск освіжає губи і оберігає|запобігає| їх від атмосферних опадів. Він може випускатися в баночках або у формі олівця (у пеналах).

КОНТУРНИЙ ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ГУБ

Контурний олівець для губ -- для коректування контуру губ різноманітних|всіляких| тонів. Склад аналогічний губній помаді, але|та| сухіше і твердіше за рахунок більшого змісту|вмісту,утримання| воскових речовин.

У «стійкий» олівець вводять|запроваджують| силікони|, вони швидко випаровуються, дозволяючи кольоровим пігментам фіксуватися на шкірі, додають|наділяють,надають| стійкість і яскравість кольору|цвіту| олівця. Як основа для грифеля використовують каолін, а віск додає|наділяє,надає| грифелю стійкість. Олівці для губ повинні бути достатньо|досить| м'якими, щоб не пошкодити шкіру навколо|навкруг,довкола| рота, але і не дуже жирними, щоб контур не розтікався; по тону повинні співпадати|збігатися| з|із| губною помадою.

ГРИМ ДЛЯ ОЧЕЙ

Грим для очей включає туш, олівець для вік|повік|, тіні для вік|повік|, олівець для брів, фарби|барви| для брів і вій, блиск для вік|повік|.

Туш для вій призначена для підфарбовування, подовження|видовження| і потовщення вій. По хімічному складу туш випускають: звичайну (просту) і водостійку, за якістю -- «Екстра» і проста.

Звичайна складається з декстрину, мила, сажі; твердої консистенції, чорного кольору|цвіту|. Водостійка -- на основі мила, парафіну, воску, касторової олії, фарб|барв| різних кольорів|цвіту|.

Для додання|надання| протизапальних властивостей в деякі види туші вводять|запроваджують| корисні добавки: екстракти ромашки, деревію. Основні кольори|цвіт| туші -- чорний, синій, блакитний|голубий|, фіолетовий, зелений, темно-зелений, коричневий.

По консистенції розрізняють туш:

тверду -- у вигляді брусків;

рідку -- у вигляді емульгосуспензій|, зручніша у вживанні|вжитку,використанні| в порівнянні з бруском і гігієнічніша, найбільш поширеніша.

Рідка туш випускається в балончиках, забезпечених спіралевидними щіточками.

Тіні для вік|повік| -- жирні, сухі (компактні і розсипчасті), тіні-олівці.

Жирні тіні містять|утримують| жирові, воскові речовини, пігменти.

Сухі і компактні тіні -- та ж пудра з|із| фарбувальними речовинами, але|та| з|із| вищою криючою здатністю|здібністю|. Як активні компоненти використовують оброблений морський мул, лецетин, вітамін Г, екстракти волошки, алое, що зволожують масла.|мастила,олії|

Олівець для брів, століття|вік| -- ароматизована суміш жирових продуктів, воску, церезину, парафіну, фарбників|барвників|. Контурні олівці для очей бувають декількох типів: м'які і тверді.

Рідке підведення для очей, має кремоподібну консистенцію. Якщо айлайнер| дуже|занадто| рідкий, він може при попаданні на шкіру розсихатися і тріскатися. Зручні рідкі підведення у формі фломастера.

Фарби|барви| для брів і вій -- виготовляють чорного і коричневого кольорів|цвіту|. Вони можуть бути рідкими і пастоподібними. До ним відносяться фарби|барви| Лондаколор, і ін.

2.6 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НІГТЯМИ

До засобів|коштів| для догляду за нігтями відносяться лаки і емалі для нігтів, рідини для зняття лаку, основи під лак, лосьйони і креми для зміцнення нігтів і ін.

Лаки -- безбарвні|безколірні| або забарвлені|пофарбовані| розчини нітроцелюлози з|із| пластифікатором в органічних розчинниках, застосовуються для додання|надання| кольору|цвіту| і блиску нігтям.

Окрім|крім| нітроцелюлози до складу лаку можуть входити природні смоли (бензойна, дамара, шелак) і синтетичні. Вони додають|наділяють,надають| плівці блиск, адгезію, діють як диспергатори для пігментів і фарбників|барвників|.

Як пластифікатори (пом'якшувачів) використовують касторову олію, складні ефіри багато основних кислот і ін. Їх вводять|запроваджують| для запобігання лущенню плівки, підвищення стійкості покриття.

В даний час|нині| ацетон, толуол, формальдегід застосовувати не рекомендується. У якості розчиннику використовують етилацетат або бутилацетат|. Як фарбувальні речовини застосовують фарбники|барвники| і пігменти, у тому числі і перламутрові|перлинні|.

Лаки-пасти -- відрізняються від звичайних|звичних| лаків вищим вмістом каніфолі і наповнювача -- діоксиду титану.

Емалі для нігтів -- в'язкіші, ніж лаки, в їх склад вводять|запроваджують| пігменти замість фарбників|барвників|, тому вони дають непрозору плівку. Емалі випускають до 14 кольорів|цвіту| і відтінків. Асортимент засобів|коштів| для догляду за нігтями постійно удосконалюється і розширюється.

ГРИМ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ

До цієї групи входять тональний крем, коректор, гігієнічний олівець.

Тональні креми містять|утримують| жирові компоненти, пігменти, корисні добавки. До складу сучасних тональних кремів можуть входити вітаміни Е, А, що зволожує комплекс, сонцезахисні фільтри, лецетин, летючі|леткі| силікони|, гіалуронова кислота, масло|мастило,олія| ши|, порошок шовку і інші корисні добавки.

Тональний крем -- основа будь-якого сучасного макіяжу. Він допомагає скоректувати всі дрібні|мілкі| недоліки|нестачі|, дефекти шкіри, покращує естетичний вид шкіри і особи|обличчя,лиця|. Залежно від тону крему шкірі можна додати|наділити,надати| бажаний відтінок. Тональний крем утворює на обличчі м'яку прозору плівку, стійку протягом дня.

Сучасні тональні креми можуть зволожувати і захищати шкіру від зовнішніх дій (від агресивних сонячних променів).

Випускають наступні|слідуючі| види тональних кремів: рідкі, кремоподібні, крем-пудра Саку. Рідкі -- в скляних флаконах, наносяться|завдаються| спеціальною губкою, спонжем| (в перекладі|переведенні,переказі| з англійського «пористий матеріал», «губка»). Кремоподібні -- в пластмасових тубах і наносяться|завдаються| губкою або подушечками пальців. Крем-пудра Саку (Кейк) продається у футлярі, в комплект входить спеціальний спонж|. Якщо засіб|кошт| використовується як пудра, його наносять|завдають| на обличчя сухим спонжем|. При використанні пудри крему як тональний засіб|кошт| його наносять|завдають| на обличчя спонжем|, змоченим у воді.

До складу маскуючого олівця входять 20% діоксиду титану, змочуючі і диспергуючі агенти -- парфюмерні масло|мастило,олія|, віск, парафін, церезин, ланолін, фарбувальні речовини.

Гігієнічний олівець Юнацький використовується як протизапальний і підсушуючий засіб|кошт| для маскування дефектів шкіри, схильної до вугрового висипу.

3. Аналіз нормативно-технічної документації, що визначає якість імпортних парфумерних товарів.

Експертиза імпортних косметичних виробів здійснюється відповідно до затвердженого зразка-еталону або дублікатом зразка-еталона, технічних умов контрактів, технічних і медичних сертифікатів. Інструкцією про порядок перевірки якості і кількості імпортних товарів експертами ТІШ і методикою з проведення експертизи імпортних парфумерно - косметичних товарів. Технічні умови є одним з видів технічної документації, яка конкретно встановлює вимоги до визначеного товару.

Кількість товару, що складає кожну партію, значиться в специфікації інопостачальника.

У пакувальних аркушах, вкладених або наклеєних на вантажне місце, вказується кількість виробів у кожному ящику.

Кількість товару перевіряється відповідно до даних, зазначених в специфікації інопостачальника, пакувальних аркушах і маркуванні.

Перевірка якості товару здійснюється як органолептичним методом, так і за допомогою лабораторних досліджень.

Експертиза здійснюється відповідно до завдань, які поставлені перед експертом, основними з яких є:

· визначення відповідності кількості даним специфікації інофірми (пакувальних аркушів, маркування на тарі);

· визначення якості товару за органолептичними показниками (за результатами лабораторного дослідження);

· встановлення відповідності якості товару зразку-еталону.

Експертизу товарів необхідно проводити в спеціальних приміщеннях при дотриманні санітарно-гігієнічних умов. Перед тим як приступити до експертизи, експерту необхідно звернути увагу на умови зберігання косметичних товарів, оскільки якість їх здатна змінюватись при низьких і високих температурах та їхніх коливаннях, підвищенню вологості і під впливом сонячних променів.

Косметичні вироби повинні відповідати наступним вимогам: їхня консистенція повинна бути однорідною, без сторонніх включень, поверхня рівною, колір і запах повинні відповідати кольору і запаху зразку еталону, мазок декоративної косметики, нанесений на шкіру, повинен бути рівним, без крупинок, однорідного кольору або з блиском, маса одного виробу повинна відповідати даним зразку - еталону, робота висувного механізму повинна бути рівною і вільною, без пошкодження вмісту, не допускається мимовільне випадання засобів декоративної косметики (губна помада, компактна пудра) з індивідуальної тари, температура каплепадіння повинна бути не нижче +30 С. Вироби, які мають температуру каплепадіння нижче +50С, при користуванні деформується внаслідок розрідженої консистенції.

Косметичні вироби повинні транспортуватися і зберігатися в приміщенні при температурі не нижче +5°С і не вище +18°С, відносної вологості повітря 55 - 70%. При температурі нижче +5°С парфумерні рідини мутніють, в емульсійних кремах викристалізовується вода, що приводить їх до повного руйнування. При температурі вище норми і зберіганні товару поблизу опалювальних приладів можливий випар парфумерних рідин, розрідження, витікання, зміна кольору.

При підвищеній вологості етикетки на флаконах відклеюються, пакування набухає, пліснявіє, в результаті чого втрачається товарний вигляд.

Шампуні і піномийні засоби повинні виготовлятися у відповідності з вимогами стандарту (ДСТУ 3030-95 Шампуні і піномийні засоби. Технічні умови) по технічним інструкціям і рецептурам, у визначеному та затвердженому порядку. Їх треба готувати за рецептурами погодженими з Міністерством охорони здоров'я та технічними регламентами.

Сировина та матеріали, які застосовують для виготовлення шампунів, повинні відповідати вимогам діючих стандартів або технічних документів, які затверджені в зазначеному порядку.

ДСТУ 4093-2002. Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови.

Цей стандарт поширюється на лосьйони косметичні, лосьйони тоніки і тоніки для догляду за шкірою у вигляді розчину чи рідкої емульсії та встановлює вимоги до лосьйонів та методів їх випробовування. Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Відбір проб проводиться згідно ГОСТ 29188.0. об'єм об'єднаної проби лосьйонів повинен бути не менше ніж 500 см3. приймання лосьйонів проводить підприємство виробник. Лосьйони приймають партіями, партія - продукція однієї назви, отримана за одним транспортним документом. Для перевірки відповідності лосьйонів вимогам цього стандарту виконують приймально - здавальне та періодичне випробування. Лосьйони зберігають у щільно закритій тарі на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів за температури не нижче від 5 до 25С в критих складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячного проміння.

ГОСТ 28767-90. Вироби декоративної косметики на жировій основі. Загальні технічні умови. Цей стандарт розповсюджується на декоративні вироби на жировій основі (губні помади, блиск для губ, тіні для повік, інші вироби), які представляють собою суміш синтетичних і натуральних продуктів, біологічно активних продуктів з додаванням барвників.

Декоративні вироби на жировій основі повинні виготовлятися у відповідності до вимог діючого стандарту по технічній документації, рецептурам і технічним регламентам при виконанні санітарних норм та правил.

4. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ

Всі косметичні товари повинні проводитися|вироблятися,справлятися| по рецептурах, затверджених відповідними органами Міністерства охорони здоров'я, і відповідати вимогам нормативних документів.

ЗАГАЛЬНІ|спільні| ВИМОГИ

Загальні|спільні| вимоги, що пред'являються до якості косметичних товарів, наступні|слідуючі|:

високий ступінь|міра| ефективності дії виробів; вони повинні бути корисні і надавати|робити,виявляти,чинити| сприятливу дію на стан шкіри, волосся, порожнини рота;

безпека всіх інгредієнтів, що вводяться|запроваджуються| в косметичні засоби|кошти|; всі вони проходять|минають,спливають| ретельну перевірку на нешкідливість і ефективність у відповідних лікувальних установах і випускаються в продаж тільки|лише| з дозволу органів Санепіднадзору України;

незмінність якості протягом гарантійного терміну, стійкість по відношенню до розвитку мікроорганізмів і окислювальних процесів;

естетичні вимоги: гарний зовнішній вигляд самого засобу|кошту| (консистенція, колір|цвіт|, запах), художнє і рекламне оздоблення упаковки. Косметичні товари повинні мати приємний, але|та| несильний запах, що не заглушає і не спотворює аромат парфумерних товарів.

Декоративна косметика повинна прикрашати зовнішність людини, не викликати|спричиняти| роздратування шкіри, очей; легко наноситися|завдаватися| і змиватися, володіти стійкістю до поту, вологи, температури. Партією на підприємстві вважають|лічать| кількість продукції одного вигляду|виду| і найменування, вироблену однією зміною, призначене до одночасної здачі, приймання або огляду і оформлене одним документом про якість.

Партією на оптових базах і складах вважають|лічать| однойменну продукцію, що поступила|вчинила| поодинці транспортному документу або накладній.

Партією в роздрібній торговій|торгівельній| мережі|сіті| вважають|лічать| однойменну продукцію, одержану|отриману| по одній накладній або рахунку|лічбі|. Відповідність упаковки і маркування вимогам справжнього|теперішнього,даного| стандарту перевіряють на 3% пакувальних одиниць, але|та| не менше 3 пакувальних одиниць.

Якщо у вибірці більше 3% продукції в споживчій тарі не відповідають вимогам справжнього|теперішнього,даного| стандарту щодо упаковки і маркування, то в даному випадку проводять повторну перевірку згідно подвійній вибірці|.

За наслідками|за результатами| повторної перевірки партію приймають, якщо кількість продукції в споживчій тарі, не відповідній вимогам справжнього|теперішнього,даного| стандарту і складає не більше 3% бракуючої продукцію з|із| дефектами. Партію бракують, якщо у вибірці більше 3% продукції не відповідає вимогам справжнього стандарту.

СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ

Окрім|крім| загальних|спільних| вимог до окремих груп, видам косметики пред'являються специфічні вимоги, пов'язані з особливостями їх складу, застосування|вживання| і ін.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за шкірою.

Креми повинні відповідати по консистенції своїй групі, повинні бути однорідними (без згустків, грудок, розшарувань), стабільними.

Колір|цвіт| і запах -- властиві виробу даного найменування.

Креми повинні легко видавлюватися|видушуватися| з|із| туб або виливатися з|із| флаконів, легко наноситися|завдаватися| на поверхню шкіри, розтікатися по її поверхні, швидко вбиратися. Значення рН| кремів в межах 5-9. Дуже кислі або лужні креми негативно|заперечний| впливають на шкіру.

Лосьйони повинні бути прозорими, однорідними, допускається опалесценція|, повинні володіти певним косметичним ефектом (що очищає, освіжаючим, дезинфікуючим і ін.). Значення рН| -- 1,2-8,5. Низьку кислотність мають лосьйони, призначені для зняття забруднень з рук. Краще значення рН| лосьйонів для шкіри особи|обличчя,лиця| -- 5-7. Лосьйони повинні зберігати свої властивості протягом 12 місяців при перепаді температур від -10С до +45°С.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за зубами і порожниною рота.

Зубний порошок повинен бути однорідним, без грудок і твердих включень|приєднань|, з|із| приємним запахом, створювати в роті|у роті| відчуття свіжості. Вологість|вогкість| порошку -- не більше 3%.

Зубні пасти повинні бути однорідними, у вигляді пастоподібної або гелевидної маси без крупинок, сторонніх включень|приєднань|; володіти приємним запахом, смаком, кольором|цвітом|. Пасти повинні легко видавлюватися|видушуватися| з|із| туб, розтікатися на щітці, не тверднути при щільній упаковці, рН| -- 7-10,3; повинні володіти поліруючою, освіжаючою, дезинфікуючою, лікувальною дією, зберігати свої властивості при тривалому зберіганні. Вміст вологи в пасті від 17,5 до 45% залежно від вигляду|виду|.

Зубні еліксири повинні бути прозорими, без муті|каламутності| і осаду, приємними на смак, усувати неприємний запах в порожнині рота, освіжати її.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за волоссям.

Шампуні повинні добре очищати волосся і шкіру голови, давати рясну|багату| густу піну, легко і повністю змиватися з волосся; не повинні давати осаду з|із| солями|соль| кальцію і магнію в жорсткій воді, тобто нальотів на волоссі. Значення рН| в межах 5--8,5 для шампунів на основі синтетичних миючих речовин і 6--10 -- для шампунів на мильній основі.

Шампуні повинні володіти приємним запахом, додавати|наділяти,надавати| волоссю натуральний блиск, шовковистість.

Фарби|барви| для волосся порошкоподібні (хна, басма) повинні бути сухими, однорідними, рідкі -- без осаду, кремоподібні -- не містити|утримувати| сторонніх включень|приєднань|. Водневий показник (рН|) -- в межах 8,5-11,5. Колір|цвіт| волосся після|потім| забарвлення|фарбування| повинен відповідати кольору|цвіту|, вказаному в маркуванні фарби|барви|. Фарба|барва| не повинна додавати|наділяти,надавати| волоссю жорсткість і тьмяність (матовість).

Вимоги до декоративної косметики.

Губні помади повинні мати гладку рівномірно забарвлену|пофарбовану| поверхню, приємні запах і смак, без жирового присмаку. Олівець не повинен кришитися, гіркнути, покриватися сірим нальотом, повинен давати рівний, однорідний, такий, що легко наноситься|завдається| на шкіру мазок.

Температура краплепадіння для губних помад знаходиться|перебуває| в межах 55-80°С. Губна помада повинна триматися на губах декілька годин, в жарку погоду і при їді гарячої не повинна стікати з губ і не надавати|робити,виявляти,чинити| дратівливого дії. Помада не повинна випадати з|із| пенала, движок пенала вільно переміщатися, при його русі краю пенала не повинні зрізати помаду.

Пудра -- тонкого помелу, ступінь|міра| подрібненості відповідно до стандарту, оскільки|тому що| від цього багато в чому залежить криюча здатність|здібність|, здатність|здібність| пудри прилягати до шкіри без осипання, міцно утримуватися|стримуватися| на ній. Значення рН| -- нейтральне середовище|середа|. Пудра повинна володіти адсорбуючою здатністю|здібністю|, тобто легко вбирати виділення вологи, усуваючи при цьому блиск шкіри; запах пудри приємний, освіжаючий. Для порошкоподібної пудри вміст|вміст,утримання| вологи не більше 2%.

Компактна пудра повинна бути щільно спресована, без сколів| і тріщин, не повинна ламатися при легкому натисканні, легко набиратися на пушок.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за нігтями.

Лаки, емалі для нігтів повинні відповідати привласненому номеру кольору|цвіту|, лак -- прозорий, без муті|каламутності| і осаду; емаль -- непрозора, однорідна. Вони повинні лягати на нігті рівно і гладко, швидко висихати (не більше 2,5 мін), утворюючи рівну, блискучу|лискучу| плівку, стійку до засобів|коштів| побутової хімії (миючим засобам|коштам| і ін.).

Рідина для зняття лаку і емалі повинна добре розчиняти їх.

Вимоги до туші для вій.

Туш для вій -- однорідна маса або пластинка|платівка|, повинна володіти хорошою|доброю| криючою здатністю|здібністю|, стійкістю до води, рН| 1%-ного| водного розчину -- 7-10,0.

Якісна туш не повинна викликати|спричиняти| склеювання вій, алергії. Деякі її види володіють можливістю|спроможністю| подовжувати вії, а також здатні|здібні| додавати|наділяти,надавати| їм ефектний вигин|згин|, розпушувати їх. Туш не повинна лягати грудочками, які при висиханні потрапляють|попадають| в очі, викликаючи|спричиняючи| їх почервоніння і роздратування.

4.1 ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ВИРОБІВ

Тара, вживана для розфасовки і упаковки косметичних| виробів, повинна відповідати стандартам або технічним умовам і забезпечувати збереження і незмінність властивостей косметичних засобів|коштів| протягом всього можливого терміну зберігання і користування. Вона повинна бути зручною і безпечною в застосуванні|вживанні|, оберігати|запобігати| косметичні вироби від випаровування, шкідливої дії світла, повітря, вологи, сторонніх запахів.

Особливість косметичних товарів, як і парфумерних, в тому, що зовнішній вигляд тари, упаковки є|з'являється,являється| естетичним показником якості виробу, але|та| у меншій мірі, чим у|в,біля| парфумерії. Вартість упаковки сучасного дизайну, за естетичними показниками відповідної вимогам споживача, не повинна бути високою; без непотрібних внутрішніх картонних прокладок|прокладень|, дуже|занадто| товстих денець баночок, коробочок; великих порожнистих просторів денець (ця вимога часто не дотримується зарубіжними виробниками при упаковці дорогих|любих| кремів, наприклад, проти|супроти| зморшок) або металевих елементів «витіюватих» кришок, явно покликаних створити враження великого об'єму|обсягу| і маси. Недотримання цих вимог знижує показники безпеки виробів.

Надмірно об'ємна упаковка посилює проблеми утилізації відходів і сміття.

Вид тари визначається діючими нормативними документами.

Рідкі косметичні засоби|кошти| можуть бути упаковані|паковані| в скляні флакони.

Густі косметичні вироби (креми, зубну пасту, грим, засіб|кошт| для зміцнення волосся, шампуні, фарби|барви| для волосся) розфасовують в металеві і пластмасові туби. Останні можуть бути з|із| дозуючими пристроями|устроями|, сприяючими і кращого збереження вмісту. Вазеліни, жирні рум'яна можуть бути упаковані|паковані| в пластмасові або металеві баночки, при цьому поверхню вмісту в них закривають|зачиняють| парафінованим або пергаментним папером. Баночки заповнюють по самі вінця, без порожнеч|пустот|.

Порошкоподібні косметичні вироби (зубний порошок, пудру, рум'яна і ін.) упаковують|пакують| в картонні, металеві або пластмасові коробки різної форми і місткості|ємкості|; губну помаду, туш для вій, косметичні олівці, грим і т.п. -- в пластмасові або металеві пенали. У упаковку вкладаються (не завжди) аплікатори|, щіточки і т.п.

Металеві туби з|із| косметичною продукцією повинні мати внутрішнє антикорозійне покриття, заповнюватися без порожнеч|пустот|, вм'ятини не допускаються.

Хну, басму, пробників кремів, шампунів упаковують|пакують| в пакети з|із| дубльованих полімерних плівок.

Найбільш поширеною упаковкою косметичних товарів в даний час|нині| є|з'являється,являється| пластмасова. Для цих цілей застосовуються поліетилен, поліпропілен, полістирол, амінопласти (тільки|лише| для ковпачків). Полівінілхлорид, який недавно|нещодавно| широко використовувався, зараз вважається|лічиться| неприйнятним для упаковки із-за токсичності в процесі переробки і утилізації.

Пластмасова тара перспективна, оскільки|тому що| пластмаси легко формуються в судини|посудини| різної місткості|ємкості| і контурів, можуть бути забарвлені|пофарбовані| в світлі і яскраві кольори|цвіт|, тара легка, економічно вигідна, удароміцна, хімічно нейтральна до багатьох компонентів косметичних засобів|коштів|.

Найзручнішою і прогресивнішою формою упаковки багатьох косметичних засобів|коштів| є|з'являються,являються| полімерні флакони з|із| насосом, який може бути знімним (накручується замість кришки), або незнімним -- є|з'являється,являється| частиною|часткою| флакона. Невитягуваний залишок|остача| в таких упаковках складає не більше 6-8% від маси засобу|кошту|. Конструкція флаконів дозволяє повністю виключити попадання мікроорганізмів всередину флакона і практично не вводити|запроваджувати| до складу консервантів.

Для рідкої косметики використовується і аерозольна упаковка, яка при температурі до 50°С повинна бути міцною і герметичною. Головку|голівку| клапана закривають|зачиняють| ковпачком, який не повинен спадати при струшуванні в будь-якому положенні|становищі|. Витік продукції при закритому|зачиненому| клапані не допускається. Поверхня упаковки повинна бути гладкою і чистою, без вм'ятин, іржі, дряпаючих країв. Для повторного використання аерозольна упаковка непридатна.

Маркування косметичних товарів

Маркування косметичних товарів повинно відповідати вимогам нормативних документів -- стандартів і технічних умов (ГОСТ Р 51391-99 «Виробу парфюмерно-косметичні. Інформація для споживачів. Загальні|спільні| вимоги» і ін.). Особливості маркування окремих видів косметичних засобів|коштів| викладені у відповідних ТУ. Маркування може бути нанесене|завдана| на етикетку або безпосередньо на корпус баночки, коробочки, пенала, флакона, пакету.

Маркування косметичних товарів включає наступні|слідуючі| дані: найменування товару, країни і фірми-виробниника, його товарний знак, за наявності -- товарна марка, юридична адреса виробника; відомості, що характеризують даний товар; штриховий код, позначення нормативного або технічного документа, по якому виготовляється товар; інформація про обов'язкову сертифікацію, номер партії, дата виготовлення, термін придатності, маса в грамах (об'єм|обсяг| в мл|), попереджувальні|превентивні|, екологічні та інші товарні знаки.

Маркування на цеховій і транспортній тарі повинне містити наступні реквізити: найменування, дату виготовлення товару і кількість виробів упакованих у кожну одиницю тари.

Крім цього для товарів в деяких випадках передбачене вказати прізвища або номера пакувальника.

На індивідуальній тарі повинні бути зазначені найменування товару, артикул, маса нетто.

Всі косметичні вироби повинні бути забезпеченні анотацією українською або російською мовою з вказівкою способу застосування.

Ці товари повинні транспортуватися в закритих сухих і чистих залізничних вагонах, контейнерах, а також по воді в чистих трюмах, з дотриманням правил перевезення легкозаймистих і горючих рідин.

Відомості, що характеризують даний косметичний засіб|кошт|, -- це відомості для споживачів. Вони наносяться|завдаються| безпосередньо на упаковку і включають призначення засоби|кошти| і ефект від застосування|вживання|, спосіб застосування|вживання|, основні компоненти.

Розфасовані косметичні вироби упаковують|пакують| в коробки або пачки, що забезпечують збереження товарів при транспортуванні, обклеюють бандеролями з|із| клейової плівки, паперу. Маркування транспортної тари повинно відповідати вимогам стандарту, якщо необхідно, наносять|завдають| маніпуляційні знаки («Верх», «Не кидати», «Скло»).

Умови збереження якості косметичних товарів

Косметичні товари повинні транспортуватися в закритих сухих і чистих залізничних вагонах, контейнерах, а також по воді в чистих трюмах, з дотриманням правил перевезення.

При транспортуванні і зберіганні коробки і ящики з косметичними товарами повинні бути встановлені кришками вгору.

До парфумерно-косметичних засобів пред'являються наступні вимоги: вони повинні зберігати властивий їм запах на протязі визначеного часу, період якого, в залежності від виду товару, коливається від 50 до 30 годин. Стійкість запаху визначають органолептичним методом.

Косметичні вироби повинні відповідати наступним вимогам: їхня консистенція повинна бути однорідною, без сторонніх включень поверхня рівною, колір і запах повинен відповідати кольору і запаху зразка-еталона, мазок декоративної косметики, нанесений на шкіру, повинен бути рівним, без крупинок, однорідного кольору або з блиском, маса (брутто, нетто) одного виробу повинна відповідати даним зразка-еталона, робота висувного механізму повинна бути рівною і вільною, без пошкодження вмісту, не допускається мимовільне випадання засобів декоративної косметики (губна помада, компактна пудра) з індивідуальної тари, температура краплепадіння повинна бути не нижче +30°С. Вироби, що мають температуру краплепадіння нижче +50°С, при користуванні деформуються внаслідок розрідженої консистенції.

По окремих товарах у контрактах обумовлюється термін придатності з моменту виготовлення.

Приймання косметичних товарів

Кожна партія косметичних товарів, що надходить в торгову мережу, повинна супроводжуватися документом встановленої форми, що засвідчує якість товарів.

Партією в роздрібній торговій сітці вважають однойменну продукцію, отриману по одній накладній або рахунку.

Товари, що прийняли на оптові бази або в роздріб, перш за все піддаються перевірці на справність і правильність упаковки. Оптові бази перевіряють розкриттям цехової упаковки 15--20 % косметично - парфумерних товарів, що прийшли на базу. Приймання косметичних товарів за якістю всередині справної упаковки проводиться на складі або в магазині кінцевого одержувача. Для цього є видимим не менше 3% виробів від партії, що вчинила, але не менше трьох місяців. При невідповідності органолептичним або фізико-хімічних показників вимогам стандартів вся партія прийманню не підлягає.

При невідповідності косметичних товарів затвердженим зразкам по зовнішній обробці флаконів, упаковці, маркуванні і за наявності сторонніх домішок проводять повторну перевірку, для чого знову відбирають зразки в кількості не менше 3% партії, що перевіряється. При незадовільних результатах повторної перевірки хоча б по одному показнику всю партію бракують. За наявності 3% і менш продукції з указаними дефектами бракують тільки зразки з дефектами.

Якщо постачальник косметичних товарів не згоден з оцінкою одержувача, а також при виникненні у одержувача сумнівів як товар по фізико-хімічних показниках проводять арбітражний аналіз в нейтральній лабораторії або у Всесоюзному науково-дослідному інституті синтетичних і натуральних запашних речовин. Зразки для проведення арбітражного аналізу відбираються відповідно до правил, встановленими відповідними стандартами та технічними умовами. Забраковані товари повертаються виробнику за його рахунок. Від вартості товарів неналежної якості стягається штраф відповідно до Положення про поставку товарів народного споживання за дане порушення.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТІВ ІМПОРТНИХ КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ.

До дефектів косметичних виробів відносять:

ГУБНА ПОМАДА

· Порушення цілісності корпусу пеналу - зовнішні ознаки - при відкриванні кришки пеналу і викручуванні олівця губної помади основа відокремлюється від корпусу. Причина виникнення - порушення процесу виробництва.

· Не працює механізм подачі олівця з пеналу - губна помада не викручується. Причина - порушення технології зборки пеналу.

· Раковина на олівці губної помади - заглиблення на поверхні олівця. Причина виникнення - попадання повітря в масу при дозуванні.

ЛАКИ ДЛЯ НІГТІВ

· Розрив флакону. Причина - надлишкова доза вмісту.

· Випадання стержню з пензликом з ковпачка - погане кріплення стержня в ковпачку.

· Ковпачок не відгвинчується - причина - попадання лаку на зовнішню частину шийки при розливі.

ТУШ ДЛЯ ВІЙ

· Порушення цілісності механізму балону. Зовнішні ознаки - при відгвинчуванні ковпачка випадає внутрішня частина балону. Причина виникнення - погане кріплення деталей балону.

· Витікання туші з балону - поверхня балону забруднена тушшю. Причиною є відсутність герметичності, відсутність мембрани всередині балону.

· Відсутність вмісту в балоні. Причина - порушення технології.

· Туш суха - ознака - тверда консистенція. Причиною є порушення рецептури, температурного режиму і термінів зберігання.

КОМПАКТНА ПУДРА

· Порушення амальгами дзеркала - зовнішні ознаки - відшарування амальгами, плями, темні крапки, смуги. Причиною виникнення є відмокання дзеркала. Виробничий дефект.

· Тріщини в основі пудрениці - причиною є розбіжність розміру блоку з гніздом.

· Випадання дзеркала з кришки пудрениці - недостатнє закріплення дзеркала клеєм або обтяжною деталлю.

· Забруднення поверхні пудри - зовнішні ознаки - на поверхні пудри маються сторонні включення. Причина - забруднення при пакуванні чи транспортуванні.

У практиці зустрічаються дефекти: розбите дзеркало, розбитий або роздавлений корпус пудрениці; відколи або щербини на кришці, які є, як правило результатом механічних впливів.

6.Організація проведення експертизи імпортних косметичних товарів на матеріалах магазину «Астера».

Експертиза імпортних косметичних виробів здійснюється відповідно до затвердженого зразка-еталону або дублікату зразка-еталона, технічних умов контрактів, технічних і медичних сертифікатів, Інструкції про порядок перевірки якості і кількості імпортних товарів експертами ТПП і методикою проведення експертизи імпортних парфумерно - косметичних товарів.

Кількість товару, що складає кожну партію, значиться в специфікації інопостачальника.

У пакувальних листах, вкладених або наклеєних на вантажне місце, вказується кількість виробів у кожному ящику.

Кількість товару перевіряється відповідно до даних, зазначених в специфікації інопостачальника, пакувальних листах і маркуванні.

Перевірка якості товару здійснюється як органолептичним методом, так і лабораторним методом.

Експертиза здійснюється відповідно до завдань, які поставлені перед експертом, основними з яких є:

визначення відповідності кількості даним специфікації інофірми (пакувальних аркушів, маркування на тарі);

визначення якості товару за органолептичними показниками (за результатами лабораторного дослідження);

встановлення відповідності якості товару зразку-еталону.

Експертизу косметичних товарів необхідно проводити в спеціальних приміщеннях при дотриманні санітарно-гігієнічних умов. Перед тим як приступити до експертизи, експерту необхідно звернути увагу на умови зберігання косметичних товарів, оскільки якість їх здатна змінюватись при низьких і високих температурах та їхніх коливаннях, підвищенню вологості і під впливом сонячних променів.

Косметичні вироби повинні транспортуватися і зберігатися в приміщенні при температурі не нижче +5°С і не вище +18°С, відносної вологості повітря 55 - 70%. При температурі нижче +5°С парфумерні рідини мутніють, в емульсійних кремах викристалізовується вода, що приводить їх до повного руйнування. При температурі вище норми і зберіганні товару поблизу опалювальних приладів можливий випар парфумерних рідин, розрідження, витікання, зміна кольору.

Вироби декоративної косметики на жировій основі повинні зберігатися в сухих складських приміщеннях при температурі повітря не нижче 0°С і не вище 25°С. Не допускається зберігання виробів в близько до тепло обігрівальних приладів. Гарантійних строк зберігання жирних рум'ян, блиску, бальзамів для губ, тіней для повік - 12 міс., з для виготовлення.

При підвищеній вологості етикетки на флаконах відклеюються, пакування набухає, пліснявіє, в результаті чого втрачається товарний вигляд.

Визначення кількості

Кількість виробів експерт перевіряє під час розкриття місць, після ретельного огляду стану пакування, шляхом викладення виробів із транспортної тари і суцільного підрахунку.

Перевірка кількості виробів, які надані експерту в цеховому пакуванні, не проводиться.

У випадку встановлення експертом невідповідності кількості в тарних місцях на маркуванні яких зазначені прізвища пакувальника або його номер, ці дані фіксуються в акті експертизи.

Перевірка кількості виробів, що мають індивідуальне пакування, проводиться шляхом підрахунку одиниць виробів без порушення цілісності целофану або паперу з фірмовими знаками. Якщо при цьому експерт зовнішнім оглядом знайшов дефект або сліди витікання вмісту, індивідуальне пакування таких виробів розкривається і встановлюється причина утворення дефекту.

Перед початком огляду виробів експерт повинен ознайомитися з технічними умовами контракту або додатком до нього і зразком-еталоном.

У випадках, коли експерту з об'єктивних причин не представляється можливим ознайомитися з технічними умовами контракту і порівняти вироби зі зразком-еталоном, в акті експертизи констатуються встановлені дефекти, відзначається їх характер впливу на якісні показники і товарний вигляд.

Визначення якості

Особливістю експертизи якості косметичних виробів є одночасна перевірка якості косметичних виробів і тари (туби, банки, флакони, пенали і т.д.), в яку засоби фасуються. Експертиза якості проводиться по органолептичним і фізико - хімічним показникам у відповідності з діючими стандартами

Особливістю є те, що експерт не встановлює відсоток зниження рівня якості товару, що має дефекти або що втратили (частково або цілком) товарний вигляд. В актах експертизи констатується фактичний стан виробу (тари і вмісту), дається опис дефектів. Вироби, що мають дефекти або втратили товарний вигляд експерт відносить до неякісних. Вони належним чином пакуються, і вироби опломбовуються особистим штампом експерта, про що в акті експертизи робиться відповідний запис. На пакуванні повинні бути зазначені наступні дані: найменування і кількість неякісного виробу, номер і дата складання акта експертизи, прізвище експерта. Запаковані в такий спосіб неякісні вироби експерт залишає на збереження в замовника експертизи. Питання про цей виріб вирішує організація замовника експертизи або арбітражний суд.

Перевірка якості виробів в залежності від задачі, яка поставлена перед експертом, і стану товару здійснюється за органолептичними показниками (визначення запаху, кольору, прозорості) чи методом лабораторного дослідження з об'єктивних показників.

Органолептична перевірка якості виробу шляхом зовнішнього огляду і перевірка дії деталей виробів здійснюється одночасно з перевіркою кількості товару (суцільна перевірка) або після розбраковування товару представниками товароодержувача.

Зовнішній вид і колір порошкоподібних виробів і виробів, які мають консистенцію емульсії, желе, пасти, визначаються оглядом проби, які поміщають рівним флоем на предметне скло. Однорідність цих виробів - відсутність комків, крупинок - визначають на дотик при легкому розтиранні проби.

Зовнішній вид і колір виробів, котрі мають тверду консистенцію і запакованих в баночки та пенали, та компактних виробів декоративної косметики визначають переглядом поверхні виробу.

Зовнішній вид, однорідність рідких косметичних товарів (рідких кремів, зубних еліксирів, лаків для нігтів і т.д.) визначають, роздивляючись неозброєним оком флакони (якщо вони прозорі) чи пробірки з випробною рідиною в що проходить крізь електричну лампу 40 Вт.

Запах косметичних товарів ( за виключенням шампунів) визначають органолептичним методом в пробі після визначенням зовнішнього виду. Запах шампунів оцінюють з використанням 10%-ного водного розчину при температурі розчину 40-45 .

Мазок декоративної косметики (помади, олівці), зовнішній вид, рівність, блиск, колір плівок для слідкування за нігтями також визначаються по-органолептичному.

Визначення якості товару, розкриття пакування якого і розбраковування проводилися товароодержувачем без участі експерта, здійснюється тільки при наявності дефектів виробничого характеру. Недолив парфумерної рідини, механічні пошкодження не можуть бути в таких випадках визнані експертом як дефектами виробничого характеру.

У тих випадках, коли причину утворення дефекту визначити шляхом зовнішнього огляду не можливо, проводиться лабораторне дослідження зразка товару. Відбір зразків проводиться безпосередньо експертом у кількостях і розмірах, передбачених технічними умовами контракту, а у випадку їх відсутності від 2 % одиниць транспортної тари, але не менше З місць: від кожного товарного місця відбирають таку кількість виробів, щоб загальна кількість, відібраних від партії, була не менше 20 одиниць. Зразки направляються замовником експертизи на дослідження в лабораторію ТПП або в іншу компетентну нейтральну організацію.

Крім того, у лабораторних умовах визначається маса нетто вмісту (у грамах) однієї одиниці товару. Таке дослідження проводиться в тих випадках, коли, на думку експерта, при фасуванні не була дотримана доза (маса нетто) зразка-еталона, що значиться на маркуванні.

Результати експертизи оформляються відповідно до Інструкції про порядок перевірки якості і кількості імпортних товарів експертами Торгово-промислової палати.

7. Аналіз результатів експертизи якості косметичних товарів.

Експертиза якості косметичних товарів

Експертиза косметичних товарів проводиться з метою:

- визначення відповідності якості товарів діючим стандартам, договірним умовам і покупцем;

- оцінки конкурентоспроможності товарів;

- виявлення причини дефекту косметичних товарів із - за порушення правил пакування, неправильного зберігання, транспортування.

22 травня 2007 року на прохання директора магазину „Астера” була проведена якісна експертиза імпортних зубних паст „Колгейт” фірми „Проктор”. Підставою для проведення експертизи була заявка директора магазину „Астера” Швидка Т.А. З торгово промислової палати був направлений на проведення експертизи один експерт, який і проводив експертизу у присутності двох представників з магазину. В ході експертизи були порівняні всі досліджувані об'єкти з еталоном - зразка.

Для проведення експертизи якості був представлений товар магазину „Астера”, партія імпортних зубних паст „Колгейн”, у кількості 48 коробок, яка надійшла від фірми „Проктор”. Експертиза проводилася за органолептичними показниками, згідно ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні умови”.

Під час проведення експертизи була взята вибірка від партії в кількості 96 тюбиків зубної пасти. Експертиза проведена органолептичним методом, згідно ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні умови”. Згідно цього ГОСТу було встановлено, що 20 тюбиків зубної пасти мають нечітке маркування, даний дефект допускається у невеликій кількості, тобто він є допустимим дефектом. Решта тюбиків - 15 були нещільно закриті і тому виникло виливання пасти. Вид та характер дефекту встановлено органолептично і відноситься до дефектів виробничого характеру.

Отже, експертизою встановлено, що дані дефекти відносяться до дефектів виробничого характеру, а саме - нечіткість маркування та нещільно закриті ковпачки зубної пасти. Тобто, дана партія імпортних зубних паст „Колгейт”, що надійшла до магазину „Астера” за накладною №333, від ТОВ „Проктор” є доцільною для реалізації в роздрібній торговельній мережі магазинів „Астера”.

Експертиза якості косметичних товарів проводиться за органолептичними і фізико-хімічними|фізико-хімічними| показниками відповідно до діючих стандартів: згідно ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні умови”, ГОСТ 29189-91 «Крем косметичний», ГОСТ 28768-90 «Виробу декоративної косметики. Порошкоподібні і компактні»; ГОСТ 28767-90 «Виробу декоративної косметики на жирній основі», ТУ 9158-019-0335018-93 «Шампуні на основі синтетичних ПАВ», ТУ 217 РФ 85-89 «Лаки манікюрні» і ін.

Практикується товарна експертиза окремих властивостей, наприклад показників безпеки споживання косметичних товарів, необхідна при сертифікації. При експертизі косметичних товарів в магазині „Астера” використовують органолептичний і експертний методи.

Правила відбору проб і методи органолептичних випробувань містяться|утримуються| в Гості 29188.0-91.

До органолептичних показників косметичних товарів відносяться зовнішній вигляд, однорідність, колір|цвіт|, запах виробів, мазань (для губних помад).

Зовнішній вигляд і колір|цвіт| порошкоподібних виробів і виробів, що мають консистенцію емульсії, гелю, желе, пасти, визначають прогляданням проби, поміщеної тонким рівним шаром на наочне|предметне| скло або лист|аркуш| білого паперу. Однорідність цих виробів -- відсутність грудок, крупинок -- визначають на дотик легким розтиранням проби.

Зовнішній вигляд і колір|цвіт| виробів, що мають тверду консистенцію і упакованих|пакованих| в баночки і пенали, і компактних виробів декоративної косметики визначають прогляданням поверхні виробу.

Зовнішній вигляд, однорідність рідких косметичних товарів (рідких кремів, зубних еліксирів, лаків для нігтів і ін.) визначають, проглядаючи неозброєним оком флакони (якщо вони прозорі) або пробірки з|із| випробовуваною рідиною в світлі електричної лампи, що проходить|минає,спливає|, потужністю 40 Вт.

Запах косметичних товарів (за винятком шампунів) визначають органолептичним методом в пробі після|потім| визначення зовнішнього вигляду. Запах шампунів оцінюють з використанням 10%-ного| водного розчину при температурі розчину 40-45С.

Мазок декоративної косметики (помади, олівця), зовнішній вигляд, рівність, блиск, колір|цвіт| плівок засобів|коштів| для догляду за нігтями також визначаються органолептично.

До фізико-хімічних|фізико-хімічних| показників якості косметичних товарів відносяться:

показники складу косметичних засобів|коштів| (масова частка|доля| води, летючих|летких| речовин, загального|спільного| лугу, гліцерину, масова частка|доля| хлоридів, поверхнево-активних речовин, етилового спирту і інших речовин залежно від виду косметики);

водневий показник рН| -- показник якості багатьох видів гігієнічної і декоративної косметики (кремів, шампунів, зубних паст, лосьйонів, пудри і рум'ян на емульсивній основі, фарб|барв| для волосся, засобів|коштів| для завивки і ін.);

температура каплепадения| -- для декоративної косметики на жировій основі (губних помад), дезодорантов|-олівців і др.;

колоїдна стабільність і термостабільність --для засобів|коштів| на емульсивній основі;

пінне число і стійкість піни -- для шампунів, пеномоющих| засобів|коштів|, зубних паст;

умовна в'язкість, швидкість висихання, адгезія --для лаків для нігтів і деякі інші фізико-хімічні|фізико-хімічні| показники.

Для визначення цих показників якості користуються методами, описаними у відповідних стандартах на косметичні товари:

ГОСТ 29188.1-91 «Метод визначення температури каплепадения|»

ГОСТ 29188.5-91 «Метод визначення вільного і зв'язаного лугу» та інші.

Експертиза показників безпеки споживання|вжитку| косметичних товарів

Показники безпеки косметичних товарів містяться|утримуються| в «Санітарних правилах і нормах» САН-ПИН| 1.2.681-97.

При експертизі косметичних товарів визначаються мікробіологічні показники безпеки, клініко-лабораторні показники безпеки, органолептичні| і фізико-хімічні|фізико-хімічні| показники.

Мікробіологічні показники безпеки косметичних товарів.

При визначенні цих показників вся косметика ділиться на 3 групи:

I -- ампульна| косметика;

II -- дитяча косметика, косметика навколо|навкруг,довкола| очей;

III -- решта косметики.

Мікробна забрудненість косметичних товарів оцінюється кількістю колониєутворюючих| одиниць (КОЕ|) в 1 г або 1 см3 продукції.

Ампульна| косметика повинна бути стерильною. Для II групи допускається зміст|вміст,утримання| мезофільних бактерій не більше 102 КОЕ|.

Для решти косметики зміст|вміст,утримання| мезофільних бактерій -- не більше 103 КОЕ|, дріжджів і цвілевих грибків -- не більше 102 КОЕ|.

Присутність в косметичних засобах|коштах| патогенних стафілококів і інших бактерій неприпустимо|недопустимо|.

Клініко-лабораторні показники безпеки косметичних товарів.

При визначенні цих показників проводять шкірне|шкіряне| тестування в клінічних умовах, група складає -- не менше 25 чоловік. Визначають сенсибілізіруючу| дію косметичних препаратів. Сенсибілізація (від лат. слова «зепзНэШз|» -- чутливий) -- підвищення чутливості організму людини до дії подразників. Сенсибілізація лежить в основі ряду|лави,низки| алергічних захворювань.

Більшість косметичних засобів|коштів| при контакті з|із| шкірою людини не повинна надавати|робити,виявляти,чинити| дратівливої і сенсибілізіруючої| дії після|потім| 24-годинної|годинникової,часової,вартової| експозиції.

Для масок-скрабів|, фарб|барв| для волосся, лаків, емалей для нігтів допустимо слабка|слаба| дратівлива дія (не більше 30 хвилин) після|потім| 2-годинної|годинникової,часової,вартової| експозиції.

Для шампунів, лаків для волосся, засобів|коштів| хімічної завивки -- слабку|слабе| дратівливу дію (не більше 15 хвилин).

До клініко-лабораторних показників безпеки відносяться також показники функціонального стану шкіри (рН| шкіри, | ліпідність|) показники.

Показник рН| шкіри після|потім| застосування|вживання| кремів, шампунів повинен знаходитися|перебувати| в межах початкових показників (5,4-5,6 для нормальної шкіри). При використанні кремів для сухої і жирної шкіри допустимо зменшення рН| не менше ніж на 0,2; а при використанні шампунів для сухого і жирного волосся -- збільшення рН| на 0,2 і 0,3 відповідно.

При використанні косметичних засобів|коштів| не повинно спостерігатися кумулятивного (накопичувального) ефекту.

Органолептичні і фізико-хімічні|фізико-хімічні| показники.

Зміни зовнішнього вигляду, кольору|цвіту|, запаху косметичних товарів свідчать про зниження якості і використання цих товарів може бути небезпечно для людини. Тому при експертизі безпеки косметичних товарів визначають органолептичні показники.

Цілий ряд|лава,низка| фізико-хімічних|фізико-хімічних| показників може служити показниками безпеки косметичних товарів (зміст|вміст,утримання| з'єднань|сполучень,сполук| свинцю, миш'яку, ртуті неприпустимо|недопустимо|; водневий показник рН|, кислотне число і ін.).

Всі косметичні товари підлягають обов'язковій сертифікації, при якій неодмінно проводиться експертиза показників безпеки.

Експертиза косметичних товарів проводиться у випробувальних лабораторіях акредитованих органів по сертифікації Держстандарту. Наприклад, Центр контролю якості продовольчих і парфюмерно-косметичених| товарів, Центр незалежної споживчої експертизи, |Випробувальний лабораторний центр Госсанепідемстанції.

Необхідно відзначити, що останнім часом вітчизняні косметичні товари стають все більш конкурентоздатними|конкурентоспроможними| .

Це пояснюється наступним|слідуючим|:

нижчими цінами, оскільки|тому що| упаковка вітчизняних косметичних засобів|коштів| може бути і не так здійснена, як імпортних, але|та| дешевше за ціною;

високим вмістом натуральних компонентів;

зарубіжна косметика не адаптована|пристосована| до російських умов, не враховані етнічні особливості нашої шкіри і волосся. Це може бути причиною того, що рекламовані ефекти косметики (кремів, шампунів) недосяжні. Іноді|інколи| недостовірні самі анотації, що носять рекламний характер|вдачу|. Часто все, що заявлено в анотаціях, знаходиться|перебуває| на совісті фірми-виробника.

Російські виробники затверджують тексти анотацій тільки|лише| після|потім| сертифікації, яка гарантує споживачу, що засіб|кошт| володіє певним ефектом, тобто що зволожує крем дійсно володітиме зволожуючим ефектом і т.п.

Висновки і пропозиції

В магазині „Астера” була проведена якісна експертиза імпортних зубних паст „Колгейт” фірми „Проктор”. Підставою для проведення експертизи була заявка директора магазину „Астера” Швидка Т.А. З торгово промислової палати був направлений на проведення експертизи один експерт, який і проводив експертизу у присутності двох представників з магазину. В ході експертизи були порівняні всі досліджувані об'єкти з еталоном - зразка.

Висновок експерта складається на основі аналізу результатів досліджень. Під час його оформлення експерт посилається на документи, положення, інструкції, угоди, вказує їх номери і дату затвердження.

Висновок експерта є документом, який підтверджує достовірність і об'єктивність експертної оцінки імпортних косметичних виробів.

За результатами проведеної експертизи можна зробити наступні висновки:

1. Для проведення експертизи якості був представлений товар магазину „Астера”, партія імпортних зубних паст ”Колгейт” (48 одиниць), яка надійшла від фірми „Проктор”. Експертиза проводилася за органолептичними показниками, згідно ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні вимоги”

2. Контроль якості здійснюється за органолептичними показниками. Відповідно результати даної оцінки експертизи відповідають якості еталону - зразку відповідно до стандарту ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні вимоги”

Виходячи з висновків випливають такі пропозиції:

1. Не дивлячись на те, що дані досліджувані зразки відповідають зразку еталону, необхідно відправити всі сили на те, щоб уникнути потрапляння в магазин підробок, адже в даний час це питання є дуже актуальним.

2. Потрібно прикласти максимально зусиль, щоб проінформувати споживачів про те, як можна відрізнити підроблений товарів від оригіналу.

3. Також розширити спектр проведення експертизи не тільки органолептичним, але й інструментальним методом.

Array
рефераты
Новости